FeedReader3 για Windows (προτείνεται)

Το Feedreader3 είναι εντελώς δωρεάν λογισμικό.

Μερικές από τις δυνατότητες του FeedReader3 για το Tax News

Η έκθεση εικόνων είναι άδεια.

RSS feeds

Όροι χρησιμοποίησης των καναλιών RSS

Η χρήση των καναλιών RSS, που προτείνεται στον ιστότοπο TAXnews, συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των όρων χρήσης που αναφέρονται παρακάτω.

Τι είναι τα κανάλια RSS ;

Τα κανάλια RSS επιτρέπουν την αποστολή ειδοποιήσεων στους χρήστες του Διαδικτύου ώστε να ενημερώνονται για τη διαθεσιμότητα νέων πληροφοριών (σε μορφή κειμένου ή εικόνας) σε έναν ιστότοπο. Η λειτουργία τους είναι παρόμοια με εκείνη των διαύλων πληροφόρησης.

Σε τι χρησιμεύουν αυτά τα κανάλια RSS;

Τα κανάλια RSS που εμφανίζονται στον ιστότοπο TAXnews δίνουν τη δυνατότητα:

στους χρήστες του Διαδικτύου, να λαμβάνουν τις τελευταίες πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TAXnews. Μπορούν, έτσι, να επιλέξουν να εμβαθύνουν σε ένα θέμα που τους ενδιαφέρει, έχοντας πρόσβαση στις λεπτομέρειές του, στον ιστότοπο TAXnews.

στους υπεύθυνους των ιστοτόπων (webmasters), να δημοσιεύουν αυτόματα στον δικό τους ιστότοπο (ή ιστολόγιο) τις τελευταίες πληροφορίες που αντλούνται από τον ιστότοπο. Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται περί κοινοπρακτικού περιεχομένου.

Τροποποίηση ή κατάργηση της υπηρεσίας καναλιών RSS

Η υπηρεσία καναλιών RSS είναι μια εναλλακτική προβολή ορισμένων περιεχομένων του ιστοτόπου TAXnews. Αυτή η εναλλακτική προβολή δεν αντικαθιστά τα περιεχόμενα του ιστοτόπου. Τα συμπληρώνει.

Η TAXnews αποφασίζει, έχοντας την απόλυτη διακριτική ευχέρεια, για τα περιεχόμενα που καταχωρούνται σε αυτή την υπηρεσία και διατηρεί το δικαίωμα να τα τροποποιεί ή να τα καταργεί.

Η TAXnews αποφασίζει με πλήρη διακριτική ευχέρεια για τη λειτουργία αυτής της υπηρεσίας. Το TAXnews μπορεί, επομένως, να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει την πρόσβαση των χρηστών στο σύνολο ή σε μέρος της υπηρεσίας και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να καταργήσει την υπηρεσία ανά πάσα στιγμή.

Παραίτηση από ευθύνη του TAXnews

Η TAXnews δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί άμεσα ή έμμεσα λόγω της μη διαθεσιμότητας της υπηρεσίας ή των περιεχομένων της, είτε αυτή είναι ανεξάρτητη της βούλησής του είτε όχι. Τα περιεχόμενα που προβάλλονται στην υπηρεσία παρέχονται εν είδει ενημέρωσης και, κατά συνέπεια, οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία με δική τους αποκλειστική ευθύνη και με δικά τους έξοδα σύνδεσης ασχέτως του μέσου σύνδεσης.

Ειδικές ρήτρες σχετικά με την αναδημοσίευση των πληροφοριών του ιστοτόπου TAXnews, που προτείνεται από τα κανάλια RSS

Η αναδημοσίευση σε άλλον ιστότοπο των πληροφοριών του ιστοτόπου TAXnews επιτρέπεται υπό τον όρο ότι:

Τα περιεχόμενα αυτού του ιστότοπου δεν προκαλούν καμία βλάβη, άμεση ή έμμεση, ούτε στο TAXnews, ούτε στην εικόνα του, ούτε στην εικόνα των μελών του. Απαγορεύεται κυρίως η αναδημοσίευση των περιεχομένων του ιστοτόπου του TAXnews από ιστότοπους που προβάλλουν περιεχόμενα παράνομου, βίαιου, πορνογραφικού, ξενοφοβικού χαρακτήρα, ή που δύνανται, υπό την ευρύτερη έννοια, να θίξουν την ευαισθησία της πλειονότητας των πολιτών ή να διαταράξουν τη δημόσια τάξη.

Ο ιστότοπος που αναδημοσιεύει τις πληροφορίες του TAXnews υποχρεούται να αναφέρει την πηγή της πληροφορίας με την ένδειξη "© TAXnews".Επιπλέον, αυτή η αναφορά θα πρέπει να παρέχει σύνδεσμο που να παραπέμπει στην ανακοίνωση νομικού περιεχομένου του ιστοτόπου TAXnews. Ο υπεύθυνος του ιστοτόπου (webmaster) θα υποχρεούται επίσης να παρέχει για κάθε στοιχείο του κοινοπρακτικού καναλιού έναν σύνδεσμο που θα παραπέμπει στην ιστοσελίδα του ιστοτόπου TAXnews που συμπληρώνει και δίνει αναλυτικές πληροφορίες για το σχετικό στοιχείο.

Πνευματικά δικαιώματα

Η TAXnews, ως ιδιοκτήτης των πληροφοριών που δημοσιεύονται στον ιστότοπο TAXnews, παραμένει ο μοναδικός κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων. Οι πληροφορίες που αναπαράγονται, όπως και οι αναφορές στα πνευματικά δικαιώματα, στα δικαιώματα ιδιοκτησίας ή ημερομηνίας δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αλλοιωθούν, να καταργηθούν ή να αποκρυφτούν.

Διάφορες διατάξεις

Η TAXnews διατηρεί το δικαίωμα να λαμβάνει όλα τα μέτρα για να θέσει τέρμα σε μια κατάσταση η οποία δεν θα σέβεται τους προαναφερθέντες όρους χρήσης.

Η TAXnews διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους προαναφερθέντες όρους χρήσης κατά την κρίση του και μόνον και ανά πάσα στιγμή.

 

Τι είναι το RSS;
Πώς γίνεται χρήση του RSS;
Διαδικασία ενεργοποίησης του RSS
Τι είναι το Alert;

Τι είναι το RSS; ,

Ο χρήστης τείνει να ενημερώνεται μέσα από διάφορες ιστοσελίδες, ιστολόγια, πύλες, βάσεις δεδομένων, κ.ά. Εξαιτίας όμως της πληθώρας των πληροφοριών που παρέχει το Διαδίκτυο, είναι πολύ δύσκολο για αυτόν να εντοπίσει όλες τις νέες ενημερώσεις που γίνονται καθημερινά στις πηγές που τον ενδιαφέρουν.

Μέσω της τεχνολογίας RSS feed παρέχεται η δυνατότητα άμεσης και αυτόματης ενημέρωσης του χρήστη για τυχόν νέες καταχωρήσεις.

Πρόκειται για ένα κομμάτι κώδικα βασισμένο σε γλώσσα XML το οποίο δημιουργήθηκε για την ανταλλαγή περιεχομένου. Το RSS επιτρέπει στο χρήστη του διαδικτύου να λαμβάνει αυτόματα στον υπολογιστή του νέες ενημερώσεις χωρίς να επισκέπτεται κάθε φορά τις σχετικές διαδικτυακές πηγές.

 

Πώς γίνεται χρήση του RSS;

Προκειμένου να εξασφαλίσει πρόσβαση σε μια υπηρεσία RSS ο χρήστης χρειάζεται να εγκαταστήσει ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων.

Τα εν λόγω προγράμματα παρέχονται μέσα από διάφορες υπηρεσίες διαδικτυακών πυλών όπως My Yahoo!, My Netscape, Bloglines, Google Reader ή υπάρχουν διαθέσιμα στο Διαδίκτυο από όπου μπορείτε να τα κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε δωρεάν. Τέτοια προγράμματα είναι για παράδειγμα ο FeedReader ή FeedExplorer (για Windows), NewsFire ή NewsReader (για Mac), κ.ά.

Επίσης, οι πιο πρόσφατες εκδόσεις προγραμμάτων πλοήγησης (Web browsers) όπως Firefox, Google Chrome Internet Explorer, Safari, Opera κ.ά. μεταξύ άλλων διαθέτουν και πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS reader), καθιστώντας έτσι πιο απλή τη διαδικασία ενεργοποίησης μιας υπηρεσίας RSS.

 

Διαδικασία ενεργοποίησης του RSS

1. Κατεβάστε (download) το πρόγραμμα RSS reader που έχετε επιλέξει.

2. Αντιγράψτε (copy) το RSS feed της σελίδας που επιθυμείτε να ενημερώνεστε.

