Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2004 ®

ΠΟΛ 1155
29.12.2004 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα
ΠΟΛ 1153
30.12.2004 Πώληση εντύπων παραβόλων του Δημοσίου
ΠΟΛ 1151
29.12.2004 Διαφύλαξη εισιτηρίων πλοίων σε ηλεκτρονική μορφή
ΠΟΛ 1150
28.12.2004 Συνυποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων
ΠΟΛ 1147
22.12.2004 Διατάξεις για ληξιπρόθεσμα χρέη
ΠΟΛ 1144
18.12.2004 Δήλωση ΦΜΑΠ 2005
ΠΟΛ 1143
18.12.2004 Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
ΠΟΛ 1142
18.12.2004 Αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων των επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1139
16.12.2004 Πρόγραμμα δακοκτονίας
ΠΟΛ 1138
15.12.2004 Ειδικό Καθεστώτος ανακυκλώσιμων απορριμμάτων
ΠΟΛ 1135
15.12.2004 Απόδοση ΦΠΑ από Ταξί
ΠΟΛ 1134
14.12.2004 Απαλλαγή επιτηδευματιών Β' Κ.Β.Σ.
ΠΟΛ 1131
09.12.2004 Έκδοση βεβαιώσεων για αποδοχές
ΠΟΛ 1128
03.12.2004 Πρόσθετες οδηγίες για περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
ΠΟΛ 1127
06.12.2004 Αναπροσαρμογή της αξίας ακινήτων 2004
ΠΟΛ 1112
04.11.2004 Ανέγερση κτιρίου
ΠΟΛ 1111
27.10.2004 Περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α
ΠΟΛ 1110
01.11.2004 Επαναπατρισμός Κεφαλαίων
ΠΟΛ 1096
09.09.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Ε΄ του ν. 3259/2004
ΠΟΛ 1095
07.09.2004 Γνωστοποίηση της τιμής ελαιολάδου ελαιοκομικού έτους 2004-2005, για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας

ΠΟΛ 1094
07.09.2004 Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών για την επιστροφή Φ.Π.Α. έτους 2003 στους αγρότες
ΠΟΛ 1093
01.09.2004 Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων (άρθρα 1-11) του ν.3259/2004 που αναφέρονται στη περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων
ΠΟΛ 1092
24.08.2004 Διευκρινίσεις και οδηγίες για την εφαρμογή της ΑΥΟ ΠΟΛ.1073/21.7.2004 για την επιστροφή του πιστωτικού υπολοίπου Φ.Π.Α.
ΠΟΛ 1087
10.08.2004 Επιστροφή Φ.Π.Α στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος με αθεώρητα, εκ παραδρομής τιμολόγια αγοράς αγροτικών προϊόντων
ΠΟΛ 1086
10.08.2004 Κοινοποίηση διατάξεων για Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπρόθεσμων χρεών και άλλες διατάξεις
ΠΟΛ 1084
03.08.2004 Οδηγίες για την ομοιόμορφη εφαρμογή της 1024962/282/Τ & ΕΦ/23-3-04 εγκυκλίου
ΠΟΛ 1083
06.08.2004 Παράταση προθεσμίας μετατροπής κεφαλαίου Α.Ε. και ΕΠΕ σε ευρώ
ΠΟΛ 1082
02.08.2004 Μεταβίβαση εταιρικών μεριδίων σε σύζυγο αποβιώσαντος, ως συμμετοχή της στα αποκτήματα του γάμου
ΠΟΛ 1081
28.07.2004 Χρόνος υποβολής των καταστάσεων και ισοζυγίων του άρθρου 20 του π.δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.)
ΠΟΛ 1079
27.07.2004 Προσδιορισμός αξίας ακινήτων κατά τον έλεγχο εκκρεμών υποθέσεων στη φορολογία κεφαλαίου
ΠΟΛ 1078
27.07.2004 Υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χωρίς κυρώσεις
ΠΟΛ 1077
27.07.2004 Οδηγίες για την εφαρμογή διατάξεων Σχεδίου Νόμου
ΠΟΛ 1076
22.07.2004 Διατάξεις για την υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων
ΠΟΛ 1074
20.07.2004 Τήρηση του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις των Σούπερ - Μάρκετ για την διαχειριστική περίοδο που αρχίζει την 1-1-2005 ή εντός του 2005 και μέχρι τη λήξη της
ΠΟΛ 1073
21.07.2004 Διαδικασία και προϋποθέσεις επιστροφής του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α.(ν.2859/2000)
Υπόδειγμα 1 Υπόδειγμα 2 Υπόδειγμα 3 Υπόδειγμα 4
ΠΟΛ 1072
16.07.2004 Διαδικασία καταβολής ΦΠΑ κατά την αγορά εισαγωγή ή ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιων λεωφορείων και της παράδοσης αυτών
ΠΟΛ 1071
08.07.2004 Διαδικασία κατάταξης δανειστών
ΠΟΛ 1070
16.07.2004 Φορολογική μεταχείριση εισοδήματος αλλοδαπών επιχειρήσεων που συνάπτουν συμβάσεις με την Ο.Ε.Ο.Α. - ΑΘΗΝΑ 2004 για την τέλεση των Παραολυμπιακών Αγώνων
ΠΟΛ 1069
16.07.2004 Χρόνος έκπτωσης από τα ακαθάριστα έσοδα των εκκοκκιστηρίων, της έκπτωσης που χορηγούν στους παραγωγούς επί της τιμής πώλησης του βαμβακόσπορου
