Αριθμός Πρωτ A1/29818/3474 13.07.2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

2011-07-13 14:14

Αριθμός Πρωτ A1/29818/3474 13.07.2011 Πιστοποιητικό περί οικονομικής δραστηριότητας μετά την εφαρμογή της ΚΥΑ Κ1-802/2011 περί Υπηρεσιών Μίας Στάσης.