Διαιτητικές αποφάσεις Ο.ΜΕ.Δ.  

    Αν οι διαπραγματεύσεις για τη σύναψη ΣΣΕ αποτύχουν, οι μελλοντικοί όροι εργασίας καθορίζονται από τους κανόνες που τίθενται με τη διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση στο χώρο της εργασίας έχει την ίδια ισχύ με τη ΣΣΕ και αποτελεί μια ιδιότυπη πηγή κανόνων δικαίου. Πρέπει να σημειωθεί ότι ενώ η διαιτησία ρυθμίζει μόνο τους όρους εργασίας και όχι εργασιακές διαφορές. Οι εργασιακές διαφορές επιλύονται μόνο από τα δικαστήρια.

    Με νόμο του 1990 συστήθηκε ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ) σα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου. Από τότε οι διαιτητικές αποφάσεις εκπορεύονται από τον ΟΜΕΔ.

  •     Επισκεφθείτε το SITE του Ο.ΜΕ.Δ. και δείτε τις Συλλογικές Ρυθμίσεις και τους Πίνακες Αποδοχών που συντάσσει και ενημερώνει ο Οργανισμός.

Α

Αγγειοπλαστών
Αγγειοπλαστών τροχού φόρμας
    Βλέπε : Κερα
μικής
Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (ΑΣΟ)
    Βλέπε : Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Αεροπορικών εταιρειών (ξένες)
Αισθητικών συμβούλων
Ακτοπλοϊκών επιχειρήσεων
    Βλέπε : Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων
Αλλαντοβιομηχανίας
Αμαξωμάτων πλαίσια
Αμμοβολιστών
Αμυλοσακχάρου
    Βλέπε : Ζυμών
αρτοποιΐας
Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών Επιχειρήσεις (προσωπικό)
    Βλέπε : Π
ροσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Αποκλειστικών Αδελφών Νοσοκόμων
Απορρυπαντικών
Αργυροχρυσοχοΐας
Αρτεργατών
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων (θυγατρικών τραπεζών)
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα
Ασφαλιστικών επιχειρήσεων ιδιωτικού τομέα (Μεσιτών Ασφαλίσεων - Ασφαλιστικών Πρακτορείων)


Β

Βάμβακος εκκοκκιστήρια
    Βλέπε : Κλωστοϋφαντουργίας
Βαφεία-Καθαριστήρια
Βιβλιοδετών
Βιβλιοπωλείων, Εκδοτικών Οίκων κλπ.
    Βλέπε : Εκδοτικών
Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ.
Βιολόγων ΝΠΙΔ
Βιολόγων βιομηχανίας
Βιολόγων διαγνωστικών κέντρων
Βιολόγων κλινικών
Βυρσοδεψεργατών


Γ

Γάλακτος (παστερίωση)
Γαντοποιΐας
    Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Γεωλόγων βιομηχανίας
Γεωπόνων Δημοσίου
Γεωπόνων βιομηχανίας
Γεωπόνων βιοτεχνίας, εμπορικών επιχειρήσεων
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων
Γεωργικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Πεζών Ηρακλείου)
Γεωτεχνικοί ΑΣΟ
Γουνεργατών
Γραφείων Τελετών
Γραφείων βιομηχανίας (υπάλληλοι)
    Βλέπε : Υπαλλήλων γραφείων β
ιομηχανίας


Δ

Δασολόγων βιομηχανίας
Δενδροανθοκηπουρών Δημοσίου
Δενδροανθοκηπουρών ΝΠΙΔ
Δενδροανθοκηπουρών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
Δερμάτων (Ακατέργαστων)
Δερματίνων ειδών
Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Δημόσιο (προσωπικό)
Διαγνωστικών κέντρων
Δικηγορικών γραφείων


Ε

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Εκδοροσφαγέων
Εκδοτικών Οίκων, Βιβλιοπωλείων κλπ.
Ελαστικών αυτοκινήτων
Εμπορικών επιχειρήσεων
Επισιτιστικών καταστημάτων
    Βλ
έπε : Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Επιχειρήσεων απορρυπαντικών
    Βλέπε : Απορρυπαντ
ικών
Εργοδηγών Χημικών Β. Ελλάδος
Εργοδηγών Χημικών όλης της χώρας
Εργοδηγών σχεδιαστών
Εργοδηγών σχεδιαστών δημοσίου
Εριοϋφαντουργίας
    Βλέπε : Κλωστοϋφαντου
ργίας
Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Εφημερίδων υπάλληλοι


