Συχνές Ερωτήσεις

1. Ποιοι έχουν υποχρέωση να προβούν σε αντιστοίχιση ΚΑΔ;

Υποχρέωση αντιστοίχισης ΚΑΔ έχουν:

α) Όλα τα μη φυσικά πρόσωπα (νομικά πρόσωπα και οι ενώσεις προσώπων), δηλαδή οι εταιρείες κάθε μορφής, οι δημόσιες υπηρεσίες που έχουν Α.Φ.Μ., όλα τα ΝΠΔΔ, τα ΝΠΙΔ, τα σωματεία και οι λοιπές ενώσεις προσώπων, οι κοινοπραξίες, οι αλλοδαπές επιχειρήσεις που έχουν Α.Φ.Μ., έστω και αν δεν έχουν μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, και γενικά κάθε μη φυσικό πρόσωπο που έχει Α.Φ.Μ. και δεν είχε κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30.11.2008,

β) Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι επιτηδευματίες και δεν είχαν κάνει οριστική διακοπή εργασιών με ημερομηνία διακοπής μέχρι 30.11.2008, με εξαίρεση όσους είναι μόνο αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. και δεν έχουν κάνει έναρξη εργασιών με περισσότερο εξειδικευμένο ΚΑΔ (π.χ. καλλιέργεια σταφυλιών) Εξαιρετικά, δεν υποχρεούνται να κάνουν καμιά κίνηση οι επιχειρήσεις (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) «υπό ίδρυση», με δραστηριότητα «Υπηρεσίες διαδικασιών ίδρυσης επιχείρησης», που αντιστοιχήθηκαν αυτόματα στον ΚΑΔ 70221101. Στο παρακάτω κείμενο όλα τα παραπάνω φυσικά ή μη φυσικά πρόσωπα θα αναφέρονται, χάριν συντομίας, ως επιχειρήσεις.

2. Πώς ξεκινάμε την αντιστοίχιση δραστηριοτήτων;

Επειδή η αντιστοίχιση για όλες τις δραστηριότητες μιας επιχείρησης γίνεται κατά εγκατάσταση, πρέπει να βρούμε πως απεικονίζονται οι εγκαταστάσεις της επιχείρησης και ποιες δραστηριότητες εμφανίζονται στην έδρα και τις λοιπές εγκαταστάσεις στο σύστημα του TAXIS, για το λόγο αυτό, αφού μπούμε με τους κωδικούς μας στις Υπηρεσίες Μητρώου της ιστοσελίδας www.gsis.gr καταρχήν πατάμε την επιλογή «Ενεργοί ΚΑΔ».

Το σύστημα μας επιστρέφει όλες τις εγκαταστάσεις μας.
Η έδρα εμφανίζεται με την ένδειξη 0.
Οι επόμενες εγκαταστάσεις μας με μια σειριακή αρίθμηση 1,2,3,4 κλπ
Αν όμως έχουμε διακόψει τη λειτουργία κάποιων εγκαταστάσεων (από τον καιρό που λειτουργεί το TAXIS), θα υπάρχουν κενά στη σειριακή αυτή αρίθμηση, αν π.χ. έκλεισε το υποκ/μα 2, οι εγκαταστάσεις θα εμφανίζονται 0,1,3,4 κλπ. (Η εκάστοτε έδρα πάντα θα έχει την αρίθμηση 0)
Αν έχετε πολλές δραστηριότητες και πολλά υποκαταστήματα, θα σας προτείναμε να τις τυπώσετε από την επιλογή «Λίστα σε PDF».
Η λίστα περιλαμβάνει έναν πλασματικό 5ψήφιο κωδικό στη στήλη ΚΑΔ, χωρίς ιδιαίτερη αξία, ενώ στην περιγραφή υπάρχει τόσο ο παλιός ΚΑΔ, όσο και η καθαυτό παλιά περιγραφή. Στη συνέχεια κατεβάζουμε και εγκαθιστούμε στον υπολογιστή μας από την ίδια ιστοσελίδα την εφαρμογή «Ηλεκτρονική Δήλωση Αντιστοίχισης ΚΑΔ» (eKAD).

