Ανασχεδιάζουμε το >opengov.gr< οι προτάσεις του TaxGR.com

  1. Δημιουργία ανεξάρτητης αρχής αξιολόγησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

  2. Φωνητική αναπαραγωγή του περιεχομένου σε όλα τα δημόσια site.

  3. Η χρήση RSS πρέπει να γίνει βασική αρχή για όλα τα δημόσια site. Αλλά σε θεματικές ενότητες που να διευκολύνουν το χρήστη για την επιλογή των θεμάτων που τον ενδιαφέρουν άμεσα.  

  4. Κάθε πολίτης να μπορεί να θέτει ηλεκτρονικές ερωτήσεις σε κάθε δημόσια υπηρεσία.

  5. Αξιολόγηση υπαρχόντων Δημοσίων site και ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

  6. Η δημοσιοποιήση δεδόμενων από κρατικούς φορείς στο Διαδίκτυο.

  7. Ενοποίηση όλων των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Κράτους.

  8. e-Βιβλιοθήκη Νόμων, Μελετών κ.λπ.

Παράδειγμα φωνητικής αναπαραγωγής του περιεχομένου ενός site.

Παράδειγμα e-Βιβλιοθήκης Νόμων, Μελετών κ.λπ.