Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Απόφαση ΦΕ2.1/6605/448 23.03.2011 Οδηγίες - Κατευθύνσεις σχετικά με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και λειτουργική προσαρμογή των Παραρτημάτων Ι-Α και ΙΙΙ"

2011-03-24 13:33

Υπ. Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Απόφαση ΦΕ2.1/6605/448 23.03.2011 Οδηγίες - Κατευθύνσεις σχετικά με τον Οδηγό Εφαρμογής του Προγράμματος «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον» και λειτουργική προσαρμογή των Παραρτημάτων Ι-Α και ΙΙΙ"