Τηλέφωνα ΟΑΕΔ

Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης αριθμός 2109989000 για πληροφορίες σχετικά με όλες τις δράσεις και παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.