ΥΠΕΚΑ Αρ. Πρωτ.: οικ. 2279 22.12.2010 Διευκρινίσεις για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ)

2011-01-11 14:59