ΥΠΕΚΑ - Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών

2011-06-23 14:09

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου κατασκευών

 

    Με σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής θεσμοθετείται νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών.

 

Με το νομοσχέδιο αυτό επιδιώκεται πλήρης ανατροπή του σημερινού συστήματος έκδοσης οικοδομικών αδειών και ελέγχου κατασκευών, καθώς:

·     Καταργούνται οι Πολεοδομίες με τη μορφή και τις αρμοδιότητες που είχαν σήμερα.

·     Συντάσσονται οι μελέτες και εκτελείται το οικοδομικό έργο, με ευθύνη των μηχανικών.

·     Γίνεται πλήρης διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και λειτουργίας, των αρχών αδειοδότησης σε Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων και των Ελεγκτών Δόμησης που λειτουργούν υπό την εποπτεία του ΥΠΕΚΑ.

·     Εγκρίνεται σε πέντε μέρες η δόμηση από την Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, με υποβολή του τοπογραφικού και του διαγράμματος κάλυψης.

·     Χορηγείται σε δύο μέρες η άδεια δόμησης για έναρξη εργασιών, με την προσκόμιση των υπολοίπων μελετών.

·     Διαχωρίζεται το εγκριτικό από το εποπτικό έργο.

·     Ελαχιστοποιείται η ανάγκη για επαφές με τις δημόσιες υπηρεσίες και η επικοινωνία του μηχανικού με τον πολίτη και του πολίτη με τις υπηρεσίες γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.

·     Κωδικοποιούνται κοινές διαδικασίες υποβολής και ελέγχου των απαιτούμενων δικαιολογητικών και μελετών.

·      Απλοποιείται και επιταχύνεται η διαδικασία έκδοσης της έγκρισης δόμησης από τις Υπηρεσίες Δόμησης και της άδειας δόμησης με ευθύνη των Μελετητών Μηχανικών.

·     Καταγράφονται τα κτίρια της χώρας με τη λειτουργία της Ταυτότητας Κτιρίου και την έκδοση του Πιστοποιητικού Ελέγχου Κατασκευών.

·     Ελέγχεται πλήρως η εφαρμογή των αδειών δόμησης κατά τη διάρκεια υλοποίησής τους με τη θεσμοθέτηση του Ελεγκτή Δόμησης.

·     Θεσπιζονται γνωμοδοτικά όργανα για την προστασία και την εξέλιξη της αρχιτεκτονικής.

 

Με την εφαρμογή του νέου τρόπου έκδοσης κανονισμού αδειών δόμησης και ελέγχου των κατασκευών μειώνεται ο χρόνος έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών, εξαλείφεται η γραφειοκρατία, ενισχύεται η διαφάνεια και τονώνεται η επιχειρηματικότητα.  

Ομιλία Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Σηφουνάκη

Παρουσίαση Σχεδίου Νόμου Νέος Τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

Πηγή : ΥΠΕΚΑ