what-next-2011

2011-05-19 14:28

  

Ομιλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη, στο Συνέδριο του Economist «In the aftermath of the global economic crisis: What next?»
    Δεν κατανοώ όσους διαβλέπουν μεταρρυθμιστική κόπωση, τόνισε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκα Τ. Κατσέλη, κατά την ομιλία της στο Συνέδριο του Economist, αναφερόμενη στις μεταρρυθμίσεις που προωθήθηκαν και προωθούνται τόσο από το Υπουργείο Εργασίας όσο και από τα άλλα Υπουργεία. To αντίθετο μάλιστα.
    Αναφερόμενη στη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική αστάθεια, αλλά και στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά, τόνισε ότι η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας είναι εφικτή, αν συντρέξουν ταυτόχρονα τρείς προϋποθέσεις:
    1. Υλοποίηση όλων των διαρθρωτικών μέτρων που έχουν δρομολογηθεί ή αποφασιστεί για την ανασύνταξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημοσιονομική εξυγίανση
    2. Εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και επαρκής χρηματοδότηση για την οικονομία που θα υποστηριχθεί από σημαντικές πολιτικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης
    3. Επικράτηση σύνεσης και ωριμότητας από κόμματα, κοινωνικούς εταίρους και πολίτες.
    Η κα Κατσέλη απέδωσε τη συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική αστάθεια στην αναβλητικότητα των κρατών-μελών της Ευρωζώνης να διαμορφώσουν ένα αποτελεσματικό μόνιμο μηχανισμό διασφάλισης ρευστότητας μέσω ολοκλήρωσης του θεσμικού οικοδομήματος της νομισματικής ένωσης.
    Σχετικά με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και την απασχόληση, η Υπουργός αναφέρθηκε σε 4 αλληλένδετους στόχους:
    · Βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων και συμβολή στη δημοσιονομική εξυγιάνση μέσω εξορθολογισμού δαπανών και διασφάλισης εσόδων
    · Προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης
    · Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων
    · Προαγωγή της κοινωνικής συνοχής μέσω στήριξης κοινωνικών ομάδων που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.
    Η Υπουργός, αφού επισήμανε τι έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα στην υλοποίηση αυτών των 4 στόχων, αναφέρθηκε στις δράσεις και τις προτεραιότητες του Υπουργείου το 2011 και τα επόμενα χρόνια.
    Μεταξύ αυτών, κεντρική επιδίωξη αποτελεί η εξοικονόμηση 6,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2011-2015, και ακόμα η διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω συνεχιζόμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και Υπουργείου Εργασίας, η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και διατήρηση θέσεων εργασίας, η θεσμοθέτηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, αλλά και η επέκταση βασικών κοινωνικών υπηρεσιών για την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας και ένταξης.
    Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας της Υπουργού στο Συνέδριο του Economist.
    Ομιλία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Λούκας Τ. Κατσέλη
    I. Οι προϋποθέσεις για αύξηση της απασχόλησης
    Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να συμμετέχω στη 15η Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης του Economist ― μια συνάντηση που μετά από 15 διοργανώσεις συμβάλλει πλέον σημαντικά στον δημόσιο διάλογο για θέματα που απασχολούν την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία.
    Η ελληνική οικονομία βρίσκεται και αυτή τη χρονιά μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, στο μέσο μιας σοβαρής οικονομικής κρίσης. Η επαναφορά της οικονομίας σε τροχιά σταθερότητας και ανάπτυξης αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι η έξοδος από την κρίση προϋποθέτει ισχυρή πολιτική βούληση και προώθηση κρίσιμων, τολμηρών μεταρρυθμίσεων τόσο στη χώρα μας όσο και στο ευρωπαϊκό θεσμικό οικοδόμημα.
    Μέχρι σήμερα έχουμε πετύχει πολλά, μέσα σε δύσκολες συνθήκες όχι μόνο στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό περιβάλλον.
    Η κυβέρνηση υλοποιεί ένα τολμηρό, φιλόδοξο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και δημοσιονομικής εξυγίανσης που είναι πρωτόγνωρο για τη χώρα μας.
    Ποτέ άλλοτε σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δεν προωθήθηκαν τόσο σημαντικές μεταρρυθμίσεις. Από το ασφαλιστικό και τις εργασιακές σχέσεις μέχρι τη νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης, την άρση του καμποτάζ, την απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων, την ανατιμολόγηση 240.000 φαρμάκων, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τον νέο αναπτυξιακό νόμο, τις μεγάλες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα.
    Ποτέ άλλοτε μια Κυβέρνηση δεν έδειξε τέτοια αποφασιστικότητα και τόσο ισχυρή πολιτική βούληση για να προωθηθούν αλλαγές που εδώ και δεκαετίες θα έπρεπε να είχαν γίνει. Και δεν κατανοώ όσους διαβλέπουν δήθεν μεταρρυθμιστική κόπωση στην Κυβέρνηση.
    Όταν καταρτίζεται για πρώτη φορά στην Ιστορία της χώρας μας ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δημοσιονομικής πολιτικής με το οποίο προωθείται η δημοσιονομική εξυγίανση σε όλο τον ευρύτερο δημόσιο τομέα,
    όταν δρομολογείται μια ουσιαστική διοικητική μεταρρύθμιση και το ενιαίο μισθολόγιο στον δημόσιο τομέα,
    όταν προωθείται ένα πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων και αξιοποίησης της περιουσίας του δημοσίου ύψους 50 δισεκ. ευρώ, δηλαδή 20 περίπου ποσοστιαίες μονάδες του χρέους,
    όταν επιτέλους η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης παντού αναδεικνύει τις παθογένειες και την αδιαφάνεια λειτουργίας του δημοσίου τομέα και οδηγεί στην εξοικονόμηση εκατομμυρίων και την αποτελεσματική διαχείριση πόρων,
    όταν για πρώτη φορά γίνεται συστηματική καταγραφή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας όλων των κοινωνικών επιδομάτων, μεταβιβάσεων και παροχών, ώστε να διοχετεύονται σε όσους πραγματικά τις έχουν ανάγκη,

όταν για πρώτη φορά γίνεται πράξη το ενιαίο σύστημα παροχής πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης για την εξυπηρέτηση του πολίτη, τότε δεν δικαιούμεθα να μιλάμε για δήθεν μεταρρυθμιστική κόπωση.

Οφείλουμε να συστρατευθούμε και να δουλέψουμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε τη χώρα μας.
    Η προσπάθεια που καταβάλλουμε για να ευδοκιμήσει χρειάζεται να υποστηριχθεί ταυτόχρονα από σημαντικές αποφάσεις σε επίπεδο Ευρωζώνης.
    Αποφάσεις που θα διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη διαχείριση επαρκούς ρευστότητας σε όλα τα κράτη-μέλη που έχουν δυσκολίες να αντλήσουν χρηματοδότηση από τις αγορές, όχι επειδή έχει ατονήσει η μεταρρυθμιστική τους προσπάθεια, αλλά διότι αποτελούν μέρος του συστήματος της Ευρωζώνης, που έχει καταστεί ευάλωτο στις πιέσεις των χρηματοπιστωτικών αγορών.
    Όσο οι αγορές διαβλέπουν αναβλητικότητα των κρατών-μελών να διαμορφώσουν έναν αποτελεσματικό, μόνιμο μηχανισμό διασφάλισης ρευστότητας μέσω ολοκλήρωσης του θεσμικού οικοδομήματος της νομισματικής ένωσης, τόσο η χρηματοπιστωτική αστάθεια συνεχίζεται με αρνητικές επιπτώσεις για την οικονομική δραστηριότητα και την απασχόληση στα κράτη-μέλη σε ολόκληρη την Ευρώπη.
    Επομένως, η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, που θα επιτρέψει και την αύξηση της απασχόλησης, είναι εφικτή και ορατή, αν συντρέξουν ταυτόχρονα δύο προϋποθέσεις:
    1. Η υλοποίηση όλων των διαρθρωτικών μέτρων που έχουν δρομολογηθεί για την ανασύνταξη της οικονομίας, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημοσιονομική εξυγίανση, και
    2. Η εξασφάλιση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και επαρκούς χρηματοδότησης για την οικονομία τα επόμενα χρόνια που θα βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα προσδοκώμενα αποτελέσματα υλοποίησης των μέτρων του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Εξυγίανσης.
    Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας είναι άμεσα συνυφασμένες με τις γενικότερες εξελίξεις σε κάθε οικονομία και ιδιαίτερα στην ελληνική, που παρουσιάζει συγκεκριμένες ιδιομορφίες.
    II. Οι εξελίξεις στην αγορά εργασίας
    Η απότομη δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά και η συνεχιζόμενη χρηματοπιστωτική αστάθεια και αβεβαιότητα επηρέασαν αρνητικά τόσο τους καταναλωτές όσο και τους επενδυτές με αρνητικές συνέπειες στην αγορά. Κι αυτό γιατί η οικονομία είναι ένα «ζωντανό σώμα». Δεν είναι κλειστό εργαστήρι, όπου γίνονται πειράματα. Στην οικονομία η συμπεριφορά καταναλωτών και επενδυτών επηρεάζεται από το πώς οι ίδιοι προσλαμβάνουν την πραγματικότητα, από τις προσδοκίες και τη συμπεριφορά τους. Γι’ αυτό λέμε ότι η οικονομία είναι και κλίμα και πολιτική.
    Ταυτόχρονα, το πολύ μικρό μέγεθος των περισσότερων επιχειρήσεων ―πάνω από το 98% των επιχειρήσεων απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους―, καθώς και η χαμηλή εξωστρέφειά τους ―απόρροια διαρθρωτικών στρεβλώσεων του παρελθόντος―, συνέτειναν στην απώλεια θέσεων εργασίας, καθώς, σε περιόδους ύφεσης, όταν τα έσοδα δεν καλύπτουν το σταθερό κόστος λειτουργίας, τα περιθώρια προσαρμογής είναι ελάχιστα και οι επιχειρήσεις κλείνουν, με αποτέλεσμα απολύσεις και διόγκωση της ανεργίας.
    Τέλος, λόγω της χωρικής συγκέντρωσης παραγωγικών δραστηριοτήτων στη Βόρειο Ελλάδα, στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα και σε τουριστικούς προορισμούς οι επιπτώσεις της κρίσης δεν υπήρξαν ομοιόμορφες, αλλά συγκεκριμένες περιοχές επλήγησαν περισσότερο από άλλες.
