Ο Υφυπουργός Εργασίας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1-49 εργαζόμενους.

2011-02-08 14:33

  

    ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
    ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
    ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ


    ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

    Ημερομηνία: Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2011


    Θέμα: Ο Υφυπουργός Εργασίας παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη το πρόγραμμα της διαρθρωτικής προσαρμογής των επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 - 49 εργαζόμενους

    Ο Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Βασίλης Κεγκέρογλου, παρουσίασε από το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης το Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής Επιχειρήσεων που απασχολούν από 1 - 49 εργαζόμενους.

    Το Πρόγραμμα υλοποιείται από την Επαγγελματική Κατάρτιση Α.Ε. που είναι φορέας του Υπουργείου Εργασίας, με τις αιτήσεις να κατατίθενται από τις 17 Ιανουαρίου μέχρι και τις 17 Μαρτίου μέσω της ιστοσελίδας του ΟΑΕΔ.

    Σκοπός του Προγράμματος είναι η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και κατάρτισης στις επιχειρήσεις, προκειμένου να ανταποκριθούν στις ανάγκες της σύγχρονης επιχειρηματικότητας.

    Το ύψος του προγράμματος είναι 80.000.000 ευρώ και έχει δύο βασικούς άξονες:

    α) Οι επιχειρήσεις που θα ενταχθούν σε αυτό να αποκτήσουν νέα περιθώρια επιλογών και να στρέψουν προς νέες κατευθύνσεις τη δραστηριότητά τους.

    β) Οι εργαζόμενοι σε αυτές τις επιχειρήσεις να δεχθούν την κατάλληλη κατάρτιση, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες ανάγκες της επιχείρησης και να εδραιώσουν τη θέση εργασίας.

    Παράλληλα, ο κ. Κεγκέρογλου αναφέρθηκε συνοπτικά και στα υπόλοιπα προγράμματα που υλοποιούνται από το Υπουργείο Εργασίας, ώστε να επιτευχθεί ο μέγιστος δυνατός αριθμός διατήρησης θέσεων εργασίας και, παράλληλα, να προκύψει η δημιουργία νέων. Έκανε απολογισμό των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων από τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη και τόνισε τη σημασία που έχει για τη χώρα μας να επανέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά, ώστε να αντιμετωπιστεί στον πυρήνα του το πρόβλημα της ανεργίας.

    Ο Υφυπουργός έκλεισε την ομιλία του με μια σύντομη αναφορά στα Τοπικά Ολοκληρωμένα Προγράμματα που θα ξεκινήσουν από τους επόμενους μήνες. Πρόκειται για προγράμματα επικεντρωμένα στις ανάγκες της κάθε περιοχής και του κάθε Νομού, όπου εντοπίζεται μεγάλη απώλεια θέσεων εργασίας.

 

Πηγή Υπ. Εργασίας