Ζ

Ζαχαρωδών προϊόντων
Ζυμών αρτοποιΐας
Ζωοτροφών


Η

Ηθοποιών ελευθέρου θεάτρου
Ηθοποιών κρατικών θεάτρων
Ηλεκτρονικοί Πολεμικού Ναυτικού
    Βλέπε : Πολεμικό Ναυτι
κό (ηλεκτρονικοί)
Ηλεκτρονικών (ΤΕΙ και ανωτέρων σχολών)
Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Ηλεκτροτεχνιτών Δημοσίου
Ηλεκτροτεχνιτών ανελκυστήρων
Ηλεκτροτεχνιτών καταστημάτων
Ηλεκτροτεχνιτών ξενοδοχείων


Θ

Θεάτρου τεχνικών
Θερμαστών
    Βλέπε : Πρακ
τικών μηχανικών
Θυρωρών Δημοσίου
    Βλέπε : Φυλάκων Δημοσίου
Θυρωρών βιομηχανίας
    Βλέπε : Φυλάκων Βιομηχανίας
Θυρωρών πολυκατοικιών


Ι

Ιατρικών επισκεπτών
Ιατρικών εργαστηρίων
    Βλέπε : Κλινικών
Ιατρικών οργάνων, μηχανικών
    Βλέπε : Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Ιδρυμάτων Ειδικής Αγωγής
Ιματισμού
Ιπποκόμων
Ιπποφορβείων
Ιχθυολόγων

Κ

ΚΤΕΛ
Καθαριστριών -στών Βιομηχανίας
Καθηγητών Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.)
Καθηγητών Ναυτικής Εκπαίδευσης
Καθηγητών ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων
Καθηγητών τεχνικής - επαγγελματικής εκπαίδευσης
Καθηγητών φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης
Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Καλυμάτων αυτοκινήτων
    Βλέπε : Τεντοποιίας
Καπνεργατών
Καπνοβιομηχανίας
Καπνού (πραγματογνωμόνων)
Κατεργασίας ξύλου
    Βλέπε : Ξύλο
υ (Κατεργασία)
Καφενείων
    Βλέπε : Εστιατορίων, καφενείων κ.λπ.
Κεραμικής
Κεραμοποιίας
Κεραμοποιίας οδηγών φορτηγών Μακεδονίας - Θράκης
    Βλέπε : Οδηγών φορτηγών
κεραμοποιίας Μακεδονίας - Θράκης
Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών
Κινηματογράφων
Κλινικών
Κλινικών ΑΠΠ
Κλινικών, πρακτικοί μηχανικοί
    Βλέπε : Πρακτικοί Μηχανικοί
Κλινικών
Κλωστοϋφαντουργίας
Κλωστοϋφαντουργοί (ΤΕΙ)
Κοινωνικών Λειτουργών ΝΠΙΔ
Κοινωνικών Λειτουργών Νευροψυχιατρικών κλινικών ΑΠΠ
Κοινωνικών Λειτουργών βιομηχανίας
Κοινωνικών Λειτουργών παιδικών σταθμών
Κονσερβοποιίας & αλιπάστων
Κονσερβοποιίας τυποποιημένου κρέατος
    Βλέπε : Σφαγής ζ
ώων
Κουζίνας Προσωπικό (ΠΥΤΕΣΤΕ)
Κουζίνας Προσωπικό Β. Ελλάδος
Κρέατος (χονδρικής - λιανικής πώλησης)
Κτηνιάτρων (Επιχειρήσεων μελών ΣΑΕΠΚΦ)
Κτηνιάτρων ΝΠΙΔ
Κτηνιάτρων βιομηχανίας
Κυτιοποιίας


Λ

Λατομείων Πέτρας-Μαρμάρου και Ασβεστοποιών (εργατοτεχνίτες)
Λιθογράφων
Λιθογράφων (μελών της ΕΙΗΕΑ)
Λιπασμάτων
Λογιστών


Μ

Μαιών Α.Π.Π.
    Βλέπε : Κ
λινικών
Μακαρονοτεχνιτών
Μαρμάρου κοπή
Μαρμαροψηφίδων
Μετάλλου (Βιοτεχνίας)
Μετάλλου Ναυπηγοεπισκευαστικής
    Βλέπε : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)
Μετάλλου-Μηχανουργών Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης
Μεταλλείων Λιγνιτωρυχείων (εργατοτεχνιτών)
Μεταλλειολόγοι-Μεταλλουργοί ΑΕΙ - ΤΕΙ
Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Μηχανικών ιατρικών οργάνων
Μηχανολόγων μέσων τεχνικών σχολών
    Βλέ
πε : Εργοδηγών σχεδιαστών
Μουσικών ΝΠΙΔ που ανήκουν σε ΟΤΑ (Δημοτικές Επιχειρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, κ.λπ.)
Μουσικών ΟΤΑ
Μουσικών Φιλαρμονικής Δήμου Ηρακλείου Κρήτης
Μουσικών και Τραγουδιστών
Μυλεργατών
Μωσαϊκών - Πλακών


Ν

ΝΠΙΔ, ιδρυμάτων, κλπ προσωπικό
    Βλέπε : Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτ
ων, σωματείων κ.λπ.
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ηλεκτρολόγων)
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Μετάλλου)
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)
Ναυστάθμου Κρήτης (Ειδικές εγκαταστάσεις)
Ναυστάθμου Κρήτης (εργατοτεχνικό προσωπικό)
Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτρονικοί)
Ναυστάθμου Κρήτης (ηλεκτροτεχνίτες)
Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων


Ξ

Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)
Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς & Περιχώρων
Ξεναγών Βορείου Ελλάδος
Ξεναγών Κέρκυρας
Ξεναγών Κρήτης και Σαντορίνης
Ξεναγών Κω και Πάτμου
Ξεναγών Λέσβου
Ξεναγών Ρόδου
Ξεναγών όλης της χώρας
Ξενοδοχοϋπαλλήλων
Ξενοδοχοϋπαλλήλων ΕΟΤ
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου
Ξύλου (Κατεργασία)
Ξύλου Ναυπηγοεπισκευστικής Ζώνης
    Βλέ
πε : Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη (Ξύλου)


Ο

Οίκων ευγηρίας
    Βλέπε : Κλινικών
Οδηγών ΓΕΝ - ΓΕΣ - ΓΕΑ
Οδηγών ΔΕΑΣ Κω
Οδηγών Ταξί - Αγοραίων
Οδηγών Τουριστικών λεωφορείων
Οδηγών βυτιοφόρων υγρών καυσίμων και υγραερίων (ΙΧΦ)
Οδηγών βυτιοφόρων, πετρελαιοειδών και υγραερίων (ΔΦΧ)
Οδηγών δημοσίου
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κρήτης
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Κω
Οδηγών τουριστικών λεωφορείων Ρόδου
Οδηγών φορτηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής
Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας
Οδηγών φορτηγών κεραμοποιίας Μακεδονίας - Θράκης
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Μακεδονίας - Θράκης
Οδηγών φορτηγών κλπ αυτοκινήτων Ν. Χανίων
Οδοντοτεχνιτών ΑΠΠ
Οικοδόμων ελευθέρων επαγγελμάτων
Οικοδόμων μονίμων συνεργείων
Οινολόγων
Οινοπνευματοποιίας
Ομπρελοποιίας
    Βλέπε : Τεντοποιίας
Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Π

Παιδικών Σταθμών ΑΠΠ
Παιδικών Σταθμών Δυτικής Κρήτης
Παιδικών Σταθμών όλης της χώρας
Παροχής υπηρεσιών
Παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (security)
Πεδίο Βολής Κρήτης (προσωπικό)
Περιοδευόντων Πωλητών Ν. Ηρακλείου
Περιοδευόντων πωλητών (πλασιέ)
Πετρελαίου Αργού
Πετρελαιοειδών
Πλακοποιίας
    Βλέπε : Τσιμεν
τόλιθων - Πλακοποιίας
Πλαστικών
Πλαστικών ενδυμάτων
    Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Πλεκτού ενδύματος
Πολεμική Αεροπορία (359 Μ.Α.Ε.Δ.Υ.)
Πολεμική Αεροπορία (ΑΕΤΟΣ)
Πολεμική Αεροπορία (Εργοστάσιο Αράξου)
Πολεμική Αεροπορία (ΙΚΑΡΟΣ)
Πολεμική Αεροπορία (Σ.Ε.Π.Α.Α.)
Πολεμική Αεροπορία (πολιτικό προσωπικό)
Πολεμικό Ναυτικό
Πολεμικό Ναυτικό (ΣΔΑΜ)
Πολεμικό Ναυτικό (ηλεκτρονικοί)
Πολύτιμων μετάλλων
    Βλέπε : Αργυροχρυσοχοΐας
Ποντοπλοίας (πλόων εξωτερικού)
Ποντοπόρων φορτηγών (εταιρείες)
Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου
Ποτοποιία - Οξοποιία
Ποτοποιία - Οξοποιία Ν. Ηρακλείου - ΠΑΣΕΓΕΣ
Πρακτικοί Μηχανικοί Κλινικών
Πρακτικών Μηχανικών Ξενοδοχείων των Νομών Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης
Πρακτικών μηχανικών
Πρακτικών μηχανικών Δημοσίου
Πρακτικών μηχανικών Ηρακλείου - Λασιθίου
Πρακτικών μηχανικών ξενοδοχείων
Πρακτορειακών επιχειρήσεων
    Βλέπε : Ναυτιλιακών - Πρακτορειακών επιχειρήσεων
Πρεσβειών (ξένων), προσωπικό
    Βλέπε : Ξένων Πρεσβειών (προσωπικό)
Προσωπικού Επιχειρήσεων Ανεφοδιασμού Αεροσκαφών
Προσωπικό ΝΠΙΔ ιδρυμάτων, σωματείων κ.λπ.
Πτηνοτροφικών επιχειρήσεων
Πυρηνελαιουργίας
    Βλέπε : Σπορελαιουργίας
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας προσωπικό
Πωλητών-Οδηγών αυτοκινήτων εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος
    Βλέπε : Οδηγών φορ
τηγών - πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Β. Ελλάδος


Ρ

Ραδιοηλεκτρολόγων βιομηχανίας
    Βλέπε : Ηλεκτροτεχνίτες βιομηχανίας
Ραδιοταξί (ραδιοτηλεφωνητές)
Ραδιοφώνου Συντακτών
Ραδιοφώνου Τεχνικών (ηλεκτρονικών και ηχοληπτών)
Ραδιοφώνου Υπαλλήλων
Ραδιοφώνου Υπαλλήλων (Διαρκούς Επιτροπής Ρ/Σ Θεσσαλονίκης)
Ρυμουλκών


Σ

Σαπωνοποιίας
    Βλέπε : Σπορελαιουργίας
Σιδηροβιομηχανίας
Σκηνοποιίας
    Βλέπε : Τεντοποιίας
Σκυροδέματος (οδηγοί Μακεδονίας - Θράκης)
    Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Μακεδονίας - Θράκης
Σκυροδέματος (οδηγοί Ν. Αττικής)
    Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Αττικής
Σκυροδέματος (οδηγοί Ν. Βοιωτίας)
    Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος Ν. Βοιωτίας
Σκυροδέματος οδηγοί
    Βλέπε : Οδηγών φορτηγών και αντλιών σκυροδέματος
Σπορελαιουργίας
Σταφιδεργατών Ν. Ηρακλείου
Σταφυλεργατών Ν. Ηρακλείου
Στρατιωτική Διοίκηση Ανατολικής Μεσογείου - Σ.Δ.Α.Μ. (πολιτικό προσωπικό)
Συμβολαιογραφείων
Συντάκτες Δημοσίου (Υπουργείων)
Συντακτών ΕΣΗΕΑ
Συντακτών ΕΣΗΕΘΣΕΕ
Συντακτών ΕΣΗΕΜΘ
Συντακτών ΕΣΗΕΠΗΝ
Συντακτών Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών
    Βλέπε : Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Συντακτών Περιοδικού Τύπου (πλην μελών ΣΕΠΤ)
Συντακτών Ραδιοφώνου
    Βλέπε : Ραδιοφώνου Συντακτών
Συντακτών περιοδικών (μελών ΣΕΠΤ)
Σφαγής ζώων

Τ

Ταξειδίου είδη
    Βλέπε : Δερματίνων ειδών
Τεντοποιίας
Τεχνικοί αεροσκαφών (Αεροπορία Στρατού)
Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης
    Βλέπε : Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, τεχνικών
Τεχνικών Τύπου Αθηνών
    Βλέπε : Τύπου τεχνικοί Αθηνών
Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων
Τεχνικών, Μελετητικών και Εργοληπτικών επιχειρήσεων ΑΠΠ (τεχνικοί)
Τεχνολόγων Μηχανικών βιομηχανίας
    Βλέπε : Μηχανικών βιομηχανίας (ΑΕΙ-TEI)
Τεχνολόγων τροφίμων
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Συντακτών
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Τεχνικών
Τηλεοπτικών Σταθμών (Ιδιωτικών) Υπαλλήλων
Τοπογράφων μέσων τεχνικών σχολών
    Βλέπε : Εργοδηγών σχεδιαστών
Τουριστικών Γραφείων
Τουριστικών Συνοδών
Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε.
Τσιμεντοβιομηχανίας
Τσιμεντόλιθων - Πλακοποιίας
Τυπογράφων ημερησίων επαρχιακών εφημερίδων όλης της χώρας (πλην Αθηνών -Θεσ/νίκης)
Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας
Τυπογράφων στα τυπογραφεία όλης της χώρας και σε ημερήσιες εφημερίδες (πλην ημ. εφ. Αθηνών -Θεσ/νίκη
Τυποποιημένων Τροφίμων
Τυροκομίας
Τύπου τεχνικοί Αθηνών


Υ

Υαλουργίας
Υαλουργίας (Τεχνίτες)
Υγραερίων
    Βλέπε : Πετρελαιοειδών
Υπαλλήλων γραφείων βιομηχανίας
Υποδηματεργατών
Υποθηκοφυλακείων (αμίσθων)
Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης (Ν. Χανίων)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές Υπηρεσίες Μακεδονίας, Θράκης, Θεσσαλίας)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολογικές υπηρεσίες Κρήτης)
Υπουργείο Πολιτισμού (Αρχαιολόγων)
Υπουργείο Πολιτισμού (έκτακτο προσωπικό)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες Κρήτης)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες - μαρμαροτεχνίτες)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες Β. Δ. Ελλάδος)
Υπουργείο Πολιτισμού (εργατοτεχνίτες)


Φ

Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων
Φαρμακοποιών Επιστημόνων
Φορτοεκφορτωτών πρακτορείων μεταφορών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (καθηγητών)
    Βλέπε : Καθηγητών φροντιστηρίων ξένων γλωσσών
Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών (προσωπικό)
Φυλάκων Βιομηχανίας
Φυλάκων Δημοσίου
Φυσικοθεραπευτών ιδιωτικών εργαστηρίων
Φωτοστοιχειοθεσίας
Φωτοστοιχειοθετών (Εκδοτικών - Βιβλιοχαρτοπωλικών Επιχειρήσεων)


Χ

Χαρτοποιίας (Βιοτεχνίας)
Χαρτοποιίας - Χαρτοβιομηχανίας
Χειριστών Tεχνικών έργων
Χειριστών Αεροεφαρμογών Δημοσίου
Χειριστών Βιομηχανικών επιχειρήσεων
Χειριστών Δημοσίου
Χειριστών Η/Υ βιομηχανικών κ.λπ. επιχειρήσεων
Χειριστών Λατομείων Μαρμάρου
Χειριστών Λατομείων Πέτρας & Χώματος
Χειριστών Μεταλλείων - Λιγνιτωρυχείων
Χημικής Βιομηχανίας
Χημικών Μηχανικών βιομηχανίας
Χημικών επιστημόνων βιομηχανίας
Χοιροτροφικών επιχειρήσεων


Ψ

Ψυκτικών
    Βλέπε : Πρακτικών μηχανικών


Ω

Ωρολογοποιίας
    Βλέπε : Αργυροχρυσοχοΐας