3. Επικολλήστε (paste) το RSS feed στο πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (RSS reader) που έχετε εγκαταστήσει στον υπολογιστή σας.

 

Σημείωση:

Στην περίπτωση, όμως, που διαθέτετε νέο browser απλά επιλέξτε το εικονίδιο RSS ή που εμφανίζεται στο δεξιό μέρος της γραμμής εργαλείων του browser και ακολουθήστε τις οδηγίες. Το εικονίδιο αυτό ενεργοποιείται κάθε φορά που μια ιστοσελίδα διαθέτει υπηρεσία RSS.

 

Τι είναι το Alert;

Πρόκειται για μια υπηρεσία η οποία λειτουργεί σαν υπενθύμιση ή ειδοποίηση για το χρήστη και αφορά για παράδειγμα νέο περιεχόμενο σε θεματικές περιοχές που τον ενδιαφέρουν ή νέες δημοσιεύσεις σε σχετικές πηγές πληροφόρησης. Κάθε φορά που γίνεται μια νέα καταχώρηση στις σχετικές πηγές, ο χρήστης ειδοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μένοντας έτσι ενήμερος για οτιδήποτε νέο.

 

Πως αξιοποιώ το RSS

H τεχνολογία RSS (Really Simple Syndication) αποτελεί έναν απλό τρόπο για την αποστολή πληροφοριών από μια ιστοσελίδα, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να μπαίνει στη διαδικασία συχνών επισκέψεων και αναζήτησης των πληροφοριών αυτών από το site. Το μόνο που χρειάζεται είναι να δηλώσει στο πρόγραμμα RSS -ή στην online υπηρεσία RSS- τι ακριβώς επιθυμεί να εντοπίσει στο Διαδίκτυο, και αυτομάτως αποστέλλονται οι νέες πληροφορίες στον υπολογιστή του.
Συγκεκριμένα, το RSS είναι ένα format ανταλλαγής περιεχομένου βασισμένο στη γλώσσα XML. Κάθε κανάλι RSS αποτελείται από μία λίστα στοιχείων που περιέχουν έναν τίτλο καθώς και το σύνδεσμο προς την αντίστοιχη ιστοσελίδα.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή της στα web logs, όπου έτυχε θερμής υποδοχής, ως ένας τρόπος για τους χρήστες να παρακολουθούν τις εξελίξεις στα blogs της προτίμησής τους, χωρίς να χρειάζεται να ερευνούν για ανανεώσεις. Σύντομα όμως επεκτάθηκε και πέραν των blogs, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων από τους μεγαλύτερους οργανισμούς μέσων μαζικής ενημέρωσης στην Ευρώπη, που πλέον κωδικοποιούν το περιεχόμενό τους σε format που επιτρέπει την ανάγνωσή του από το λογισμικό των προγραμμάτων Atom και RSS.Το RSS χρησιμοποιείται με τους ακόλουθους τρόπους:
 
Χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ειδήσεων (News Aggregator)
Τα προγράμματα ανάγνωσης ειδήσεων είναι αυτόνομες εφαρμογές, οι οποίες ανακτούν και εμφανίζουν τα περιεχόμενα των καναλιών τροφοδοσίας RSS (RSS feeds) που έχετε επιλέξει. Προκειμένου να προσθέσετε κάποιο σύνδεσμο RSS ,  επιλέγετε “Αντιγραφή συντόμευσης” (Copy shortcut), και τέλος κάνετε Επικόλληση (Paste) της συντόμευσης στο πεδίο διευθύνσεων του προγράμματος.

Eνσωματώνοντας το RSS feed στο προσωπικό σας weblog

Ένας άλλος τρόπος χρήσης της υπηρεσίας είναι να ενσωματώσετε το περιεχόμενο του feed στο προσωπικό σας web log (ή blog). Τα web logs είναι προσωπικές σελίδες που δημιουργούν οι χρήστες και εμφανίζουν περιεχόμενο που ανανεώνεται συχνά.

Το TaxNewsGR.com διαθέτει την τεχνολογία RSS  Μπορείτε να δηλώσετε το συγκεκριμένο RSS feed στο πρόγραμμα ανάγνωσης RSS που διαθέτετε και να βλέπετε άμεσα οποιαδήποτε ενημέρωση γίνεται στο TaxNewsGR.com


Κάποια προγράμματα για ανάγνωση RSS μπορείτε να βρείτε στη συνέχεια: