Αριθμ. 2306 14.01.2013 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν.4014/2011 (Α΄ 209).

Αριθ. Πρωτ.: 23.10.2012 Διευκρινίσεις σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά με αυθαίρετες κατασκευές.

Αριθ. Πρωτ. Ε41/336 18.10.2012 Γνωστοποίηση της με αριθ. 45605/12 Κ.Υ.Α Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ 2622/τ.Β΄/25-09-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 24 ...

IKA Αριθ. Πρωτ. Ε41/312 24.09.2012 Κοινοποίηση του με αριθ. Φ.80000/11220/758/10-09-2012 εγγράφου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης/ Γ.Γ.Κ.Α. , αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 παρ.22 και 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011

IKA Αριθ. Πρωτ. Ε41/167 23.04.2012 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 2 του Νόμου 4051/2012 (ΦΕΚ 40/τ.Α΄/29-2-2012) σχετικά με παράταση προθεσμίας για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4014/2011 για τις περιπτώσεις ακινήτων στα οποία έχουν εκτελεσθεί

ΠΟΛ 1261 27.12.2011 Διαδικασία ηλεκτροδότησης των αυθαίρετων κατασκευών ή χώρων αυθαίρετης αλλαγής χρήσης που ρυθμίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4014/2011.

IKA Αριθμός Πρωτ. E41/432 18.11.2011 Διαχείριση περιπτώσεων αυθαιρέτων στα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011).

Διευκρινίσεις για τη διαδικασία τακτοποίησης των αυθαιρέτων

ΠΟΛ 1194 08.09.2011 Υποβολή από το Τ.Ε.Ε. καταστάσεων των έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει μηχανικοί.

ΠΟΛ 1193 08.09.2011 Υποβολή από τους μηχανικούς καταστάσεων έγγραφων συμφωνιών που έχουν συνάψει.

IKA Αριθμ. Πρωτ. Ε41/379 29.09.2011 Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 29 παρ. 3 του Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/τ.Α΄/21-9-2011) που αφορούν παράταση προθεσμιών υποβολής δικαιολογητικών στις αρμόδιες πολεοδομίες για τακτοποίηση αλλαγής χρήσης ημιυπαιθρίων κ.λ.π.