Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας    

    Με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας οι οποίες συμφωνούνται εγγράφως μεταξύ των συνδικαλιστικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών ή μεταξύ συνδικαλιστικής οργάνωσης εργαζομένων και εργοδότη, καθορίζονται οι όροι εργασίας και οι μεταξύ των συμβαλλομένων αμοιβαίες υποχρεώσεις. Ο νόμος 1876/90 ορίζει λεπτομερώς το περιεχόμενο και το τρόπο σύναψης των ΣΣΕ.

     Οι ΣΣΕ συμπληρώνουν τους γενικούς όρους εργασίας που ρυθμίζονται από τους σχετικούς νόμους και κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα

     Θεσπίζουν κατώτατους υποχρεωτικούς μισθούς και ημερομίσθια

     Ρυθμίζουν θέματα συνεργασίας εργοδοτών και εργαζομένων

     Ορίζουν δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομενων μερών

     Ορίζουν θέματα σχετικά με τις διαδικασίες και τους όρους συλλογικής διαπραγμάτευσης, μεσολάβησης και διαιτησίας.

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Σ.Σ.Ε. 25.11.2015. Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών-Πειραιώς και Περιχώρων.

2015-11-25 21:28

Σ.Σ.Ε. 03.11.2015 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας (Π.Κ. 11/7-12-2015)

2015-11-03 21:56

Σ.Σ.Ε. 16.10.2015 Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και των τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κλπ μετάλλου όλης της χώρας

2015-10-16 21:57

Σ.Σ.Ε. (16-10-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού (Π.Κ. 9/19-10-2015)

2015-10-16 21:52

Σ.Σ.Ε. 14.10.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών που απασχολούνται στα ηλεκτρολογικά καταστήματα όλης της χώρας (ΠΟΣΕΗ) [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Σ.Σ.Ε. με Π.Κ. 3/22-4-2013] (Π.Κ. 10/26-10-2015)

2015-10-14 21:54

Σ.Σ.Ε. 29.09.2015) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 [ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014] (Π.Κ. 7/29-9-2015)

2015-09-29 21:30

Σ.Σ.Ε. (24-9-2015) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. (Π.Κ. 8/2-10-2015)

2015-09-24 21:50

Σ.Σ.Ε. 07.09.2015 Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου (Π.Κ. 6/15-9-2015)

2015-09-07 21:47

Σ.Σ.Ε. 31.07.2015 για τους όρους αμοιβής των Σταφυλεργατών-τριών Ν.Ηρακλείου.

2015-07-31 21:23

Σ.Σ.Ε. 30.07.2015 Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Π.Κ. 5/31-7-2015)

2015-07-30 21:45

Σ.Σ.Ε. (14-7-2015) Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Κ. 4/14-7-2015)

2015-07-14 21:43

Σ.Σ.Ε. 26.05.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων νήσου Κω.

2015-05-26 21:26

Σ.Σ.Ε. 16.05.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ).

2015-05-16 21:17

Σ.Σ.Ε. 06.04.2015 των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (Π.Κ. 2/7-4-2015)

2015-04-06 21:34

Σ.Σ.Ε. 03.04.2015 Των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες (Π.Κ. 1/6-4-2015)

2015-04-03 21:32

Σ.Σ.Ε. 30.03.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών όλων των κατηγοριών και των βοηθών τους που απασχολούνται στα ξενοδοχείων όλης της χώρας. (Π.Κ. 3/7-4-2015)

2015-03-30 21:40

Σ.Σ.Ε.17.03.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης.

2015-03-17 21:14

Σ.Σ.Ε. 05.03.2015 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης.

2015-03-05 21:11

Σ.Σ.Ε. 01.01.2015 για τους όρους αμοιβής των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο.

2015-01-01 21:20

Π.Κ. 3/18-12-2014 - Δ.Α. 3/2014 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Διαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και τα Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας μελών της Ομοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων Ελλάδος (ΟΣΝΙΕ) που εργάζονται σε ...

2014-12-27 11:36

Σ.Σ.Ε. (9-9-2014) των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας (Π.Κ. 14/15-12-2014)

2014-12-27 11:33

Σ.Σ.Ε. (29-9-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε) (Π.Κ. 13/28-11-2014)

2014-12-27 11:31

Σ.Σ.Ε. (29-9-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. (Π.Κ. 12/6-11-2014)

2014-12-27 11:28

Σ.Σ.Ε. (19-9-2014) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων, μελών των πρωτοβάθμιων σωματείων της ΟΣΝΙΕ που απασχολούνται στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της χώρας που είναι μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών. (Π.Κ. 11/22-9-2014)

2014-12-27 11:26

Σ.Σ.Ε. (1-8-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.) (Π.Κ. 10/1-8-2014)

2014-09-04 12:24

Σ.Σ.Ε. (1-8-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.) (Π.Κ. 9/1-8-2014

2014-09-04 12:22

Σ.Σ.Ε. (2-5-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών της ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας. (Τροποποιητική) (Π.Κ. 8/6-6-2014)

2014-09-04 12:19

Σ.Σ.Ε. (2-5-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ξενοδοχείων μελών της ΠΟΞ και ηλεκτρολογικών καταστημάτων μελών τησ ΓΣΕΒΕΕ όλης της χώρας. (Π.Κ. 7/21-5-2014)

2014-09-04 12:17

Σ.Σ.Ε. (31-3-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Π.Κ. 6/11-4-2014)

2014-09-04 12:15

Σ.Σ.Ε. (1-4-2014) Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου (Π.Κ. 5/7-4-2014)

2014-09-04 12:12

Σ.Σ.Ε. (26-3-2014) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακης ενότητας Χανίων (Π.Κ. 4/3-4-2014)

2014-09-04 12:09

Σ.Σ.Ε. (26-3-2014) Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2014 (Π.Κ. 3/26-3-2014)

2014-03-26 16:02

Σ.Σ.Ε. (9-9-2013) Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Π.Κ. 12/26-9-2013)

2013-09-26 10:57

Σ.Σ.Ε. (25-9-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού (Π.Κ. 11/26-9-2013)

2013-09-26 10:55

Σ.Σ.Ε. (1-8-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των σταφυλεργατών-τριών Νομού Ηρακλείου έτους 2013 (α/α 9)

2013-09-26 10:17

Σ.Σ.Ε. (26-7-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών Βορείου Ελλάδος (α/α 8)

2013-09-26 10:15

(Σ.Σ.Ε. 28-6-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (α/α 7)

2013-09-26 10:13

Σ.Σ.Ε. (26-6-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών (α/α 6)

2013-09-26 10:10

Σ.Σ.Ε. (14-6-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω. (α/α 5)

2013-09-26 10:08

Σ.Σ.Ε. (6-3-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ξεναγών που εργάζονται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων Κρήτης και Σαντορίνης (α/α 4)

2013-09-26 10:06

Σ.Σ.Ε. (15-7-2012) Σταφιδεργατών - τριών Νομού Ηρακλείου (α/α 3)

2013-09-26 10:03

Σ.Σ.Ε. (22-11-2012) για τους όρους αμοιβής των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (α/α 2)

2013-09-26 10:00

Αριθ. 3525.1.1.5/01/2013 06.06.2013 Κύρωση Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας Πληρωμάτων Ακτοπλοϊκών Επιβατηγών Πλοίων, έτους 2013.

2013-08-27 12:45

Σ.Σ.Ε. (29-7-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών – περιελιγκτών που απασχολούνται στα τεχνικά γραφεία ανελκυστήρων όλης της χώρας. (Π.Κ. 10/30-7-2013)

2013-07-31 10:58

Σ.Σ.Ε. (17-6-2013) των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας (Π.Κ. 9/26-7-2013)

2013-07-31 10:53

Σ.Σ.Ε. (17-5-2013) Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου (Π.Κ. 8/14-6-2013)

2013-06-24 17:50

Σ.Σ.Ε. (14-5-2013) των εργαζομένων στις Καπνοβιομηχανίες όλης της χώρας (Π.Κ. 7/15-5-2013)

2013-06-24 17:46

Σ.Σ.Ε. (14-5-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Τραπεζών - Ο.Τ.Ο.Ε. για τα έτη 2013-2015 (Π.Κ. 6/15-5-2013)

2013-06-24 17:43

Σ.Σ.Ε. (14-5-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρείες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων του αρθρ. 25 του ν. 27/1975 (Π.Κ. 5/15-5-2013)

2013-06-24 17:41

Σ.Σ.Ε. (15-4-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κλπ. όλης της χώρας (ΠΟΣΕΗ) (Π.Κ. 3/22-4-2013)

2013-06-24 17:38

Π.Κ. 4 14.05.2013 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ετών 2012 - 2013

2013-05-14 16:42

Σ.Σ.Ε. (10-1-2013) των εργαζομένων Φορτοεφορτωτών στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών. (α/α 1)

2013-02-21 12:58

Σ.Σ.Ε. (19-2-2013) του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα Θέατρα (Π.Κ. 2/19-2-2013)

2013-02-21 12:55

Σ.Σ.Ε. (4-12-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας (Π.Κ. 1/21-1-2013)

2013-02-21 12:53

Σ.Σ.Ε. (23-4-2012) των μουσικων, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις κέντρων διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος (Π.Κ. 23/17-10-2012)

2012-10-26 01:44

Σ.Σ.Ε.(28-9-2012) των εργαζομένων στις Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 22/2-10-2012)

2012-10-26 01:42

Σ.Σ.Ε.(19-9-2012) Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (ΟΜΗΡΟΣ) (Π.Κ. 21/21-9-2012)

2012-10-26 01:40

Σ.Σ.Ε. (6-9-2012) Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής (Π.Κ. 20/7-9-2012)

2012-10-26 01:38

(Σ.Σ.Ε. 4-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξεναγών Βορείου Ελλάδος (α/α 6)

2012-10-26 01:38

Σ.Σ.Ε. (25-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της περιφερειακης ενότητας Χανίων (Π.Κ. 19/22-8-2012)

2012-10-26 01:36

(Σ.Σ.Ε. 2-6-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων Κρήτης (α/α 5)

2012-10-26 01:36

Σ.Σ.Ε. (17-8-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα Άμισθα Υποθηκοφυλακεία στα οποία λειτουργούν και Κτηματολογικά Γραφεία,όλης της χώρας (Π.Κ. 18/20-8-2012)

2012-10-26 01:34

Σ.Σ.Ε. (30-5-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω. (α/α 4)

2012-10-26 01:34

Σ.Σ.Ε. (10-8-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εργατοτεχνικού προσωπικού των πάσης φύσεως εργαστηρίων Ζαχαρωδών προϊόντων όλης της Χώρας (Π.Κ. 17/20-8-2012)

2012-10-26 01:32

Σ.Σ.Ε. (18-5-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Αυτοκινήτων-πωλητών εμφιαλωμένων ποτών Βορείου Ελλάδος και των βοηθών αυτών (α/α 3)

2012-10-26 01:32

Σ.Σ.Ε. (9-8-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργατοτεχνιτών που απασχολούνται στην Επεξεργασία και Κατεργασία Ξύλου και Ναυπηγοξυλουργών όλης της χώρας (Π.Κ. 16/10-8-2012)

2012-10-26 01:30

Σ.Σ.Ε. 1-1-2012 για τους όρους αμοιβής των ξεναγών που εργάζονται στη Ρόδο (α/α 2)

2012-10-26 01:29

Σ.Σ.Ε. (7-8-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε) (Π.Κ. 15/9-8-2012)

2012-10-26 01:28

Σ.Σ.Ε. (16-1-2012) των εργαζομένων Φορτοεφορτωτών στη Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών. (α/α 1)

2012-10-26 01:27

Σ.Σ.Ε. (31-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου (Τροποποίηση) (Π.Κ. 14/8-8-2012)

2012-10-26 01:26

Σ.Σ.Ε. (26-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας. (2012) (Π.Κ. 13/31-7-2012)

2012-10-26 01:25

Σ.Σ.Ε. (1-7-2012) Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου (Π.Κ. 12/24-7-2012)

2012-10-26 01:23

Δ.Α. 6/20102 για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Κέρκυρας (Π.Κ. 8/4-4-2012)

2012-10-26 01:21

Σ.Σ.Ε. (29-6-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου (Π.Κ. 11/23-7-2012)

2012-10-26 01:20

Σ.Σ.Ε. (3-7-2012) Εργαζομένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις Νομού Λασιθίου (Π.Κ. 10/18-7-2012)

2012-10-26 01:18

Δ.Α. 8/2012 των τεχνικών ραδιοφώνου μελών της Ένωσης Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μελών της Ε.Ι.Ρ.Α. (Π.Κ. 7/28-2-2012)

2012-10-26 01:18

Σ.Σ.Ε. (13-7-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας (Π.Κ. 9/16-7-2012)

2012-10-26 01:15

Δ.Α. 3/2012 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Μυλεργατών που απασχολούνται στους Κυλινδρόμυλους ή Πετρόμυλους όλης της χώρας (Π.Κ. 6/20-2-2012)

2012-10-26 01:15

Σ.Σ.Ε. (25-6-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις καλλυντικών με την ειδικότητα του/της συμβούλου ομορφιάς / αισθητικού (Π.Κ. 8/11-7-2012)

2012-10-26 01:14

Δ.Α. 7/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των δημοσιογράφων μελών της Ένωσης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, που απασχολούνται με εξαρτημένη σχέση εργασίας σε εκδοτικές επιχειρήσεις, μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου. (Π.

2012-10-26 01:13

Σ.Σ.Ε. (28-6-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές όλης της χώρας (Π.Κ. 7/2-7-2012)

2012-10-26 01:12

Δ.Α. 4/2012 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Κρήτης, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς τοπικής μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. (Π.Κ. 4/15-2-2012)

2012-10-26 01:11

Σ.Σ.Ε. (12-6-2012) Των εργαζομένων στις Ξένες Αεροπορικές Εταιρίες (Π.Κ. 6/13-6-2012)

2012-10-26 01:10

Σ.Σ.Ε. (4-4-2012) για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας (Π.Κ. 5/24-4-2012)

2012-10-26 01:08

Δ.Α. 2/2012 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Σ.Τ.ΤΗΛ.Ν.Ε.) (Π.Κ. 3/15-2-2012)

