Tεχνικός Aσφάλειας

    Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

-  Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης (άρθρο 14).

Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας (θεώρηση ή μη).

Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας (θεώρηση ή μη).

Στον Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των Εργαζομένων ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010 (Α΄84) προβλέπεται :

-  Ο τεχνικός ασφάλειας παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές, γραπτά ή προφορικά, σε θέματα σχετικά με την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Τις γραπτές υποδείξεις ο τεχνικός ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, το οποίο σελιδομετρείται και θεωρείται από την Επιθεώρηση Εργασίας. Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

-  Ειδικότερα ο τεχνικός ασφάλειας:

 α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των ατομικών μέσων προστασίας, καθώς και διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
 β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων, πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης (άρθρο 14).

Στο ίδιο ειδικό βιβλίο της επιχείρησης, ο ιατρός εργασίας, εφόσον προβλέπεται, καταχωρεί τις γραπτές υποδείξεις του προς τον εργοδότη για τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων (άρθρο 17).

 - Ο ιατρός εργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων. Τις γραπτές υποδείξεις ο ιατρός εργασίας καταχωρεί στο ειδικό βιβλίο του άρθρου 14. Ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

 - Ειδικότερα ο ιατρός εργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

 α) σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας, κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων,

 β) λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού,

 γ) φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,

 δ) οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών,

 ε) αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

 - Ο ιατρός εργασίας δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται για να επαληθεύει το δικαιολογημένο ή μη, λόγω νόσου, απουσίας εργαζομένου.

Το βιβλίο αυτό καθιερώθηκε το 1985 όπου η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικού ασφάλειας δεν υπήρχε.

Λαμβανομένων υπόψη των παραπάνω αναφερθέντων και με το δεδομένο ότι η αναθεώρηση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου πρακτικά καθυστερεί, και με στόχο την απλοποίηση των διοικητικών πράξεων και τη μείωση του πρόσθετου διοικητικού κόστους, η θεώρηση του βιβλίου αυτού στις επιχειρήσεις που δεν προκύπτει υποχρέωση απασχόλησης ιατρού εργασίας και ο ίδιος ο εργοδότης ασκεί καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας δεν είναι υποχρεωτική.

Οι περιπτώσεις επιχειρήσεων που οι ίδιοι οι εργοδότες μπορούν να αναλάβουν τα καθήκοντα του Τεχνικού ασφάλειας εφόσον διαθέτουν τα κατάλληλα προσόντα.

1. Επιχειρήσεις που υπάγονται στη Γ’ κατηγορία και απασχολούν μέχρι 50 άτομα με την προϋπόθεση της κατάλληλης επιμόρφωσης [άρθρο 12 §4 εδάφιο γ του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

2. Επιχειρήσεις που υπάγονται στις κατηγορίες Β ή Γ και απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που προβλέπονται για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του (άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)).

3. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν λιγότερους από 20 εργαζόμενους, ο εργοδότης είναι πτυχιούχος (ΑΕΙ) ή (ΤΕΙ) και έχει μία από τις ειδικότητες τεχνικών ασφάλειας που δεν προβλέπεται όμως για τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας που ανήκει η επιχείρησή του, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών [άρθρο 12 §5 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

4. Επιχειρήσεις που υπάγονται στη κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 6 εργαζόμενους, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης είναι πτυχιούχος τεχνικής ειδικότητας Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου ή Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης ή άλλης αναγνωρισμένης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και το αντικείμενο των σπουδών του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

5. Επιχειρήσεις που υπάγονται στην κατηγορία Β και απασχολούν μέχρι και 3 εργαζόμενους με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης τουλάχιστον 35 ωρών και εφόσον ο εργοδότης έχει άδεια άσκησης τεχνικού επαγγέλματος εμπειροτέχνη και το αντικείμενο της άδειας του σχετίζεται με τη δραστηριότητα της επιχείρησής του ή αποδεδειγμένα ασκεί επί δεκαετία και πλέον την οικονομική δραστηριότητα για την οποία θα αναλάβει τις υποχρεώσεις του τεχνικού ασφάλειας. [άρθρο 12 §6 του κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (ν. 3850/2010)].

Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας

Aρ. πρωτ: 2456/246 29.01.2013
 Μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί στην Υπηρεσία μας πλείστα ερωτήματα, στα οποία ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με τον πίνακα του άρθρου 13 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία (Κ.Ν.Υ.Α.Ε. ν.3850/2010), όπου ορίζονται οι επιτρεπόμενες ειδικότητες των Τεχνικών Ασφαλείας ανά κλάδο δραστηριότητας.
Ειδικότερα, ζητούνται διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή του με α/α 20 πεδίου του πίνακα

A/Α

ΚΛΑΔΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

20

α) Εμπόριο
β) Μεταφορές, Αποθηκεύσεις,
Επικοινωνίες
γ)Τράπεζες και λοιπά
Οικονομικά ιδρύματα.
Ασφάλειες
δ) Λοιπές Υπηρεσίες