3. Πώς θα βρούμε τους νέους μας ΚΑΔ;

Μπορούμε απλά να γράψουμε με πεζά ή κεφαλαία τη λέξη ή τις λέξεις που αναζητάμε, π.χ. αν γράψουμε τη λέξη «πυροσβεστήρων» ή και μέρος της, π.χ. «πυροσβεστ», το σύστημα θα μας φέρει όπου βρίσκει στη λίστα την αντίστοιχη λέξη ή το μέρος της.

Αν γράψουμε «χονδρικό πυροσβεστήρων», το σύστημα θα μας φέρει τη λίστα με τις αντίστοιχες λέξεις, δηλαδή τις εγγραφές που εμφανίζονται τόσο η λέξη «χονδρικό» όσο και η λέξη «πυροσβεστήρων».

Αν όμως δε βρίσκετε την επιθυμητή δραστηριότητα, μπορείτε να «κατεβάσετε» όλο το υλικό που αφορά την Ονοματολογία από την υποενότητα «Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008» της ενότητας «Υπηρεσίες που σας ενδιαφέρουν» της αρχικής σελίδας www.gsis.gr απ’ όπου με διάφορους συνδυασμούς μπορείτε να κάνετε τις αναζητήσεις σας. Υπάρχουν αρχεία σε Word, Excel και σε pdf με όλο το σχετικό υλικό που μπορείτε να αξιοποιήσετε, όπως αναφέρεται στην Εισαγωγική σελίδα με τον ίδιο τίτλο («Νέοι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας από 1.12.2008»).

Θα σας προτείναμε ακόμα να διαβάσετε τις ενότητες Β’,Γ’ και Δ’ της Εισαγωγής του Τόμου Ι, όπου θα βρείτε τα βασικά μεθοδολογικά στοιχεία της Ονοματολογίας. Για πρώτη φορά παραθέτονται εξάλλου και Ερμηνευτικές Σημειώσεις, έστω και σε 4ψήφιο επίπεδο (NACE αναθ. 2).

Προσοχή! Αντιστοίχιση δε σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε να αντιστοιχίσω καθέναν παλιό ΚΑΔ με έναν καινούργιο. Μπορεί ένας παλιός να σπάει σε τρεις καινούργιους ή τρεις παλιοί να συνθέτουν δύο νέους καινούργιους.

4. Πώς θα προετοιμαστούμε για να καταχωρίσουμε τους νέους μας ΚΑΔ;

Επειδή:


α) η αντιστοίχιση δεν είναι μία προς μία, αλλά ένας ή πολλοί παλιοί ΚΑΔ μπορεί να αντιστοιχίζονται σε έναν ή πολλούς νέους ΚΑΔ,

β) δίνεται η δυνατότητα να απεικονιστούν 650 δραστηριότητες που παλιά δεν υφίσταντο διακριτά στην Ονοματολογία (π.χ. «υπηρεσίες παιδότοπου»),

γ) υπάρχουν δραστηριότητες που συγχωνεύτηκαν, γιατί εξασκούνταν από ελάχιστους ή από κανέναν,

δ) υπάρχουν δραστηριότητες, που λόγω των εκάστοτε μεταπτώσεων του συστήματος εμφανίζονταν λανθασμένα, όπως πιθανόν διαπιστώσαμε για την επιχείρησή μας, ακολουθώντας τα βήματα της ερώτησης 2

.ε) υπάρχουν δραστηριότητες, που μπορεί να δηλώθηκαν «καθ’ υπερβολή» στην έναρξη δραστηριότητας, αλλά ουδέποτε ασκήθηκαν, ούτε και ασκούνται σήμερα, καταγράφουμε τις δραστηριότητες, που πράγματι ασκούνται τόσο στην έδρα, όσο και στα υποκαταστήματα της επιχείρησής μας. Θα πρέπει πάντα να θυμόμαστε ότι στην έδρα θα εμφανιστούν όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης, δηλαδή τόσο αυτές καθαυτές οι δραστηριότητες του κεντρικού, όσο και οι δραστηριότητες όλων των άλλων εγκαταστάσεων.

Προσοχή! Με την αντιστοίχιση είναι ευκαιρία να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε τυχόν ανεπιτυχείς αρχικές καταχωρίσεις, π.χ. μπορεί στο παρελθόν να δηλώσαμε μια δραστηριότητα που να αποτυπώθηκε με λανθασμένο αλλά συναφή ή παρεμφερή ή ευρύτερο κλπ κωδικό. Μπορεί ακόμα να διορθώσουμε λάθη των μεταπτώσεων του συστήματος.

Μην επιχειρήσετε όμως να προσθέσετε δραστηριότητες παντελώς άσχετες τις οποίες ασκείτε και ίσως παραλείψατε να δηλώσετε. Αν π.χ. έχετε δηλώσει ως τώρα μόνο Χονδρικό και λιανικό εμπόριο υποδημάτων, μην επιχειρήσετε να προσθέσετε και ΚΑΔ κατασκευής υποδημάτων (που απαιτεί ίσως και άδεια εγκατάστασης). Κάντε πρώτα την αντιστοίχιση των υπαρκτών σας ΚΑΔ και μετά πηγαίνετε στη ΔΟΥ για να δηλώσετε, ίσως εκπρόθεσμα, την προσθήκη της νέας δραστηριότητας. Διαφορετικά, όταν διαπιστωθεί η «λαθραία» αυτή εγγραφή, δε θα γλυτώσετε το πρόστιμο της εκπρόθεσμης μεταβολής.

5. Ποιες δραστηριότητες είναι Κύριες – Δευτερεύουσες ή Βοηθητικές

Κύρια δραστηριότητα είναι εκείνη που συνεισφέρει περισσότερο στην προστιθέμενη αξία μιας μονάδας (για μεγαλύτερη ανάλυση, βλέπε ενότητα Β’ της Εισαγωγής του Τόμου Ι).


Δευτερεύουσα: όλες οι άλλες δραστηριότητες εκτός της κύριας.

Βοηθητική μιας επιχείρησης είναι η περίπτωση της ύπαρξης αυτοτελούς εγκατάστασης, που δεν φτιάχνει τίποτε άλλο, παρά αγαθά, αλλά κυρίως υπηρεσίες, χάριν των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (π.χ. το λογιστήριο ή μια αποθήκη επιχείρησης). Για την ίδια την εγκατάσταση όμως αυτή η δραστηριότητα ως μοναδική είναι κύρια. Σε κάθε άλλη περίπτωση η δραστηριότητα αυτή δεν χρειάζεται να αναφερθεί.

Αναφορικά με την έδρα κύρια είναι η δραστηριότητα της επιχείρησης στο σύνολό της. Οι άλλες είναι δευτερεύουσες ή βοηθητικές.

Βασικός κανόνας: Η έδρα και κάθε εγκατάσταση πρέπει να έχει οπωσδήποτε μια κύρια δραστηριότητα.

6. Πού και μέχρι πότε μπορώ να υποβάλλω τη δήλωση αντιστοίχισης ΚΑΔ;

Η δήλωση αντιστοίχισης ΚΑΔ υποβάλλεται:

α) στη ΔΟΥ (Τμήμα Μητρώου), με δήλωση μεταβολών
β) στην ιστοσελίδα www.gsis.gr της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων
Θα σας προτείναμε ασυζητητί να προτιμήσετε τη δεύτερη διαδικασία, που μπορεί να γίνει με ηρεμία όλο το 24ωρο από το γραφείο σας, αποφεύγοντας τις «ουρές» στη ΔΟΥ. Μόνο ηλεκτρονικά εξάλλου θα υποβάλλετε εφόσον έχετε περισσότερες από 10 εγκαταστάσεις. Θα χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς σας ως πιστοποιημένοι χρήστες για υποβολή δηλώσεων (Φόρου Εισοδήματος, Φ.Π.Α., Κ.Β.Σ., Φ.Μ.Υ. κλπ). Αν πάλι δεν διαθέτετε κωδικούς μπορείτε εύκολα να τους αποκτήσετε από τη διεύθυνση https://www.taxisnet.gr/web/default.html