2012-10-26 01:08

Σ.Σ.Ε. (15-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Χορευτριών - Χορευτών πολυπολιτισμικών (ETHNIC) χορών Κέντρων Διασκεδάσεως (Π.Κ. 4/20-4-2012)

2012-10-26 01:07

Σ.Σ.Ε. (3-1-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών - τριων, Εκφωνητών - τριων και Χειριστών - τριων σταθμών βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας έτους 2012 (Π.Κ. 3/6-2-2012)

2012-10-26 01:05

Σ.Σ.Ε. (9-1-2012) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα πάσης φύσεως εμπορικά καταστήματα όλης της χώρας των επιχειρήσεων που είναι μέλη του ΣΕΛΠΕ (Π.Κ. 2/26-1-2012)

2012-10-26 01:03

Δ.Α. 1/2012 για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των Τεχνικών Τηλεόρασης Βορείου Ελλάδος, που εργάζονται στους Τηλεοπτικούς Σταθμούς, μέλη των εργοδοτικών σωματείων Ε.ΠΕ.Κ. και Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Ε.Π. (Π.Κ. 2/15-2-2012)

2012-10-26 01:03

Δ.Α. 5/2012 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τυπογράφων στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες (πλην Αθηνών-Θεσσαλονίκης) (Π.Κ. 1/9-2-2012)

2012-10-26 01:01

Σ.Σ.Ε. (23-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του υπαλληλικού προσωπικού των ναυτιλιακών πρακτορείων και ναυτιλιακών επιχειρήσεων όλης της της χώρας (Π.Κ. 1/9-1-2012)

2012-01-10 09:08

Σ.Σ.Ε. (19-12-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις βιομηχανίες ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ (Π.Κ. 38/27-12-2011)

2011-12-20 11:24

ΣΣΕ (29-12-2010) γιά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ιχθυολόγων (Αποφοίτων των Σχολών Ανώτατης Εκπαίδευσης) που απασχολούνται σε επιχειρήσεις όλης της χώρας. (Π.Κ. 37/25-11-2011)

2011-12-20 11:21

ΣΣΕ (26-5-2011) γιά τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωτεχνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ) απασχολουμένων με σχέση εξηρτημένης εργασίας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθμού (Π.Κ. 36/9-11-2011)

2011-12-20 11:19

Σ.Σ.Ε. (3-10-2011) Εργατοτεχνιτών Οξοποιίας, Ποτοποιίας, Οινοποιίας, Οινοπνευματοποιίας, Ζυθοποιίας, και εμφιαλώσεως επιτραπεζίου νερού, λαδιού, κρασιού και ποτών Νομού Ηρακλείου Κρήτης (Π.Κ. 35/24-10-2011)

2011-12-20 11:16

ΣΣΕ 30-8-2011 (Π.Κ. 34/13-9-2011) των εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011 (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΡΘΡΟΥ)

2011-09-26 09:40

Σ.Σ.Ε. 1-9-2011 (Π.Κ. 33/7-9-2011)των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας και Συστημάτων Ασφαλείας όλης της χώρας του Ν. 2518/97 έτους 2011

2011-09-26 09:37

ΣΣΕ 26-7-2011 (Π.Κ. 32/22-8-2011) των εργατοτεχνιτών μεταλλείων, λιγνιτωρυχείων και ορυχείων 2011

2011-09-06 10:23

Σ.Σ.Ε. 7-7-2011 (Π.Κ. 31/11-8-2011) των εργαζομένων στα βιβλιοδετεία όλης της χώρας

2011-09-06 10:21

Σ.Σ.Ε. 12-5-2011 (Π.Κ. 30/13-7-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται ως πληκτρολόγοι - δακτυλογράφοι - Φωτοστοιχειοθέτες - σελιδοποιοί - γραφίστες στις Εκδοτικές-Βιβλιοχαρτοπωλικές Επιχειρήσεις και στις Φωτοστοιχειοθε

2011-09-06 10:16

Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 29/24-6-2011) των Ιατρικών Επισκεπτών όλης της χώρας (2010-2012)

2011-06-24 09:37

Σ.Σ.Ε. 9-6-2011 (Π.Κ. 28/23-6-2011) των εργαζομένων στις επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων

2011-06-24 09:34

Σ.Σ.Ε. 30-3-2011 (Π.Κ. 27/16-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπσνιστών μηχανημάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας

2011-05-19 12:06

Σ.Σ.Ε. 12-5-2011 (Π.Κ. 26/13-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

2011-05-19 12:03

Σ.Σ.Ε. 24-2-2011 (ΕΠ α/α 39) Των Εργαζομένων στην εταιρία BRINK S SECURITY SERVICES S.A.

2011-05-12 10:12

Σ.Σ.Ε. 6-9-2010 (ΕΠ α/α 38) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΠΛΩΡΗ ΑΕ

2011-05-12 10:10

Σ.Σ.Ε. 10-11-2010 (ΕΠ α/α 37) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΝΣΤ. ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΕΠΕ

2011-05-12 10:08

Σ.Σ.Ε. 16-9-2010 (ΕΠ α/α 36) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση Α.ΣΕΜΠΟΓΛΟΥ - Σ. ΚΑΚΑΡΙΝΟΣ ΟΕ

2011-05-12 10:06

Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 35) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση Α. ΘΕΟΦΙΛΑΣ - Γ. ΔΑΓΚΑΡΗΣ ΕΠΕ

2011-05-12 10:02

Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 34) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΑΤΛΑΣ ΕΠΕ

2011-05-11 10:34

Σ.Σ.Ε. 15-10-2010 (ΕΠ α/α 33) Των Εργαζομένων στην επιχείρηση ΙΠΠΟΚΡ. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ

2011-05-11 10:32

Σ.Σ.Ε. 10-11-2010 (ΕΠ α/α 32) Των Εργαζομένων στην ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΕ

2011-05-11 10:30

Σ.Σ.Ε. 17-1-2011 (ΕΠ α/α 31) Των Εργαζομένων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ

2011-05-11 10:28

Σ.Σ.Ε. 20-1-2011 (ΕΠ α/α 30) Των Εργαζομένων στην ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ)

2011-05-11 10:27

Σ.Σ.Ε. 31-1-2011 (ΕΠ α/α 29) Των Εργαζομένων στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Λειτουργία i-bank)

2011-05-11 10:21

Σ.Σ.Ε. 18-2-2011 (TO α/α 1)για τους όρους αμοιβής των Ξεναγών που εργάζονται στην ΚΩ.

2011-05-11 10:04

Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 25/9-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων μισθωτών που απασχολούνται σε Πτηνοτροφικές και Εκκολαπτικές επιχειρήσεις εμπορίας Πουλερικών όλης της χώρας

2011-05-11 10:02

Σ.Σ.Ε. 14-3-2011 (Π.Κ. 24/6-5-2011)των επιστημόνων Φαρμακοποιών με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε ολόκληρη τη χώρα για τα έτη 2010-2011-2012

2011-05-11 10:00

Δ.Α. 3/2011 (α/α 1 Επιχειρησιακές) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στο νοσοκομείο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ

2011-05-05 10:35

Σ.Σ.Ε. 18-4-2011 (Π.Κ. 23/19-4-2011) του τεχνικού προσωπικού που απασχολείται στα Θέατρα.

2011-04-28 12:18

Σ.Σ.Ε. 30-3-2011 (Π.Κ. 22/12-4-2011) των Χειριστών γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

2011-04-16 11:39

Δ.Α. 10/2011 (Π.Κ. 6/5-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας

2011-04-11 11:44

Δ.Α. 9/2011 (Π.Κ. 5/30-3-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τύπου (εργατοτεχνιτών τυπογράφων) που απασχολούνται στις ημερήσιες επαρχιακές εφημερίδες όλης της χώρας πλην Αθηνών και Θεσ/νίκης.

2011-04-11 11:42

Σ.Σ.Ε. 7-4-2011 (Π.Κ. 21/7-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων Α.Ν. 89/67

2011-04-11 11:38

Σ.Σ.Ε. 30-3-2011 (Π.Κ. 20/1-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των αδειούχων πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ., καθώς και των ψυκτικών μέσων και κατωτέρων σχολών, που εργάζονται στο Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. με σχέση εργασίας

2011-04-11 11:35

Σ.Σ.Ε. 29-3-2011 (Π.Κ. 19/31-3-2011) Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Π.Ε.Ε.Θ. (Ελευθέρου Θεάτρου)

2011-04-11 11:32

Σ.Σ.Ε. 16-3-2011 (Π.Κ. 18/23-3-2011) Ηθοποιών Σ.Ε.Η. - Εθνικού Θεάτρου

2011-03-24 13:28

Σ.Σ.Ε. 17-3-2011 (Π.Κ. 17/23-3-2011) Ηθοποιών Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος

2011-03-24 13:25

Σ.Σ.Ε. 27-1-2010 (Π.Κ. 16/21-3-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που απσχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές κλπ. επιχειρήσεις όλης της χώρας

2011-03-22 14:47

Σ.Σ.Ε. 21-2-2011 (Π.Κ. 15/21-3-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών, ραδιοηλεκτρολόγων, ραδιοτεχνιτών κ.λπ., που απασχολούνται στις βιομηχανίες όλης της χώρας.

2011-03-22 14:44

Σ.Σ.Ε. 4-3-2011 (Π.Κ. 14/17-3-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Εμπορικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας.

2011-03-18 17:00

Σ.Σ.Ε. 9-3-2011 (Π.Κ. 13/9-3-2011) των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στις εγκαταστάσεις, γραφεία και λοιπούς χώρους του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού

2011-03-09 15:59

Δ.Α. 7/2011 (Π.Κ. 4/25-2-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στη διαδικασία παραγωγής, επεξεργασίας και επισκευής προϊόντων αργυροχρυσοχοϊας και λοιπών πολυτίμων μετάλλων καθώς και στην διαδικασία επισκευής ωρολογίων

2011-02-25 12:59

Δ.Α. 5/2011 (Π.Κ. 3/14-2-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας

2011-02-18 09:05

Σ.Σ.Ε. 2-2-2011 (Π.Κ. 12/16-2-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις πρακτορειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας που είναι μέλη της Διεθνούς Ναυτικής Ένωσης (Δ.Ν.Ε)

2011-02-18 09:01

Σ.Σ.Ε. 7-2-2011 (Π.Κ. 11/7-2-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Π.-Ο.Τ.Α.)

2011-02-07 14:25

Δ.Α. 4/2011 (Π.Κ. 2/27-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Μελετητικές - Εργοληπτικές και Κατασκευαστικές Τεχνικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

2011-02-03 12:25

Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 10/2-2-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Αλλαντοβιομηχανίας όλης της χώρας

2011-02-03 12:20

Σ.Σ.Ε. 20.12.2010 (Π.Κ. 9/1-2-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ)

2011-02-03 12:17

Σ.Σ.Ε. 31-1-2011 (Π.Κ. 8/31-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίαςου του με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Προσωπικού των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.)

2011-02-01 14:59

Σ.Σ.Ε. 22-12-2010 (Π.Κ. 7/31-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις σφαγής ζώων, επεξεργασίας εντέρων, κονσερβοποιίας και συσκευασίας τυποποιημένου κρέατος, σε εργαστήρια κοπής, τεμαχισμού και αποστέωσης κρέατος

2011-02-01 14:55

Σ.Σ.Ε. 21-1-2011 (Π.Κ. 6/25-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κεραμοποιών όλης της χώρας ετών 2010 - 2012

2011-02-01 14:54

Σ.Σ.Ε. 21-1-2011 (Π.Κ. 5/25-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων όλης της χώρας ετών 2010 - 2012

2011-02-01 14:52

Δ.Α. 2/2011 (Π.Κ. 1/21-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων που απασχολούνται σε χοιροτροφικές επιχειρήσεις

2011-01-21 13:47

Σ.Σ.Ε. 23-12-2010 (Π.Κ. 4/20-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθαριστών και καθαριστριών που απασχολούνται στις βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης της χώρας, πλην του Νομού Θεσσαλονίκης ετών 2010-2011

2011-01-20 16:31

Σ.Σ.Ε. 23-12-2010 (Π.Κ. 3/19-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών όλης της χώρας ετών 2010-2011

2011-01-20 16:29

Δ.Α. 56/2010 (Π.Κ. 29/7-1-2011) για τη ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των οδηγών βυτιοφόρων και φορτηγών αυτοκινήτων δημοσίας χρήσεως, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις μεταφοράς πετρελαιοειδών προϊόντων και υγραερίων όλης της χώρας

2011-01-11 14:04

Σ.Σ.Ε. 29-11-2010 (Π.Κ. 2/7-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - μαρμαροτεχνιτών που απσχολούνται στο Υπουργείο Πολιτισμού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

2011-01-07 14:07

Σ.Σ.Ε. 2-12-2010 (Π.Κ. 1/5-1-2011) των εργατοτεχνιτών και εργατοτεχνιτριών κονσερβοποιας και αλιπάστων όλης της χώρας

2011-01-06 16:18

Δ.Α. 49/2010 (Π.Κ. 28/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης χώρας

2011-01-06 16:17

Σ.Σ.Ε. 17-12-2010 (Π.Κ. 65/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συμπληρωματική και τροποποιητική)

2011-01-06 16:16

Σ.Σ.Ε. 2-9-2010 (Π.Κ. 64/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις όλης χώρας

2011-01-06 16:15

Σ.Σ.Ε. 16-12-2010 (Π.Κ. 63/28-12-2010) των εργαζομένων στα καταστήματα πώλησης προιόντων κρέατος κάθε είδους όλης της χώρας

2011-01-06 16:14

Σ.Σ.Ε. 16-12-2010 (Π.Κ. 62/28-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκδοροσφαγέων, εκδοροτεμαχιστών, ακροκαθαριστών, εργατοτεχνιτών εντέρων κλπ. όλης της χώρας

2011-01-06 16:13

Σ.Σ.Ε. 21-12-2010 (Π.Κ. 61/23-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών (Βοηθών Πτυχιούχων Εργοδηγών Χημικών) ολόκληρης της Χώρας (πλην Μακεδονίας και Θράκης)

2011-01-06 16:12

Σ.Σ.Ε. 5-11-2010 (Π.Κ. 60/23-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ηλεκτροτεχνιτών - περιελιγκτών ξενοδοχείων, εργοληπτών, ηλεκτρολογικών καταστημάτων κλπ. όλης της χώρας

