Αναπροσαρμογή μισθωμάτων

    Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του π.δ. 34/95: "Το μίσθωμα κατά τη σύναψη της σύμβασης καθορίζεται ελεύθερα από τους συμβαλλομένους και αναπροσαρμόζεται κατά τα χρονικά διαστήματα και το ύψος που ορίζεται στη σύμβαση. Όρος για ποσοστιαία σταδιακή αναπροσαρμογή του μισθώματος, που συνομολογείται μετά την 1η Σεπτεμβρίου 1994, ισχύει και για χρόνο (συμβατικό ή με αναγκαστική παράταση), για τον οποίο δεν έχει προβλεφθεί σταδιακή αναπροσαρμογή, εφόσον τα μέρη δεν έχουν αποκλείσει την ισχύ του για χρόνο που δεν προβλέπεται από τη σύμβαση".

    Αν στο μισθωτήριο έχει προβλεφθεί τιμαριθμική αναπροσαρμογή του μισθώματος, τότε αυτή καθορίζεται σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 7 του π.δ. 34/95 από την απλή δωδεκάμηνη μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα της αναπροσαρμογής σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό της υπολογίζεται και ανακοινώνεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (Ε.Σ.Υ.Ε.) περίπου στις 10 κάθε ημερολογιακού μήνα.

   Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

 

ΑΔΜ

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Ιαν.

2,7%

3,9%

3,0%

3,4%

3,1%

3,1%

3,6%

2,9%

3,9%

2,0%

2,6%

5,2%

 

Φεβ.

2,6%

3,4%

4,0%

3,1%

2,9%

4,0%

3,2%

2,7%

3,9%

1,8%

2,4%

5,2%

 

Μάρ.

2,9%

3,5%

3,4%

4,3%

2,5%

3,1%

3,2%

2,7%

4,4%

1,6%

2,8%

4,4%

 

Απρ.

3,1%

3,0%

4,0%

4,1%

2,7%

2,9%

3,3%

2,6%

4,4%

1,3%

3,9%

4,5%

 

Μαϊο

2,6%

3,5%

3,8%

3,4%

2,9%

3,4%

3,3%

2,5%

4,4%

1,0%

4,8%

3,9%

 

Ιούν.

2,9%

3,6%

3,4%

3,8%

2,9%

3,2%

3,1%

2,6%

4,9%

0,5%

5,4%

3,3%

 

Ιούλ.

2,5%

3,9%

3,3%

3,6%

2,8%

3,3%

3,2%

2,6%

4,9%

0,5%

5,2%

2,4%

 

Aύγ.

2,7%

3,9%

3,3%

3,3%

2,9%

3,9%

3,8%

2,5%

4,9%

0,6%

5,5%

 

 

Σεπ.

3,0%

3,8%

3,5%

3,3%

2,7%

3,7%

3,5%

2,5%

4,7%

0,8%

5,5%

 

 

Οκτ.

3,1%

3,6%

3,5%

3,3%

2,8%

3,9%

2,9%

2,9%

4,6%

0,7%

5,6%

 

 

Νοέ.

4,0%

2,8%

3,6%

3,2%

3,2%

3,8%

2,8%

3,1%

3,9%

1,2%

3,7%

 

 

Δεκ.

4,2%

2,4%

3,6%

3,3%

3,1%

3.5%

2,9%

3,9%

2,9%

2,0%

3,9%

 

 

ΜΕΜ

3,2%

3,4%

3,6%

3,5%

2,9%

3,5%

3,2%

2,9%

4,2%

1,2%

5,2%

   

 

   Στον άνω πίνακα εμφανίζεται η Aπλή Δωδεκάμηνη Μεταβολή (ΑΔΜ) δηλαδή η μηνιαία ποσοστιαία μεταβολή του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή για το διάστημα από 1.1.2000 μέχρι σήμερα, η οποία εφαρμόζεται στο σύνολο σχεδόν των τιμαριθμικών συμφωνιών αναπροσαρμογής ενοικίων.

   Στην τελευταία γραμμή του πίνακα εμφανίζεται πληροφοριακά και η Μέση Ετήσια Μεταβολή (ΜΕΜ) του Δ.Τ.Κ. για όσους έχουν συνάψει ειδική συμφωνία με τον όρο αυτό.

   Στις περιπτώσεις των μισθώσεων των οποίων η ετήσια αναπροσαρμογή μισθώματος ορίζεται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο 75% της μεταβολής του ΔΤΚ, όπως αυτός υπολογίζεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ανακοινώσεις αναπροσαρμογής μισθωμάτων Δείκτης Τιμών Καταναλωτή ΔΤΚ Εθνικός Δείκτης

Πηγή:Ελληνική Στατιστική Αρχή