ΠΟΛ 1068
16.07.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 14 του άρθρου 20 και του άρθρου 32 του ν. 3227/2004
ΠΟΛ 1067
15.07.2004 Κοινοποίηση διατάξεων του Σχεδίου Νόμου «Περαίωση εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων, ρύθμιση ληξιπροθέσμων χρεών και άλλες διατάξεις»
ΠΟΛ 1066
13.07.2004 Φορολογική αντιμετώπιση των περιουσιών που καταλείπονται για εκτέλεση κοινωφελούς σκοπού στη φορολογία κεφαλαίου
ΠΟΛ 1063
28.06.2004 Προαιρετική υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου (TAXISnet), από τους υποκείμενους που τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
ΠΟΛ 1062
01.07.2004 Ρύθμιση του τρόπου τήρησης του βιβλίου αποθήκης των λιανοπωλητών ή των κατά κύριο λόγο λιανοπωλητών
ΠΟΛ 1061
01.07.2004 Προαιρετική χρησιμοποίηση των Ειδικών Ασφαλών Φορολογικών Διατάξεων Σήμανσης Στοιχείων «ΕΑΦΔΣΣ» για τα στοιχεία που εκδίδονται από τον υπόχρεο εκτός επαγγελματικής του εγκατάστασης επί οχημάτων, με τη χρησιμοποίηση φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών
ΠΟΛ 1060
01.08.2004 Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1060
01.07.2004 Ρύθμιση της υποχρέωσης τήρησης του βιβλίου αποθήκης και του βιβλίου τεχνικών προδιαγραφών των τεχνικών επιχειρήσεων
ΠΟΛ 1059
24.06.2004 Απόδοση του φόρου και κατάθεση συμβολαίων Ολυμπιακών Μισθώσεων
ΠΟΛ 1057
21.06.2004 Καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται για τη χορήγηση απαλλαγής από το φόρο κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας με αγορά ή αιτία θανάτου ή γονικής παροχής
ΠΟΛ 1055
15.06.2004 Κοινοποίηση γνωμοδότησης για το ύψος επιβλητέου προστίμου κατά την επανάληψη διαδικασίας σε περιπτώσεις ακυρώσεων Α.Ε.Π., λόγω νομικής πλημμέλειας
ΠΟΛ 1054
16.06.2004 Κοινοποίηση της 208/04 γνωμοδότησης του Ν.Σ.Κ., σχετικά με τη δυνατότητα του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. να χορηγήσει ΑΦΜ και βεβαίωση έναρξης εργασιών Kοινωνίας Kληρονόμων ατομικής επιχείρησης σε περίπτωση που για τη συνέχιση της ατομικής επιχείρησης, δεν συμφωνεί το σύνολο των κληρονόμων, αλλά η πλειοψηφία αυτών
ΠΟΛ 1052
08.06.2004 Φορολογική μεταχείριση επισφαλών απαιτήσεων που έχουν επιχειρήσεις κατά πελατών τους με έδρα την πρώην Γιουγκοσλαβία
ΠΟΛ 1051
07.06.2004 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τη διενέργεια αυτοψίας μετά τη χορήγηση της βεβαίωσης έναρξης/μεταβολής εργασιών
ΠΟΛ 1048
25.05.2004 Φορολόγηση εισοδήματος από ακίνητα με ρήτρα αυτοσύμβασης
ΠΟΛ 1047
25.05.2004 Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 2 του ν.3207/2003
ΠΟΛ 1046
13.05.2004 Υποβολή των δηλώσεων φόρου μεταβίβασης, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών από τους συμβολαιογράφους
ΠΟΛ 1044
10.05.2004 Παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 13,15, 27 και 32 του ν. 3229/2004
ΠΟΛ 1043
10.05.2004 Προσδιορισμός των κερδών των οικοδομικών επιχειρήσεων σε περίπτωση πώλησης των ανεγειρόμενων οικοδομών πριν από την αποπεράτωσή τους
ΠΟΛ 1042
06.05.2004 Δικαιολογητικά έγγραφα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και πιστοποιούν την εργοστασιακή αξία των αυτοκινήτων
ΠΟΛ 1040
29.04.2004 Αρμόδια αρχή, περιεχόμενο, χρόνος και τρόπος υποβολής των ειδικών δηλώσεων ΦΠΑ για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες και τρόπος καταβολής του φόρου, από τους μη εγκαταστημένους στην Κοινότητα υποκειμένους οι οποίοι έχουν λάβει ειδικό κωδικό αναγνώρισης στην Ελλάδα
ΠΟΛ 1039
29.04.2004 Ορισμός διαδικασίας δραστηριοποίησης και εξόδου των μη εγκαταστημένων στην Κοινότητα υποκειμένων στο φόρο, στο ειδικό καθεστώς φορολογίας των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών
ΠΟΛ 1035
29.04.2004 Καθορισμός δικαιολογητικών που είναι απαραίτητα για τον έλεγχο των παραγωγικών επενδύσεων
ΠΟΛ 1032
13.04.2004 Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων
ΠΟΛ 1027
31.03.2004 Κωδικοποίηση Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων