Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2003 ®

 

ΠΟΛ 1146: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΑ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 30/12/2003
ΠΟΛ 1144: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 3 ΕΩΣ ΚΑΙ 7 ΤΟΥ Ν.3193/2003 (ΦΕΚ 266 Α/20-11-2003) 29/12/2003
ΠΟΛ 1135: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ 1085081/1473/Α0012/ΠΟΛ.1108/24.9.2003 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 12/12/2003
ΠΟΛ 1133: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΣΦΑΛΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11/12/2003
ΠΟΛ 1129 : ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 1809/1988, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (ΤΑΞΙ) ΦΕΡΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΤΑΞΙΜΕΤΡΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΤΥΠΟΥ. ΈΚΔΟΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΣ ΕΔΧ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΗΜ – ΑΔΗΜΕ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΚΥΑ 1051922/552/0015/ΠΟΛ. 1084/3.6.2003 (ΦΕΚ 762/Β’), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1075116/800/0015/ΠΟΛ. 1100/20.8.2003 (ΦΕΚ 1259/Β’) 28/11/2003
ΠΟΛ 1125: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΦΟΡΟ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 25/11/2003
ΠΟΛ 1124: ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ, ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΟΥΝ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΤΟΥΣ 2004 21/11/2003
ΠΟΛ 1122: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Π.Δ/ΤΟΣ 299/2003 «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ» (Φ.Ε.Κ. Α’ 255/4.11.2003) ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΚΑΙ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ 19/11/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1101582-11006: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΚΠΙΠΤΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΙΟΣΗΜΟΥ ΕΧΕΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 13/11/2003
ΠΟΛ 1110: ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1069392/725/0015/ΠΟΛ. 1094/22.7.2003 (ΦΕΚ 1093/Β’) 08/10/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1098202-2059: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 04/10/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ1086400-10900:ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΩΝ ΕΠΕ ΠΟΥ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΙΣ 30.6.2003 ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 29/09/2003
ΠΟΛ 1106: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ (ΤΑΧΙSNET), ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. 24/09/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1081731-860: ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 16/09/2003
ΠΟΛ 1100: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ – ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 20/08/2003
ΠΟΛ 1102: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ 20/08/2003
ΠΟΛ 1096: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ Η ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ- ΔΕΛΤΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΑΝΤΙΤΥΠΑ 31/07/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1070691-499: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΟΛ.1055/2003 28/07/2003
ΠΟΛ 1093: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν. 1809/1988 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ 24/07/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1068130-449: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1031583/253/Α0013/1-4-2003 ΠΟΛ.1055 18/07/2003
ΠΟΛ 1099: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α. ΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΤΟΥΣ 2002, ΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΟΥΝ ΤΗΝ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ΔΡΑΧΜΕΣ 18/07/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1066328-1394: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ Χ.Α.Α. 16/07/2003
ΠΟΛ 1091: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΑΡΧΙΚΩΝ ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ, ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (TAXIS NET) 10/07/2003
ΠΟΛ 1087: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΑΞΙΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΙΜΗΣ «ΤΑΜΠΛ – ΝΤΟΤ» Η ΑΛΑ – ΚΑΡΤ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ ΩΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 25/06/2003
ΠΟΛ 1081: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ Α.Υ.Ο.Ο. 1081253/320/0015 ΠΟΛ. 1234/9.10.2002 (ΦΕΚ 1362 Β’/23.10.2002), ΚΑΙ 1092819/366/0015 ΠΟΛ. 1257/20.11.2002 (ΦΕΚ 1489 Β’/28.11.2002) 02/06/2003
ΠΟΛ 1082: ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Ν.1809/1988 ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ.186/1992), ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΜΕ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΡΟΠΟ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1102389/913/0015/ΠΟΛ. 1284/20.12.2002 (ΦΕΚ 3Β’/2003) 02/06/2003
ΠΟΛ 1083: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/0015/ΠΟΛ.1166/29-5-2002 (ΦΕΚ 728/Β’/13-6-2002) 02/06/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1052699-1082: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 30/05/2003
ΠΟΛ 1080: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ Φ.Π.Α.. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ 30/05/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1045120-948: ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΟΥΝ ΑΠΩΛΕΣΘΕΙ ΟΙ ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 13/05/2003
ΠΟΛ 1066: ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ / ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ /ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ / ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 15/04/2003
ΠΟΛ 1069: ΈΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ 15/04/2003
ΠΟΛ 1063: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΤΥΠΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΕΑΦΔΣΣ 09/04/2003
ΠΟΛ 1060: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 6 Ν.2753/1999, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2000-2002 ΚΑΙ ΕΦΕΞΗΣ 07/04/2003
ΠΟΛ 1061: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘ. 34 ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ Φ.Π.Α.(Ν.2859/2000) 07/04/2003
ΠΟΛ 1062: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 07/04/2003
ΠΟΛ 1053: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ, ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΕΡΙΔΙΩΝ Η ΜΕΡΙΔΩΝ, ΠΟΣΟΣΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ 01/04/2003
ΠΟΛ 1055: ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ; ΜΕΡΙΔΩΝ Η ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΟΝΤΑΙ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ, ΔΩΡΕΑΣ Η ΓΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 01/04/2003
ΠΟΛ 1054: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 31/03/2003
ΠΟΛ 1050: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 Α) ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ Ο.Ε., Ε.Ε. Κ.Λ.Π. (Ε5) ΚΑΙ Β) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ (Ε3) 17/03/2003
ΠΟΛ 1046:ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΛΟΙΟΥ 06/03/2003
ΠΟΛ 1047: ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗ 06/03/2003
ΠΟΛ 1048: ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΕΤΗΣΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 06/03/2003
ΠΟΛ 1038: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3091/2002 05/03/2003
ΠΟΛ 1040: ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 18 ΤΟΥ Ν. 3091/2002 05/03/2003
ΠΟΛ 1045: ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (Κ.Β.Σ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΜΕΣΩ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ (FAX), Η ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 04/03/2003
ΠΟΛ 1034: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ INTRASTAT, ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003, ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 28/02/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1019046-395: ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2002 ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 24/02/2003
ΠΟΛ 1022:ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ 11/02/2003
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1011563-264: ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2003 ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΤΩΝ 05/02/2003
ΠΟΛ 1018: ΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 2166/1993 ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΠΙ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 79 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920 05/02/2003
ΠΟΛ 1019: ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ Α’ Η Β’ Η Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ 04/02/2003
ΠΟΛ 1020: ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α., ΕΤΟΥΣ 2002 04/02/2003
ΠΟΛ 1017: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ 03/02/2003
ΠΟΛ 1012:ΈΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 28/01/2003
ΠΟΛ 1010: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ Φ.Π.Α. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ ΣΕ ΑΛΛΟ ΚΡΑΤΟΣ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 23/01/2003
ΠΟΛ 1007: ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΘΕΩΡΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ Γ’ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 3 ΤΗΣ Α.Υ.Ο.Ο. 1045879/327/ΠΟΛ. 1166/0015/29.5.2002 (ΦΕΚ 728 B’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΗΝ 1/1/2003, ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ Η ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ 20/1/2003 15/01/2003