Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2002 ®

 

ΠΟΛ 1293 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΒΙΒΛΙΑ Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΓΟΥΝ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΕΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΕΣ 31/12/2002
ΠΟΛ 1288 : ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΒΙΒΛΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ 24/12/2002
ΠΟΛ 1289 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ 1057857/1532/ΠΟΛ. 1192/9.7.02 ΚΑΙ 1091341/1833/ΠΟΛ.1250/13.11.02, ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 24/12/2002
ΠΟΛ 1286 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΗΣ Η ΜΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Κ.Β.Σ. ΑΠΟ ΑΛΛΟΔΑΠΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ” 23/12/2002
ΠΟΛ 1271 : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 – 6, 7 (ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 9), 8 ΚΑΙ 10 ΤΟΥ Ν.3052/2002 (ΦΕΚ 221/Α’), ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) ΚΑΙ ΤΩΝ Φ.Τ.Μ. (Ν.1809/1988) 12/12/2002
ΠΟΛ 1272 : EΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 12/12/2002
ΠΟΛ 1273 : ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 12/12/2002
ΠΟΛ 1274 : ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Φ.Ι.Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 12/12/2002
ΠΟΛ 1275 : ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ Ν. 2515/1997 ΚΑΙ 2166/1993 ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΑΥΤΩΝ 12/12/2002
ΠΟΛ 1276 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡ. 13 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2992/2002 12/12/2002
ΠΟΛ 1270 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Π.Δ. 186/1992 (ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ), ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 5, 9, 24, 25 ΚΑΙ 38 ΤΟΥ Ν. 2523/1997 (ΠΡΟΣΤΙΜΑ Κ.Β.Σ.) ΚΑΙ Ν. 1809/1988 (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ) 10/12/2002
ΠΟΛ 1269 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Ν. 2992/2002 ΚΑΙ 3052/2002 06/12/2002
ΠΟΛ 1267 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν. 3037/2002 (ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 29/11/2002
ΠΟΛ 1262 : ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΟ, 1097441/278/7668/0014/ΠΟΛ.1242/19.10.2001 ΚΑΙ 1028679/558/Α0012/ΠΟΛ.1109/26.3.2002, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.2753/1999 27/11/2002
ΠΟΛ 1258 : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222Α’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΗ ΤΟΥΣ, ΠΛΗΝ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΩΝ, ΝΩΠΩΝ ΑΛΙΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΛΙΑΝΙΚΩΣ, ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΕΣ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ, ΣΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝΤΑ ΠΑΖΑΡΙΑ, ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΛΑΝΟΔΙΟΙ ΠΩΛΗΤΕΣ – ΚΙΝΗΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ). 21/11/2002
ΠΟΛ 1257 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΕΑΦΔΣΣ) ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ 20/11/2002
ΠΟΛ 1250 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 ΚΑΙ 1063790/ 1444/ΠΟΛ.1168/2001, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ, ΠΕΡΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ. 13/11/2002
ΠΟΛ 1242 : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΙΣ 24/10/2002
ΠΟΛ 1241 : ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥ Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α’), ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟΥΧΟΥΣ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ 22/10/2002
ΠΟΛ 1240 : ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. 21/10/2002
ΠΟΛ 1220 : ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΠΙΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΑΥΤΟΨΙΑΣ) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ (ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ - ΑΠΟΘΗΚΩΝ Κ.Λ.Π 04/09/2002
ΠΟΛ 1158 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3037/2002 “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 06/08/2002
ΠΟΛ 1209 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.3037/2002 “ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ 06/08/2002
ΠΟΛ 1208 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ 31/07/2002
ΠΟΛ 1202 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΤ’ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.1882/90, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΟΥΝ 26/07/2002
ΠΟΛ 1204 : ΧΡΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 26/07/2002
ΠΟΛ 1198 : ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΥΟ ΠΟΛ.1166/29-5-2002 – ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 23/07/2002
ΠΟΛ 1180 : OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ 18/06/2002
ΠΟΛ 1174 : ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΠΑ ΑΠΟ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ, 04/06/2002
ΠΟΛ 1169 : ΘΕΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 30/05/2002
ΠΟΛ 1166 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ Α.Υ.Ο. 1045300/286/0015Β’/ΠΟΛ.1105/6-5-1999 (ΦΕΚ 1089/Β’) ΚΑΙ 1021001/167/0015Β’/ΠΟΛ.1071/25-2-2000 (ΦΕΚ 359/Β’) 29/05/2002
ΠΟΛ 1158 : ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΛΟΓΩ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ 23/05/2002
ΠΟΛ 1159 : ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΠΑ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ TAXIS NET 23/05/2002
ΠΟΛ 1160 : ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ, 23/05/2002
ΠΟΛ 1163 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 22/05/2002
ΠΟΛ 1162 : ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 21/05/2002
ΠΟΛ 1161 : ΤΥΠΟΣ, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ 12/05/2002
ΠΟΛ 1136 : ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ, ΜΕ ΕΠΑΧΘΗ ΑΙΤΙΑ, ΤΗΣ ΨΙΛΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Η ΣΕ ΑΛΛΟΔΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ, ΟΦΕΙΛΕΤΑΙ Ο ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 13 ΤΟΥ Ν. 2238/1994 ΦΟΡΟΣ 5% 24/04/2002
ΠΟΛ 1135 : ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ 23/04/2002
ΠΟΛ 1130 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 17/04/2002
ΠΟΛ 1127 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2992/2002 (ΦΕΚ 54 Α’/20-3-2002) ΚΑΙ ΤΟΥ Ν. 2954/2001 (ΦΕΚ 255 Α’/2-11-2001), ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 16/04/2002
ΠΟΛ 1131 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ, ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΟΥ Ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α’) 16/04/2002
ΠΟΛ 1124 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.2470/1997 12/04/2002
ΠΟΛ 1121 : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 11/04/2002
ΠΟΛ 1109 : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΑΝΑ ΤΡΙΕΤΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ Ν.2753/1999 26/03/2002
ΠΟΛ 1094 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΠΟ 21-12-2001 ΠΡΑΞΗΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΡΑΞΕΙΣ REPO ΚΑΙ REVERSE REPO 13/03/2002
ΠΟΛ 1093 : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1137140/2439/Α0012/ΠΟΛ.1277/5.12.1994 ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ, ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΑΝΕΓΕΙΡΟΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΕΣ 08/03/2002
ΠΟΛ 1083 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 06/03/2002
ΠΟΛ 1088 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΑ 05/03/2002
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΩΝ ΔΗΛΏΣΕΩΝ ΦΠΑ (ΕΝΤΥΠΑ 050 ΚΑΙ 051 ΦΠΑ - ΕΚΔΟΣΗ 2002) 25/02/2002
ΠΟΛ 1054 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ INTERNET, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ (ΑΦΜ) Φ.Π.Α 30/01/2002
ΠΟΛ 1044 : ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Α 29/01/2002
ΠΟΛ 1015 : ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ, ΑΚΙΝΗΣΙΕΣ Κ.Λ.Π. ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 28/01/2002
ΠΟΛ 1007 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ 03/01/2002
ΠΟΛ 1005: ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΧΡΕΩΣΤΗΤΑ, ΒΑΣΕΙ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 01/01/2002