ΔΩΡΕΑΝ - Φορολογικός Οδηγός ο μοναδικός με online εφαρμογή Ε1-ΤΑΧ για την προετοιμασία και τον έλεγχο της φορολογική σας δήλωσης, ONLINE υπολογισμός όλων των Φόρων, Εισφορών και Τελών του εντύπου Ε1

2018-05-14 14:15

TAXnews - Είναι δωρεάν, Δεν πληρώνετε ούτε λεπτό. Φορολογικός Οδηγός ο μοναδικός με online εφαρμογή Ε1-ΤΑΧ για την προετοιμασία και τον έλεγχο της φορολογική σας δήλωσης.

    Στις σελίδες του Φορολογικού Οδηγού μας θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που θα σας βοηθήσουν να πάρετε καλύτερες και ταχύτερες αποφάσεις σε θέματα φορολογικού περιεχομένου.

    Ο Φορολογικός Οδηγός απευθύνεται κύρια στον πολίτη, αλλά είναι σίγουρο ότι και ο επαγγελματίας λογιστής-φοροτεχνικός έχει να κερδίσει αρκετά από τις τακτικές επισκέψεις του σε αυτόν. Το περιεχόμενο του Φορολογικού Οδηγού ανανεώνεται σε συνεχή βάση με νέες πληροφορίες.

    Ο σκοπός της ΔΩΡΕΑΝ διάθεσης της μοναδικής online εφαρμογής Ε1-ΤΑΧ που δεν αποθηκεύει στοιχεία σας, για τον υπολογισμό όλων των Φόρων, Εισφορών και Τελών του εντύπου Ε1, είναι να βοηθήσει στο μέγιστο δυνατό ώστε να γίνουν κατανοητά δικαιώματα και υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτό.

    Λόγω της τεχνικής πολυπλοκότητας του Εντύπου Ε1 παρακαλείσθε να ελέγχετε τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στην Δήλωση, να είστε πολύ προσεκτικοί σε σχέση με τους προσυμπληρωμένους κωδικούς σας.

    Το ΤAXnews δημιουργήθηκε προσδοκώντας με τον δικό του τρόπο, να καλύψει την διαδικτυακή φορολογική ενημέρωση με πρωτοποριακές λύσεις και μοναδικές στο Ελληνικό διαδίκτυο online εφαρμογές.