6


7


8


9

Πτυχιούχοι A.Ε.I.
Μηχανολόγος Μηχανικός
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Χημικός Μηχανικός
Χημικός
Πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι.
Τμήματος Μηχανολογίας Τμήματος
Ηλεκτρολογίας Τμήματος Ενεργειακής
Τεχνικής

ΕΠΙΠΛΕΟΝ
Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και
Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο
σπουδών έχει σχέση με τις
εγκαταστάσεις και την
παραγωγική διαδικασία των
επιχειρήσεων

όπου προβλέπεται στις παρατηρήσεις «Κάθε άλλη ειδικότητα Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. που το αντικείμενο σπουδών έχει σχέση με τις εγκαταστάσεις και την παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων».
Για το θέμα αυτό, σημειώνονται τα ακόλουθα:
I. Ιστορικό
1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του νόμου (ν.1568/1985 και π.δ.294/1988) δεν προβλεπόταν η δυνατότητα απασχόλησης του ίδιου του εργοδότη ως τεχνικός ασφάλειας.
2. Στη συνέχεια, με το π.δ.17/1996 και τον ν.3144/2003 [περίπτωση (γ) της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.] δόθηκε στον εργοδότη η δυνατότητα απασχόλησής του ως τεχνικός ασφάλειας, σε επιχειρήσεις με αριθμό εργαζομένων μικρότερο του 50, με την προϋπόθεση κατάλληλης επιμόρφωσης 10 ωρών και χωρίς καμία άλλη επιπλέον απαίτηση ως προς τα τυπικά προσόντα του.
3. Επίσης, με το π.δ.95/1999 και ειδικότερα στην περίπτωση (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, ορίσθηκε ότι ο επιστημονικός τεχνικός υπεύθυνος ΕΞ.Υ.Π.Π. ή ΕΣ.Υ.Π.Π. (θέση με αυξημένες αρμοδιότητες συντονισμού του έργου των τεχνικών ασφάλειας και προσυπογραφής σχετικών εντύπων, κλπ) μπορεί να έχει μια οποιαδήποτε από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στο σύνολο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
4. Ειδικά για ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με ιδιαίτερα αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 3 και 19 πεδία του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) έχουν εκδοθεί ειδικές ευρωπαϊκές οδηγίες ελαχίστων προδιαγραφών, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο με προεδρικά διατάγματα.
Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο εθνικό μας δίκαιο για κλάδους οικονομικής δραστηριότητας με αυξημένο επαγγελματικό κίνδυνο (π.χ. με α/α 15 πεδίο του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.). Για τις περιπτώσεις αυτές, από το άρθρο αυτό, προβλέπεται η απασχόληση συγκεκριμένων ειδικοτήτων ως τεχνικοί ασφάλειας (πολιτικοί μηχανικοί, ναυπηγοί Τ.Ε.Ι. κλπ.).
5. Παράλληλα, από το Τ.Ε.Ε. εκδόθηκαν σχετικές γνωμοδοτήσεις, οι οποίες υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (Σ.Υ.Α.Ε.), για κάποιες περιπτώσεις (Μηχανικοί Ορυκτών Πόρων, κλπ.).
II. Θεμελιώδεις αρχές Δημόσιας Διοίκησης
Η Διοίκηση πρέπει να λειτουργεί εφαρμόζοντας τις παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:
• Η αρχή της νομιμότητας, η οποία απορρέει από την αρχή του κράτους δικαίου και συνεπάγεται ότι η διοίκηση λειτουργεί στο πλαίσιο των νόμων.
• Η αρχή της υπεροχής και της προστασίας του δημόσιου συμφέροντος.
• Η αρχή της δράσης της διοικήσεως, η οποία υλοποιείται ως νόμιμη και ως θεμιτή δράση, δηλαδή υπό προϋποθέσεις και όταν εμφανίζεται ως αναγκαία για την προστασία του δημοσίου συμφέροντος.
• Η αρχή της συνέχειας της λειτουργίας των υπηρεσιών της διοίκησης.
• Η αρχή της ακροάσεως των διοικουμένων.
• Η αρχή της χρηστής διοικήσεως, η οποία πρέπει να σέβεται την προστασία των δικαιωμάτων του διοικουμένου και να λειτουργεί με επιείκεια.
• Η αρχή της καλής πίστης και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του διοικούμενου.
• Η αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή της επιλογής μέσων ανάλογων προς τον επιδιωκόμενο από τα όργανα της δημόσιας διοίκησης σκοπό.
• Η αρχή της αμεροληψίας των οργάνων της δημόσιας διοίκησης κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.
• Η αρχή της ισότητας, και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.
• Η αρχή της αιτιολογίας των διοικητικών πράξεων.
III. Καθυστέρηση στην αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τον τεχνικό ασφάλειας
Αν και έχει δρομολογηθεί η αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου για τη δυνατότητα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, η διαδικασία αυτή απαιτεί εύλογο χρονικό διάστημα.
IV. Συμπεράσματα
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αναφερθέντα και μέχρι την ολοκλήρωση της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, ειδικά για τις επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας (Εμπόριο, Μεταφορές, Αποθηκεύσεις, Επικοινωνίες, Τράπεζες και λοιπά Οικονομικά Ιδρύματα, Ασφάλειες και Λοιπές Υπηρεσίες, κλπ), δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και σε άτομα με ειδικότητα πλέον αυτών που ορίζονται στο με α/α 20 πεδίο «ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ» του πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., ως εξής:
Α. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων μικρότερο από 50
Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.
Β. Επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας με συνολικό αριθμό εργαζομένων 50 και άνω
α) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας σε άτομα με μια από τις ειδικότητες που περιλαμβάνονται στον υπόλοιπο πίνακα του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 του ιδίου νόμου και εφόσον διαθέτουν προϋπηρεσία τουλάχιστον πέντε έτη για τις περιπτώσεις (α) και (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 11 και δέκα έτη για την περίπτωση (γ) της ίδιας διάταξης. Η εν λόγω προϋπηρεσία μπορεί να μειώνεται κατά ένα και τρία έτη αντίστοιχα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.
β) Δίνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας, σε άτομα που μπορούν να ασκήσουν καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις που ανήκουν στα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 του ιδίου νόμου.
Σημείωση: τα με α/α 3, 15 και 19 πεδία του άρθρου 13 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε., όπως προαναφέρθηκε, αφορούν σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες που παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους και συγκεκριμένα σε Ορυχεία Άνθρακα, Μεταλλεία, Λατομεία, Αλυκές, Κατασκευή Μεταφορικών Μέσων, Δημόσια Έργα.
γ) Σε επιχειρήσεις/δραστηριότητες, όπου ο επαγγελματικός κίνδυνος δεν είναι ιδιαίτερος, όπως γραφεία με κοινές εγκαταστάσεις κλιματισμού, θέρμανσης κλπ. μπορεί οι υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας να παρέχονται από πρόσωπα όλων των ειδικοτήτων όπως προαναφέρθηκε στην περίπτωση (Α).
δ) Σε περιπτώσεις όπου στην ίδια επιχείρηση συναντώνται εργασίες, οι οποίες κατατάσσονται σε περισσότερες της μιας κατηγορίας Α΄, Β΄ ή Γ΄ (π.χ. νοσοκομεία, δήμοι κλπ) και παρουσιάζουν ιδιαίτερους κινδύνους που προέρχονται από το είδος των εργασιών αυτών, γίνονται αποδεκτές οι ειδικότητες που αναφέρθηκαν ανωτέρω στην υποπερίπτωση (α) της περίπτωσης (Β).

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων

Εγκ 6005/250 28.03.2014 Ετήσιος χρόνος απασχόλησης τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας.

Αριθμ. πρωτ. 1495/68 17.01.2014 Επιμόρφωση εργοδοτών ως τεχνικοί ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους.

Αρ. πρωτ.: οικ.2142/106 23.01.2014 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από εργοδότη στην επιχείρησή του.

Aρ. Πρωτ: 1899/84 22.01.2014 Υποβολή στοιχείων απασχόλησης ΤΑ και ΙΕ.

Aρ. πρωτ: οικ. 36643/Δ10.110 07.11.2013 Υποχρέωση λήψης μέτρων ασφάλειας και υγείας στην εργασία και σύνταξης γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου σε φορτοεκφορτωτικές εργασίες.

Aρ. πρωτ: οικ. 36801/Δ10.114 08.11.2013 Υπουργική Απόφαση οικ. 32205/Δ10.96/2-10-2013 «Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας».

Aριθμ. οικ. 32205/Δ10.96 02.10.2013 Ελάχιστα απαιτούμενα υλικά πρώτων βοηθειών στους χώρους εργασίας .

Aρ. πρωτ: οικ. 12370/1435 22.04.2013 Εγκύκλιος όσον αφορά τις διατάξεις για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΑΥΕ) οι οποίες περιλαμβάνονται στο ν. 4144/2013.

Aρ. πρωτ: οικ.11453/1284 16.04.2013 Άσκηση καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας από τον εργοδότη στην επιχείρησή του - Διαδικασία αναγγελίας στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ.

Aρ. πρωτ: 7923/Δ24.790 19.03.2013 Υποβολή έκθεσης δραστηριοτήτων παρόχων υπηρεσιών τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας (ΕΞΥΠΠ, ΕΣΥΠΠ, μεμονωμένοι τεχνικοί Ασφάλειας και ιατροί εργασίας).

Aρ. πρωτ: 2456/246 29.01.2013 Απασχόληση τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας.

Aρ.πρωτ: 29436/1143 24.12.2012 Βιβλίο γραπτών υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας.