Άυλη αξία επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2013

ΠΟΛ 1013 29.01.2013 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2013.

Άυλη αξία επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2012

ΠΟΛ 1017 13.01.2012 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας, για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2012.

Άυλη αξία επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το 2011

ΠΟΛ 1017 26.01.2011 Καθορισμός εμπορικής αμοιβής, επιτοκίου και ράντας ,για τον προσδιορισμό της άυλης αξίας επιχειρήσεων που μεταβιβάζονται το έτος 2011.