Η TAXnews ενημερώνεται καθημερινά με όλες τις νέες αποφάσεις, οι φορολογικοί οδηγοί και οι on-line εφαρμογές, τροποποιούνται και ενημερώνονται άμεσα με τις αποφάσεις αυτές και έτσι είναι πάντα ενημερωμένοι με τις νέες διατάξεις που τους διέπουν.

ΔΩΡΕΑΝ... Μοναδικές ONLINE Εφαρμογές TAXnews

E1-TAX 2017 η μοναδική on-line εφαρμογή υπολογισμού του ΠΟΛΥ-ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 2017

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2016

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2015

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2014

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2014

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2013

ΔΩΡΕΑΝ Πρόγραμμα E1-TAX υπολογισμού φόρου εισοδήματος οικονομικού έτους 2012

Υπολογισμός κεφαλαίου προς ανάλωση που σχηματίστηκε τα προηγούμενα έτη.

Υπολογισμός της Αποζημίωσης Απόλυσης με τους νόμους 4093/12 και 3863/10

Αναζήτηση - Έλεγχος Α.Φ.Μ. για τα Βασικά Στοιχεία ενός Μη Φυσικού Προσώπου ή Επιτηδευματία Φυσικού Προσώπου

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. μπορείτε να αναζητήσετε Νόμους και Προεδρικά διατάγματα είτε επιλεκτικά από τα στοιχεία τους

Αναζήτηση Φ.Ε.Κ. με την επιλογή του έτους έκδοσης η φόρμα εμφανίζει τα τεύχη που αντιστοιχούν σε αυτό.

Υπεραξία ολόκληρης επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων ή μερίδων και μετοχών μη εισηγμένων ΧΑΑ έως 31/12/2013

Αυτοέλεγχος υποβαλλόμενων Φορολογικών Δηλώσεων έως 31/12/2013

H εφαρμογές μας ΔΕΝ αποθηκεύουν στοιχεία σας.

Η εφαρμογές αυτές προστατεύονται από τους ελληνικούς και διεθνείς νόμους περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.TAXnews © 2009-2018

    Η TAXNEWS δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση έναντι του χρήστη για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση ζημία ή βλάβη που οφείλεται ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση των εφαρμογών ή υπηρεσιών που προβλέπονται από την άδεια και το συμφωνητικό χρήσης του διαδικτυακού τόπου, όρους στους οποίους ρητά συμφωνεί ο χρήστης και περιορίζεται η ευθύνη της TAXNEWS, μη ευθυνόμενης αυτής περαιτέρω για οποιαδήποτε άλλη ζημιά ήθελε προκληθεί.