2011-01-06 16:10

Σ.Σ.Ε. 14-12-2010 (Π.Κ. 59/21-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα βιβλιοπωλεία, βιβλιοχαρτοπωλεία, τμήματα βιβλίου σε πολυκαταστήματα, τμήματα βιβλίου σε σούπερ-μάρκετ, εκδοτικούς οίκους και αποθήκες χονδρικής πώλησης βιβλίου

2011-01-06 16:06

Σ.Σ.Ε. 6-12-2010 (Π.Κ. 58/20-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού γραφείων βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετων 2010 - 2011

2011-01-06 16:04

Σ.Σ.Ε. 6-12-2010 (Π.Κ. 57/20-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των φυλάκων - νυχτοφυλάκων και θυρωρών βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων όλης της χώρας ετών 2010 - 2011

2011-01-06 16:02

Σ.Σ.Ε. 16-12-2010 (Π.Κ. 56/17-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων

2011-01-06 16:00

Σ.Σ.Ε. 2-12-2010 (Π.Κ. 55/17-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατών και υπαλλήλων τσιμεντοβιομηχανίας ολόκληρης της χώρας

2010-12-28 17:01

Σ.Σ.Ε. 23-11-2010 (Π.Κ. 54/9-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

2010-12-28 16:56

Σ.Σ.Ε. 29-11-2010 (Π.Κ. 53/9-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών όλης της χώρας που απασχολούνται με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση παραγωγής, εμπορίας και εισαγωγής οποιουδήποτε προϊόντος

2010-12-28 16:53

Σ.Σ.Ε. 22-11-2010 (Π.Κ. 52/9-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Διπλωματούχων ΑΕΙ και Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, οι οποίοι απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας

2010-12-28 16:51

Σ.Σ.Ε. 16-10-2010 (Π.Κ. 51/9-12-2010) των εργατοτεχνιτών και υπαλλήλων μετάλλου όλων των μεταλλουργικών επιχειρήσεων καθώς και τμημάτων παραγωγής, επεξεργασίας, συναρμολόγησης, συσκευασίας, επισκευής κ.λ.π. μετάλλου άλλων επιχειρήσεων όλης της χώρας

2010-12-28 16:49

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 50/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας όλης της χώρας

2010-12-28 16:47

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 49/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Απορρυπαντικών όλης της χώρας

2010-12-28 16:44

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 48/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας Πλαστικών και συναφών ειδών όλης της χώρας

2010-12-16 16:31

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 47/7-12-2010) του προσωπικού εταιριών Λιπασμάτων όλης της χώρας ( εκτός ΑΕΕΧΠΛ και βιομηχανίας φωσφορικών λιπασμάτων Ν. Καρβάλης)

2010-12-08 14:48

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 46/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών βιομηχανιών και βιοτεχνιών παραγωγής ζωοτροφών και πτηνοτροφών όλης της χώρας

2010-12-08 14:40

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 45/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Χημικής Βιομηχανίας όλης της χώρας

2010-12-08 14:36

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 44/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών κατασκευής ελαστικών αυτοκινήτων και λοιπών συναφών κατασκευών εξ Ελαστικού όλης της χώρας

2010-12-08 14:33

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 43/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Ζυμών Αρτοποιίας και Αμύλου - Αμυλοσακχάρου - Φρουκτολίνης όλης της χώρας

2010-12-08 14:20

Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 42/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών Οινοπνευματοποιίας όλης της χώρας

2010-12-08 14:18

Σ.Σ.Ε. 2-12-2010 (Π.Κ. 41/3-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Θυρωρών και καθαριστριών πολυκατοικιών και μεγάρων όλης της χώρας

2010-12-06 14:18

Σ.Σ.Ε. 16-10-2010 (Π.Κ. 40/26-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των Βιομηχανιών Κατασκευής Πλαισίων και Αμαξωμάτων Αυτοκινήτων και Συνεργείων αυτών, καθώς και των Συνεργείων Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων όλης της Χώρας

2010-12-01 16:17

Σ.Σ.Ε. 18-11-2010 (Π.Κ. 39/25-11-2010) των επιστημόνων χημικών βιομηχανίας όλης της χώρας 2010 - 2012

2010-12-01 16:09

Δ.Α. 51/2010 (Π.Κ. 27/23-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών όλης της χώρας.

