Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2001 ®

 

ΠΟΛ 1270: ΜΕΙΩΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΒΛΗΤΕΟΥ ΦΟΡΟΥ 26/11/2001
ΠΟΛ 1263: ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΦΠΑ ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 20/11/2001
ΠΟΛ 1254: ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Φ.Π.Α. ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 13/11/2001
ΠΟΛ 1228: Η ΖΗΜΙΑ ΑΠΟ ΕΞΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 04/10/2001
ΠΟΛ 1220: ΤΡΟΠΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ, ΣΤΙΣ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (Α.Π.Υ.), ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΜΟΙΒΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ 21/09/2001
ΠΟΛ 1209: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΝΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ 29/08/2001
ΠΟΛ 1199: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΘΕΑΜΑΤΑ 13/08/2001
ΠΟΛ 1190: ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 -3 ΚΑΙ 19 ΤΟΥ Ν.2892/2001 ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 26/07/2001
ΠΟΛ 1180 : ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 11/07/2001
ΠΟΛ 1160 : ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑΣ Ι.Κ.Α. 25/06/2001
ΠΟΛ 1154 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΕΜΟΝΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 22 ΤΟΥ Ν. 1828/1989 07/06/2001
ΠΟΛ 1151 : ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΕΝΩΜΕΝΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΩΝ "Α.Π.Υ. - Δ.Π.Π. - Δ.Α." 06/06/2001
ΠΟΛ 1143 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΟΥ Ν.2892/2001 "ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ" (ΦΕΚ 46Α'/9.3.2001) 29/05/2001
ΠΟΛ 1138 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 7 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α') ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΙ ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ Η ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ 24/05/2001
ΠΟΛ 1134 : ΕΛΞΗ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ Η ΗΜΙΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΩΝ (ΤΡΟΧΟΣΠΙΤΩΝ) 22/05/2001
ΠΟΛ 1106 : ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΥΨΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν.Δ.1297/1972 Ή ΤΟΥ Ν.2166/1993 18/04/2001
ΠΟΛ 1108 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν.2873/2000, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 18/04/2001
ΠΟΛ 1092 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'/28-12-2000) "ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ", ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Κ.Β.Σ.) 05/04/2001
ΠΟΛ 1079 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1118952/1338/Τ.&.Ε.Φ./29-12-2000 (Φ.Ε.Κ. Β 1624) ΚΑΙ 1012522/81/Τ.& Ε.Φ/5-2-2001 (Φ.Ε.Κ. Β200) ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΑ ΕΙΔΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ ΤΕΛΟΥΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2001 28/03/2001
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 1024962-282: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ 1012568/120Β/Τ.& Ε.Φ./10-2-04 ΚΟΙΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 23/03/2001
ΠΟΛ 1070 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΤΟΥ Ν 2873/2000 (ΦΕΚ 285Α') ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Φ.Π.Α. ΑΠΟ ΛΟΓΙΣΤΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟ 15/03/2001
ΠΟΛ 1059 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΤΥΧΕΡΟΥ 08/03/2001
ΠΟΛ 1061 : ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 07/03/2001
ΠΟΛ 1054: ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (Φ.Π.Α.) ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, ΜΕ ΧΡΕΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ 02/03/2001
ΠΟΛ 1055: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΠΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 02/03/2001
ΠΟΛ 1051: ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΞΑΙΡΕΤΟ ΤΩΝ Φ. Ι. Χ. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 28/02/2001
ΠΟΛ 1048: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ 1 ΕΩΣ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 37 ΤΟΥ Ν. 2874/2000 27/02/2001
ΠΟΛ 1036: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 12/02/2001
ΠΟΛ 1039: ΈΚΠΤΩΣΗ ΤΟΚΩΝ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 08/02/2001
ΠΟΛ 1022 : ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΑΠΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΟΚΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 30/01/2001
ΠΟΛ 1024 : ΕΝΝΟΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΕΓΓΑΜΗΣ ΣΥΜΒΙΩΣΗΣ 29/01/2001
ΠΟΛ 1017: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1, 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 24 ΤΟΥ Ν. 2873/28.12.2000 ΦΕΚ 285 Α 24/01/2001
ΠΟΛ 1018: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1304/2000 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 24/01/2001
ΠΟΛ 1009: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΒΙΒΛΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΚΒΣ 16/01/2001
ΠΟΛ 1004: ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΣΕΙΡΕΣ ΕΝΙΑΙΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ. 10/01/2001