Παρουσιάστε Δυνατότητες & Υπηρεσίες, που σχετίζονται με την Οικονομία!

 

Τώρα το Internet είναι φιλικό προς την εκτύπωση
Κάντε λήψη του HP Smart Web Printing και απολαύστε εύκολη εκτύπωση από σήμερα!
Για Windows XP, Windows Vista® και Windows 7
Για Internet Explorer και Firefox 3.5

 

Η ΕΕΛ/ΛΑΚ ιδρύθηκε το 2008 από 25 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Τεχνολογικά Ιδρύματα. Η ΕΕΛ/ΛΑΚ είναι εταιρεία με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην προώθηση και ανάπτυξη του ΕΛ/ΛΑΚ στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημόσιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα.