ΠΟΛ 1209 06.10.2011 Οδηγίες για την αντιμετώπιση των τακτοποιούμενων χώρων του ν.3843/10 στα πλαίσια της Φορολογίας Κεφαλαίου.

KA Αριθμ. Πρωτ. Ε41/379 29.09.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011) που αφορούν παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομίες για τακτοποίηση αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων κ.λ.π. χώρων με το Ν. 3843/2010.

ΠΟΛ 1121 24.05.2011 Διαδικασία ηλεκτροδότησης των χώρων που ρυθμίζονται με το ν.3843/2010

IKA Αριθμός Πρωτ. Ε41/165 11.04.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 34 παρ. 1 του Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60 Α΄/31-3-2011 που αφορούν παράταση προθεσμιών για υποβολή δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για υπαγωγή ακινήτων στις διατάξεις Ν3843

Α.Π. : 65282/10 15.02.2011 Επιβολή τέλους καθαριότητας & φωτισμού, φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων και Τ.Α.Π. ενόψει των διατάξεων περί διατήρησης ημιυπαίθριων χώρων και χώρων με αλλαγή χρήσης.

IKA Αριθμός Πρωτ. E41/27 28.01.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 35 του Ν.3904/23-12-2010 (ΦΕΚ 218 Α΄/23-12-2010) που αφορούν προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες για την υπαγωγή στις διατάξεις του Β΄ κεφ. του Ν. 3843/2010.

Εγκύκλιος 17 19.10.2010 Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής "Διαδικασία επιστροφής από τις Δ.Ο.Υ αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού ειδικού προστίμου ν. 3843/10 (ΦΕΚ 62 Α’/28-4-10) και άλλες διευκρινίσεις"

ΠΟΛ 1114 19 07 2010 Φορολόγηση ημιυπαίθριων, βοηθητικών χώρων - έλεγχος εκκρεμών υποθέσεων.

ΙΚΑ Ε41/139 25.05.2010 Κοινοποίηση, προς ενημέρωση και εφαρμογή, των διατάξεων των άρθρων 5, 6, 9 και 10 του Κεφ. Β΄ του Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ.62 Α΄/28-04-2010) που αναφέρονται στις υπερβάσεις δόμησης , αλλαγές χρήσης και στο « ειδικό πρόστιμο» διατήρησης ιδιωτικών οικοδομικών έργων . 2. Καταβλητέες εισφορές για ιδιωτικά οικοδομικά έργα, τα οποία δεν καταλαμβάνονται από τις προαναφερόμενες διατάξεις ή δεν ακολουθήθηκαν..

Διευκρινήσεις και ερμηνευτική εγκύκλιος για το Νόμο 3843/2010 περί διατήρησης αυθαίρετων χώρων και τροποποίησης του Γ.Ο.Κ.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ.ΑΡΙΘ. 3843 (ΦΕΚ 62Α 28.04.2010)

Αμοιβή Μηχανικού για τις περιπτώσεις ρυθμίσεων του Ν.3843/2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ - ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΥΠΕΡΒΑΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ.

ΝΟΜΟΣ 3819/2010 (ΦΕΚ A 18/16.02.2010) Κύρωση και τροποποίηση της από 29.10.2009 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση» (ΦΕΚ 218 Α’)

ΦΕΚ 218 Α/29-10-2009 : Αναστολή εφαρμογής διατάξεων τακτοποίησης ημιυπαίθριων και λοιπών κλειστών χώρων που άλλαξαν χρήση.

ΥΠΕΧΩΔΕ 35307/ΕΓΚ.5/25-8-09 : Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’ /21-7-2009) ‘’Κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών, κανόνες υποκεφαλαιοδότησης επιχειρήσεων, διαδικασία ταχείας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις

Σημαντικά έγγραφα

Aνακοίνωση του ΥΠΕΧΩΔΕ για την τακτοποίηση των ημιυπαίθριων

Με τις διατάξεις των άρθρων 40 και 41 του Ν. 3775/2009

Γνωμοδότηση 10/09 του Εισαγγελέα Αρ.Πάγου για τις μεταβιβάσεις

Πολεοδομικό γραφείο που υπάγεται το ακίνητο που θέλετε να δηλώσετε

15 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΜΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ» ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΩΝ κλπ.

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Με βάση την νομοθεσία ο ορισμός των ημιυπαίθριων χώρων είναι: Ορολογία Ακινήτων

 

Εντός σχεδίου πόλεων ή εντός ορίων οικισμών 

 

Χαμηλής αξίας  Πρόστιμο
25 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 1100 = 1.375 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1100 = 1.650 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 1100 = 2.062 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 1100 = 4.620 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 1100 = 5.610 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 1100 = 6.930 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 1100 = 11.880 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 1100 = 14.520 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 1100 = 17.820 €
Mεσαίας αξίας
25 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 1800 = 2.250 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1800 = 2.700 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 1800 = 3.375 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 1800 = 7.560 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 1800 = 9.180 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 1800 = 11.340 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 1800 = 19.440 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 1800 = 23.760 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 1800 = 29.160 €
Υψηλής αξίας  
25μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 5% Χ 2500 = 3.125 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 2500 = 3.750 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 7,5% Χ 2500 = 4.687 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 7% Χ 2500 = 10.500 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8,5% Χ 2500 = 12.750 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 10,5% Χ 2500 = 15.750 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 9% Χ 2500 = 27.000 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 11% Χ 2500 = 33.000 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 13,5% Χ 2500 = 40.500 €

 

 

Εκτός σχεδίου πόλεων ή εκτός ορίων οικισμών

 

Χαμηλής αξίας Πρόστιμο
25 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 450 = 675 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 450 = 810 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 450 = 1.012 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 450 = 2.160 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 450 = 2.592 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 450 = 3.240 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 450 = 5.400 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 450 = 6.480 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 450 = 8.100 €

Μεσαίας αξίας

 
25 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 900 = 1.350 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 900 = 3240 € 1.620 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 900 = 2.025 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 900 = 4.320 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 900 = 5.184 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 900 = 6.480 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 900 = 10.800 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 900 = 12.960 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 900 = 16.200 €

Υψηλής αξίας

 
25 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 6% Χ 1300 = 1.950 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 25 μ2 Χ 7,2% Χ 1300 = 2.340 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 25 μ2 Χ 9% Χ 1300 = 2.925 €
60 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 8% Χ 1300 = 6.240 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 60 μ2 Χ 9,6% Χ 1300 = 7.488 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 60 μ2 Χ 12% Χ 1300 = 9.360 €
120 μ2  
ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 10% Χ 1300 = 15.600 €
ΔΕΥ/ΡΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 120 μ2 Χ 12% Χ 1300 = 18.720 €
ΑΛΛΗ ΧΡΗΣΗ 120 μ2 Χ 15% Χ 1300 = 23.400 €