Ανακοίνωση σχετικά με τα στοιχεία των ελέγχων της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων

2010-02-11 16:18

Αθήνα, 10.02.2010 

 

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζουν τα συγκριτικά οικονομικά στοιχεία των ελέγχων, που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών τον Ιανουάριο του 2010 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009, με το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων και ΦΠΑ να παρουσιάζει αύξηση 75%.

Τα αναλυτικά στοιχεία έχουν ως εξής:

 

 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2009
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2010
ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ (%)
ΦΠΑ, ΦΜΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΔΟΘΕΙ
 
17.846.433,00 ευρώ
 
20.964.759,00 ευρώ
 
17
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΛΑΣΤΩΝ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
 
10.179
 
3.299
   
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 
66.572.081,00 ευρώ
 
135.347.048,00 ευρώ
 
103
ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ Δ.Ο.Υ.
 
3.686
 
1.045
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 
8.154.308,00 ευρώ
 
6.184.259,00 ευρώ
 
-24
ΑΠΟΣΤΑΛΕΙΣΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΤΕΛΩΝΕΙΑ
 
43
 
29
 
ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ
 
1.661.459,00 ευρώ
 
2.653.304,00 ευρώ
 
60
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΥΨΟΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ & ΦΠΑ
 
94.234.281,00 ευρώ
 
165 .149.370 ,00 ευρώ
 
75