ΥΠΕΚΑ Αριθμός Πρωτ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.29/οικ. 28005 24.12.2010 Καθορισμός διαδικασίας υποβολής και ελέγχου στοιχείων που υποβάλλουν οι αιτούντες για την ένταξή τους στο¨ "Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο " προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας ,βάσει του άρθρου 34 ν.3882