Το σύστημα θα σας παραγάγει αποδεικτικό υποβολής, ενώ μπορείτε να κρατήσετε επίσης τυπωμένο αντίγραφο της δήλωσης που υποβάλατε. Μόνο, αν τυχόν κάποτε και ίσως στο μέλλον τύχει να χρειαστεί Βεβαίωση Δραστηριοτήτων από κάποιον άλλο φορέα (π.χ. Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης), θα μπορείτε να περάσετε οποτεδήποτε από το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ για να σας εκδώσει υπογεγραμμένη Βεβαίωση υποβολής αυτής της δήλωσης.
Η δήλωση μπορεί να υποβληθεί μέχρι 30.11.2009. Υποβάλετέ την όμως από σήμερα. Αν τυχόν χρειαστεί:

i) να προσθέσετε ή αφαιρέσετε δραστηριότητες
ii) να ανοίξετε μια νέα εγκατάσταση
iii) να κάνετε μεταφορά έδρας σε άλλη ΔΟΥ
iv) να κάνετε διακοπή εργασιών

θα σας ζητηθεί να υποβάλλετε πρώτα, πιθανόν βεβιασμένα (άρα με πιθανά λάθη), τη δήλωση αντιστοίχισης.

Ειδικές Ερωτήσεις

1. Διαπιστώνω ότι το σύστημα εμφανίζει ότι διαθέτω μια εγκατάσταση (υποκατάστημα, αποθήκη κλπ) που προ πολλού την έχω διακόψει, τι κάνω;

Για οποιοδήποτε λόγο το σύστημα δεν είναι ενημερωμένο σωστά με τις εγκαταστάσεις σας. Θα πρέπει πρώτα να διακόψετε τη συγκεκριμένη εγκατάσταση στη ΔΟΥ και οι αντιστοιχίσεις των ΚΑΔ θα μπορούν να γίνουν μετά.

2. Αν διαθέτω μόνο έδρα και όχι υποκαταστήματα τι κάνω;

Η περίπτωσή σας είναι η απλούστερη.

Μπείτε στην εφαρμογή eKAD που εγκαταστήσατε.

Αφού γράψετε τον Α.Φ.Μ. σας και επιλέξετε «Μητρική στο εξωτερικό», πατήστε : « Εισαγωγή Εγκατάστασης». Θα εμφανιστεί η οθόνη που θα καταχωριστούν οι δραστηριότητες της έδρας. Επιλέγω τους ΚΑΔ που πρέπει να εισαγάγω και επιλέγω για καθέναν αν η δραστηριότητα είναι «Κύρια», «Δευτερεύουσα» ή «Βοηθητική» κατά περίπτωση. Πατάω «Εισαγωγή».
Παρατηρούμε ότι η εφαρμογή δε μας αφήνει να καταχωρίσουμε ανύπαρκτο ΚΑΔ.
Μια δραστηριότητα της έδρας θα πρέπει να οριστεί ως Κύρια, διαφορετικά η εφαρμογή θα μου βγάζει μήνυμα «Δεν έχετε ορίσει Κύρια Δραστηριότητα».
Αν καταχώρισα δραστηριότητα ως Δευτερεύουσα, ενώ πράγματι είναι Κύρια, πρέπει πρώτα να τη διαγράψω (Διαγραφή) και να την καταχωρίσω από την αρχή.

Φυσικά, δεν μπορούν να υπάρχουν δύο Κύριες δραστηριότητες, διαφορετικά μου βγάζει το Μήνυμα «Έχετε ήδη ορίσει Κύρια Δραστηριότητα».
Στο τέλος για να καταχωριστούν οι δραστηριότητες που έχω εισαγάγει πατάω «Αποθήκευση». Αν διαπίστωσα ότι όλες οι εγγραφές μου έγιναν κατά λάθος πατάω «Άκυρο»

3. Αν διαθέτω και άλλες εγκαταστάσεις, εκτός της έδρας, τι κάνω;

Αφού έχω καταχωρίσει την έδρα, όπως παραπάνω, πατάω «Εισαγωγή Εγκατάστασης».


Επιλέγω έναν-έναν τον Αριθμό Εγκατάστασης 1, 2, 3 και εξής, όπως μου εμφανίζονταν στην Λίστα που τύπωσα από την επιλογή «Ενεργοί ΚΑΔ», όταν μπήκα με τους κωδικούς μου στις «Υπηρεσίες Μητρώου» της ιστοσελίδας www.gsis.gr

Προσοχή! Αν τυχόν στην ίδια διεύθυνση έχω περισσότερες από μια διαφορετικές εγκαταστάσεις (π.χ. υποκατάστημα στο ισόγειο και άλλο υποκατάστημα στον 3ο όροφο μιας πολυκατοικίας ή δύο αποθήκες στον ίδιο οικισμό, που δεν έχει οδούς) πρέπει να εντοπίσω από τις Βεβαιώσεις έναρξης αυτών των εγκαταστάσεων, ποιον αριθμό εγκατάστασης είχε δώσει το σύστημα. Επιλέγω τον επιθυμητό ΚΑΔ δραστηριότητας που έχω ήδη εισαγάγει στην έδρα. Αν η συγκεκριμένη εγκατάσταση κάνει, εκτός από κάποιες από τις δραστηριότητες που καταχωρίσαμε στην έδρα, και κάποιαν άλλη που δεν την έχουμε ήδη καταχωρίσει, πατάμε «Αποθήκευση» με αυτές που ήδη καταχωρίσαμε. Κατόπιν μαρκάρουμε την έδρα και πατάμε «Μεταβολή εγκατάστασης». Εισάγουμε τη δραστηριότητα, που είχαμε ξεχάσει, πατώντας πάλι «Αποθήκευση». Κατόπιν, μαρκάρουμε πάλι το υποκατάστημα, πατάμε «Μεταβολή Εγκατάστασης», επιλέγοντας εισάγουμε την επιπλέον δραστηριότητα και φεύγουμε πατώντας πάλι «Αποθήκευση».

4. Τι κάνω όταν ολοκληρώσω τις καταχωρίσεις μου;

Πατάω στην αρχική οθόνη της εφαρμογής καταρχήν το εικονίδιο «<Αποθή-κευση» για να σώσω το αρχείο στο folder (φάκελο) που επιθυμώ και ήδη δια-μόρφωσα στον υπολογιστή μου και κατόπιν «6Εκτύπωση» για να τσεκάρω με άνεση την ορθότητα των καταχωρίσεων μου.

5. Διαπιστώνω ότι δεν καταχώρισα κάποιες δραστηριότητες σε κάποια εγκατάσταση ή παντελώς τα δεδομένα κάποιας εγκατάστασης. Αντίστροφα, διαπιστώνω ότι καταχώρισα ανύπαρκτες δραστηριότητες ή εγκαταστάσεις.

Το λάθος στη φάση αυτή διορθώνεται εύκολα.


Ανοίγω το αρχείο μου και ή εισάγω νέα εγκατάσταση, αν την είχα παραλείψει, καταχωρίζοντας τους αντίστοιχους ΚΑΔ ή μαρκάροντας διαγράφω κάποιαν ανύπαρκτη εγκατάσταση.

Αν το πρόβλημα αφορά μεμονωμένη εγκατάσταση, τη μαρκάρω, πατάω «Μεταβολή εγκατάστασης» και εισάγω ή διαγράφω δραστηριότητες

Οι κανόνες που αναφέρθηκαν προηγούμενα ισχύουν και πάλι.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Σε κάθε περίπτωση φεύγουμε από την εφαρμογή πατώντας το εικονίδιο «Αποθήκευση».

6. Και τι κάνω μόλις σιγουρευτώ ότι συμπλήρωσα σωστά το αρχείο της εφαρμογής;

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr και με τους κωδικούς μου μπαίνω και πάλι στις «Υπηρεσίες Μητρώου». Με τον browser εντοπίζω το αρχείο ekad-[ΑΦΜ].xml που δημιούργησα με την εφαρμογή. Πατήστε «Μεταφόρτωση» για να αποστείλετε (upload) το αρχείο σας.


Εδώ το σύστημα κάνει κάποιους ελέγχους και μπορεί να μας βγάλει διάφορα μηνύματα. Αν έχουμε ξεχάσει να συμπληρώσουμε δεδομένα για μια εγκατά-στασή μας ή συμπληρώσαμε δεδομένα για ανύπαρκτη εγκατάσταση, θα μας δώσει τα αντίστοιχα μηνύματα.

