Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών & Συναλλαγών - ΜΥΦ από 1/1/2014

Είσοδος στην εφαρμογή

Συχνές ερωτήσεις  (ενημερωμένο 19.3.2014)

Βοήθημα (ενημερωμένο 11.3.2014)

Ο μορφότυπος των αρχείων που υποδέχεται (ενημερωμένο 23.1.2014)
XSD

Παράδειγμα XML

Excel (βοήθημα για δημιουργία αρχείου)

Επίσης, οδηγίες κλήσης και δείγμα κώδικα ως βοήθημα για την υλοποίηση client για το REST web service υποβολών.

Κλήση REST Service

Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των νέων διατάξεων...

ΠΟΛ 1254 26.11.2015 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

ΠΟΛ 1206 15.09.2015 «Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.»

ΠΟΛ 1092 17.04.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1053 27.02.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1017 15.01.2015 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1207 18.09.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1149 16.05.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει.

ΠΟΛ 1078 17.03.2014 Οδηγίες για την υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών, από 1.1.2014.

ΠΟΛ 1072 07.03.2014 Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/17.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β΄) Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

ΠΟΛ 1022 07.01.2014 Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών.

Φορολογικός Οδηγός: Καταστάσεων και ισοζυγίων του Κ.Β.Σ. έως 31/12/2013.

Διαβάστε περισσότερα: http://www.taxnews.info/syngkat/