Αποφάσεις & Εγκύκλιοι Έτους 2000 ®

 

ΠΟΛ 1310 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΩΡΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 20/12/2000
ΠΟΛ 1304 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο. ΠΟΛ. 1105/1999 14/12/2000
ΠΟΛ 1300: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 25-33 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13/12/2000
ΠΟΛ 1293: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ TAXIS 07/12/2000
ΠΟΛ 1287 : ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, Η ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2000 ΚΑΙ Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 20 ΕΩΣ ΚΑΙ 27 ΤΟΥ Ν. 2065/1992 05/12/2000
ΠΟΛ 1279: ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ Η ΜΗ ΣΕ Φ.Π.Α ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 27/11/2000
ΠΟΛ 1276 : ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 23/11/2000
ΠΟΛ 1277 : ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΝΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ 23/11/2000
ΠΟΛ 1269 : ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 15/11/2000
ΠΟΛ 1267 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘ.64 Ν.2637/98 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ.1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν.2732/1999 (ΒΛ. ΚΑΙ ΠΟΛ 1091/2001 ΠΟΥ ΔΙΟΡΘΩΝΕΙ ΤΟ Ε ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 08/11/2000
ΠΟΛ 1268 : ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, ΔΩΡΕΩΝ ΚΑΙ ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 07/11/2000
ΠΟΛ 1259 : ΚΑΛΥΨΗ ΤΕΚΜΗΡΙΟΥ ΜΕ ΑΝΑΛΩΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΔΗΛΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ 02/11/2000
ΠΟΛ 1260 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 4 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 25 ΤΟΥ Ν. 1756/1988 31/10/2000
APOFASH 1096450: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 26/10/2000
ΠΟΛ 1063 : ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΠΑΡ.6 Ν. 2753/99 - ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΑΥΤΟΤΕΛΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΓΕΝΙΚΕΣ-'ΥΨΟΣ ΕΠΙΒΛΗΤΕΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ - «ΟΡΟΦΕΣ 23/10/2000
ΑΠΟΦΑΣΗ 1078377: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ Δ.Ο.Υ., ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΟ 08/09/2000
ΠΟΛ 1255 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ Ο.Ε. Η Ε.Ε. ΣΕ Α.Ε. ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 67 ΤΟΥ Κ.Ν.2190/1920 08/09/2000
ΠΟΛ 1230: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ, ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 5%ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΤΙΜΟΥ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ, ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Κ.Τ.Λ. 24/08/2000
ΠΟΛ 1224 : ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΩΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 14/08/2000
ΠΟΛ 1221: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 15 ΚΑΙ 17 ΤΟΥ Ν. 2836/24-7-2000 (ΦΕΚ 168 Α) 04/08/2000
ΠΟΛ 1214: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 1 ΕΩΣ ΚΑΙ 2Ι, 31, 51, 54 ΤΟΥ Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ Α' 295/30-12-1999) 19/07/2000
ΠΟΛ 1210 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΠΟΥ ΑΝΕΓΕΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 14/07/2000
ΠΟΛ 1194: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ Φ.Π.Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ Α.Υ.Ο.1103551/8478/ΠΟΛ.1262/2-8-93 15/06/2000
ΠΟΛ 1184: ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡ. 1 & 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 2753/1999 01/06/2000
ΠΟΛ 1173 : ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΟ ΕΛΛΑΔΑΣ 30/05/2000
ΠΟΛ 1171 : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ 23/05/2000
ΠΟΛ 1158: ΌΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ Η ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ Φ.Π.Α. ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΕΣΑ 18/05/2000
ΠΟΛ 1180 : ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΝΩΝ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ Ι.Ε.Κ 03/05/2000
ΠΟΛ 1136 : ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΦΜ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 14/04/2000
ΠΟΛ 1134 : ΈΚΠΤΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΟΜΙΚΩΝ 07/04/2000
ΠΟΛ 1107 : ΑΡΜΟΔΙΑ Δ.Ο.Υ. ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ 21/03/2000
ΠΟΛ 1097 : ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 11/03/2000
ΠΟΛ 1098 : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ Δ.Ο.Υ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ Η ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η ΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΤΙ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 11/03/2000
ΠΟΛ 1087 : ΕΝΑΡΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 08/03/2000
ΠΟΛ 1086 : ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ 07/03/2000
ΠΟΛ 1137 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΝ ΑΥΟ ΠΟΛ. 1071/2000 - ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 07/03/2000
ΠΟΛ 1264 : ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ., ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΘΕΩΡΗΤΑ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ Η ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΟΛ. 1105/1999 ΚΑΙ 1071/2000 06/03/2000
ΠΟΛ 1071 : ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩ 25/02/2000
ΠΟΛ 1056 : ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΚΑΔ) ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ 17/02/2000
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΙΑΔΠ/Γ2/23321/17.1.2000 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΠΕΡΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ Δ.Ο.Υ. ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 15/02/2000
ΠΟΛ 1048: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 6,8 ΚΑΙ 9 ΤΟΥ Ν.2753/99 (ΦΕΚ 249Α/17.11.99) ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ Φ.Π.Α. 11/02/2000
ΠΟΛ 1030 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 2753/1999, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 31/01/2000
ΠΟΛ 1028: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 26 ΤΟΥ Ν.1642/86 ΣΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ISO) 28/01/2000
ΠΟΛ 1039 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 24/01/2000
ΠΟΛ 1010 : ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ 9, 10 ΚΑΙ 11 ΤΟΥ Ν. 2753/1999 (ΦΕΚ 249 Α') «ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ», ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/92), ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΤΟΥ Κ.Β.Σ. (Ν. 2523/1997) ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ (Ν. 1809/1988 12/01/2000
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 11 ΤΟΥ Ν.2690/1999 "ΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (ΦΕΚ 45/Α), ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΓΝΗΣΙΟΥ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ Η ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ" 11/01/2000
ΠΟΛ 1003 : ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295 Τ.Α'/30-12-99) "ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ - ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 07/01/2000