Αν έχω τέτοιου είδους μηνύματα, σταματάω την αποστολή, επανέρχομαι ανοίγοντας και πάλι το αρχείο μου από την εφαρμογή ekad και συμπληρώνω ή διορθώνω τα δεδομένα των εγκαταστάσεων μου, σύμφωνα πάντα με τη λίστα που είχα τυπώσει από την επιλογή «Ενεργοί ΚΑΔ» (ερώτημα 3). Σε κάθε περίπτωση όταν ολοκληρώσω τις διορθώσεις μου δεν ξεχνάω να πατήσω το εικονίδιο «Αποθήκευση». Ξαναμπαίνω στην ιστοσελίδα, το εντοπίζω ξανά με τον browser και επιχειρώ να μεταφορτώσω το σωστό πλέον αρχείο.

Αν πλέον δεν υπάρχουν τέτοιου είδους μηνύματα, η δήλωση μου είναι αποθηκευμένη προσωρινά. Την ανακτώ, πατώντας «Προβολή/Οριστικοποίηση». Αν έχω πολλές εγκαταστάσεις συνιστάται να την τυπώσω, πατώντας «Προβολή PDF» και τσεκάρω αν έχω γράψει σωστά τις δραστηριότητες κάθε εγκατάστασής μου, σύμφωνα με τις διευθύνσεις που έχει πια το σύστημα αναγνωρίσει.

Αν διαπιστώσω λάθη, πατάω «Επιστροφή» και κάνω ότι και στην προ-προηγούμενη παράγραφο. Αν πάλι συμφωνώ με ότι καταχώρισα, μπορώ να πατήσω «Οριστικοποίηση». Αν τέλος δε θέλω να υποβάλλω τη δήλωσή μου ηλεκτρονικά, π.χ. αν υπόβαλα τη δήλωσή μου ήδη στη ΔΟΥ ή θέλω να την υποβάλλω στη ΔΟΥ, μπορώ να πατήσω «Διαγραφή», οπότε θα διαγραφτεί ότι έχω ήδη καταχωρίσει.

7. Και τώρα που πάτησα «Οριστικοποίηση», διαπιστώνω ότι π.χ. για τις Μεταβολές που έκανα στο αρχείο που έφτιαξα στην εφαρμογή ekad δεν πάταγα «Αποθήκευση» και έτσι στάλθηκε λάθος; ή ακόμα διαπιστώνω άλλες παραλήψεις ή άλλες λανθασμένες καταχωρίσεις μου;

Τα λάθη ανθρώπινα. Μόνο που τώρα θα ταλαιπωρηθώ, πηγαίνοντας και στη ΔΟΥ, όπου θα υποβάλλω Δήλωση Μεταβολών, προσθαφαιρώντας, κατά περίπτωση τους ΚΑΔ που παράλειψα να αντιστοιχίσω ή αντιστοίχισα λάθος. 8. Μπορεί να μου έρθει μήνυμα με e-mail ότι η δήλωσή μου δεν οριστικοποιήθηκε; Επειδή, η οριστική ενημέρωση του TAXIS άρα και της ΔΟΥ γίνεται ασύγχρονα με την ηλεκτρονική υποβολή στην ιστοσελίδα και αν συμβεί:


• να είχατε ήδη κάνει διακοπή εργασιών στη ΔΟΥ με ημερομηνία διακοπής πριν την 1.12.2008

• να είχατε ήδη υποβάλλει δήλωση αντιστοίχισης ΚΑΔ με δήλωση μεταβολών και στη ΔΟΥ

• ή να υπάρχει, σε μεμονωμένες άλλες περιπτώσεις, εκκρεμότητα στα στοιχεία του φακέλου σας

θα σας σταλεί σχετικό e-mail. Στις δύο πρώτες περιπτώσεις δεν κάνετε τίποτα. Κατισχύει πάντα η δήλωση που υποβάλατε στη ΔΟΥ. Στην τρίτη όμως και πραγματικά πολύ σπάνια περίπτωση, θα χρειασθεί να μεταβείτε στη ΔΟΥ.