Χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας

2011-01-07 14:11

  

 Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2011

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΘΕΜΑ: Χρηματοδότηση έργων υποδομής στον τομέα της ενέργειας
 
Δύο Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής που θα υλοποιήσουν η ΔΕΗ Α.Ε. και ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) υπέγραψαν η Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Τίνα Μπιρμπίλη και οι Υφυπουργοί Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Παναγιώτης Ρήγας και Οικονομικών Φίλιππος Σαχινίδης.
Πρόκειται για σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας τα οποία παρέχουν υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος και θα συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΣΠΑ 2007-2013 και από ίδιους πόρους των φορέων.
·         Στον τομέα του ηλεκτρισμού έχουν συμπεριληφθεί έργα, τα οποία αφορούν το Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής, συνολικού προϋπολογισμού 583,3 εκ € και Δημόσιας Δαπάνης 218,6 εκ. €. Προωθείται μεταξύ άλλων (δίκτυα μεταφοράς, ΚΥΤ) το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, έργο εθνικής σημασίας, που θα συντελέσει στην μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του εξαιρετικά υψηλού δυναμικού των νησιών, την ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού των νησιών και του ηπειρωτικού συστήματος και την απεξάρτηση, σε σημαντικό βαθμό, της χώρας από το πετρέλαιο, με συνακόλουθη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων από την ηλεκτροπαραγωγή. 
·         Στον τομέα του φυσικού αερίου, όσον αφορά στη χρηματοδότηση της κατασκευής υποδομών φυσικού αερίου, έχουν συμπεριληφθεί έργα, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικότητας και ευστάθειας του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου, συνολικού προϋπολογισμού 423,2 και Δημόσιας Δαπάνης 149,3 εκ. €. Μεταξύ άλλων (αγωγοί ΦΑ, συμπιεστής ΦΑ), προωθείται το έργο αύξησης του αποθηκευτικού χώρου στην εγκατάσταση του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) στην Ρεβυθούσα (3η δεξαμενή), που θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ενίσχυση της δυνατότητας αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών και διαχείρισης ζήτησης.
 
 
Πηγή: ΥΠΕΚΑ