2010-11-24 16:19

Δ.Α. 50/2010 (Π.Κ. 26/16-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού κίνησης - διοίκησης και του βοηθητικού προσωπικού των ανά την χώρα ΚΤΕΛ και του Ροδιακού Οργανισμού Δημοτικών Αυτοκινήτων

2010-11-19 11:47

Σ.Σ.Ε. 21-10-2010 (Π.Κ. 38/15-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Ραδιοτηλεφωνητών - τριων, Εκφωνητών - τριων και Χειριστών - τριων σταθμών βάσεως Ραδιοταξί όλης της χώρας

2010-11-19 11:31

Σ.Σ.Ε. 3-11-2010 (Π.Κ. 37/11-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου εργαζομένων εκπαιδευτικών στη Δημόσια Ναυτική Εκπαίδευση

2010-11-11 16:08

Σ.Σ.Ε. 17-9-2010 (Π.Κ. 36/9-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Χειριστών Εκσκαπτικών, Ανυψωτικών κ.λ.π. Μηχανημάτων Εκτελέσεως Τεχνικών Έργων

2010-11-10 14:56

Σ.Σ.Ε. 4-10-2010 (Π.Κ. 35/2-11-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. και των ψυκτικών μέσων σχολών όλης της χώρας

2010-11-02 17:03

Σ.Σ.Ε. 4-10-2010 (Π.Κ. 34/25-10-2010) των Πτυχιούχων Μηχανικών Κλωστοϋφαντουργών ΤΕΙ

2010-10-26 17:57

Σ.Σ.Ε. 14-9-2010 (Π.Κ. 33/19-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών, που εργάζονται σε βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της Χώρας

2010-10-19 20:32

Σ.Σ.Ε. 15-9-2010 (Π.Κ. 32/19-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των χειριστών και βοηθών χειριστών μηχανοδηγών και γεωτρυπσνιστών μηχανημάτων ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΠΕΤΡΑΣ ,ΧΩΜΑΤΟΣ και ΜΑΡΜΑΡΟΥ όλης της Χώρας

2010-10-19 20:29

Σ.Σ.Ε. 24-9-2010 (Π.Κ. 31/13-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των πρακτικών μηχανικών, μηχανοδηγών, θερμαστών κλπ. καθώς και των ψυκτικών μέσων σχολών που απασχολούνται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας

2010-10-15 14:32

ΣΣΕ Δ.Α. 43/2010 (Π.Κ. 25/7-10-2010)για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών επιβατικών και αγοραίων αυτοκινήτων δημοσίας Χρήσεως (ΤΑΞΙ και ΑΓΟΡΑΙΑ)

2010-10-07 19:07

ΣΣΕ Δ.Α. 37/2010 (Π.Κ. 24/7-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών των πάσης φύσεως φορτηγών κ.λ.π. αυτοκινήτων, που απασχολούνται σε οποινδήποτε εργοδότη όλης της χώρας

2010-10-07 19:01

Σ.Σ.Ε. 2-8-2010 (Π.Κ. 30/4-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Νομού Χανίων

2010-10-05 19:52

Σ.Σ.Ε. 9-9-2010 (Π.Κ. 29/1-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη 2010, 2011, 2012

2010-10-01 14:45

Σ.Σ.Ε. 15-9-2010 (Π.Κ. 28/1-10-2010) των Χειριστών Γεωτρυπανιστών βοηθών εκσκαπτικών και ανυψωτικών μηχανημάτων Μεταλλείων και Λιγνιτωρυχείων όλης της χώρας

2010-10-01 14:42

Σ.Σ.Ε. 26-7-2010 (Π.Κ. 27/30-9-2010) των μουσικων, εκτελεστών μουσικού οργάνου και τραγουδιστών, οι οποίοι απασχολούνται σε κάθε είδους και μορφής επιχειρήσεις κέντρων διασκεδάσεως ολοκλήρου της Ελλάδος

2010-10-01 14:23

ΣΣΕ Δ.Α. 42/2010 (Π.Κ. 21/29-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας

2010-10-01 14:12

ΣΣΕ Δ.Α.39/2010 (Π.Κ. 22/30-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών τηλεόρασης που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (Ε.Τ.Ι.Τ.Α.)

2010-10-01 14:11

ΣΣΕ Δ.Α. 38/2010 (Π.Κ. 23/30-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνικών που εργάζονται στους ιδιωτικούς τηλεοπτικούς σταθμούς με Εθνική εμβέλεια (Ε.Τ.Ι.Τ.Β.Ε.)

2010-10-01 14:10

Δ.Α. 41/2010 (Π.Κ. 20/24-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων μεταφοράς σκυροδέματος - των χειριστών και βοηθών αντλιών σκυροδέματος και εργατών που απασχολούνται στις επιχειρήσεις παραγωγής και εμπορίας σκυροδέματος

2010-09-27 16:49

Σ.Σ.Ε. (22-9-2010) (Π.Κ. 26/23-9-2010) για την ρύθμιση των όρων αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης όλης της χώρας

2010-09-27 16:45

Σ.Σ.Ε. (15-9-2010) (Π.Κ. 25/21-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

2010-09-21 16:36

Σ.Σ.Ε. (9-9-2010) (Π.Κ. 24/14-9-2010) Των εργαζομένων στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών του νομού Αττικής

2010-09-20 17:55
1 | 2 >>