    Απόρροια των εξελίξεων αυτών είναι, το 2010, να κλείσουν πολλές επιχειρήσεις και να καταγραφεί αρνητική καθαρή ροή προσλήψεων έναντι απολύσεων με αποτέλεσμα το ποσοστό ανεργίας να βαίνει αυξανόμενο, και να ξεπερνά σήμερα το 15%.
    III. Στόχοι πολιτικής και πεπραγμένα
    Σ’ αυτή τη συγκυρία, το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης έχει επωμισθεί ένα δύσκολο ρόλο:
    · Να συμβάλει στη δημοσιονομική εξυγίανση εξορθολογίζοντας δαπάνες και διασφαλίζοντας έσοδα σε μια περίοδο που τα έσοδα των ασφαλιστικών ταμείων συρρικνώνονται λόγω της μείωσης της απασχόλησης, ενώ οι κοινωνικές δαπάνες που απαιτούνται για τη στήριξη των ανέργων και των ευάλωτων ομάδων αυξάνονται.
    · Να προωθήσει ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ώστε να μπει ισχυρό ανάχωμα στην αύξηση της ανεργίας λαμβάνοντας υπόψη τη διεύρυνση των περιφερειακών αλλά και των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
    · Να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, αλλά και την ικανότητά τους να διατηρήσουν θέσεις εργασίας σε μια περίοδο κρίσης, προστατεύοντας ταυτόχρονα βασικά εργασιακά δικαιώματα αλλά και την εργασιακή ειρήνη.
    · Να προάγει την κοινωνική συνοχή δημιουργώντας ένα δίχτυ ασφάλειας για κοινωνικές ομάδες που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση.
    Τέσσερις αλληλένδετοι στόχοι, η επιδίωξη των οποίων απαιτεί στοχευμένες πολιτικές, συνέργεια δράσεων, αποτελεσματικούς μηχανισμούς διοίκησης και υλοποίησης έργων σε τοπικό επίπεδο και κινητοποίηση υπαρχόντων πόρων.
    Ήδη έχουμε πετύχει αρκετά:
    · Εντός του 2010 η ιατροφαρμακευτική δαπάνη των τεσσάρων μεγάλων ασφαλιστικών ταμείων (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΟΠΑΔ) μειώθηκε κατά 1,2 δισεκ. ευρώ περίπου.
    · Περισσότεροι από 120.000 επαγγελματίες ρύθμισαν με επιτυχία τις οφειλές τους στον ΟΑΕΕ με συνολικό όφελος πάνω από 160 εκατ. ευρώ για τον ασφαλιστικό φορέα.
    · Από τα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας, μέσω επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών του ΟΑΕΔ, κατορθώσαμε να διατηρήσουμε μέχρι σήμερα 293.000 θέσεις εργασίας και να δημιουργήσουμε 61.000 νέες.
    · Πολλές επιχειρήσεις έχουν χρησιμοποιήσει το νέο θεσμικό και πιο ευέλικτο πλαίσιο συνθηκών εργασίας για να προσαρμόσουν το κόστος λειτουργίας τους στις δύσκολες σημερινές συνθήκες. Το 2010, μετατράπηκαν 26.253 συμβάσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης σε άλλες μορφές ευέλικτων συμβάσεων εργασίας, όπως μερική απασχόληση ή εκ περιτροπής εργασία.
    · Εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι του ΣΕΠΕ και αυξήθηκαν τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας. Το 2010, πραγματοποιήθηκαν 31.000 περίπου έλεγχοι σημειώνοντας αύξηση σε σχέση με το 2009 και επιβλήθηκαν 12.258 κυρώσεις ― αύξηση 17,4% σε σχέση με το 2009.
    · Οι ρυθμίσεις για τη δοκιμαστική περίοδο των εργαζομένων, τις συμβάσεις αορίστου χρόνου, την εκ περιτροπής απασχόληση και τη μερική απασχόληση προσφέρουν στις επιχειρήσεις μεγαλύτερη ευελιξία προσαρμογής του εργατικού τους κόστους, ώστε να καταστούν πιο ανταγωνιστικές και να διατηρήσουν θέσεις εργασίας.
    · Μέσα σε λίγους μόνο μήνες που ισχύει το νέο θεσμικό πλαίσιο κατατέθηκαν έξι Ειδικές Επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και έχουν υπογραφεί τρεις.
    · Τέλος, οι πόροι από το ΕΠΑΝΑΔ έχουν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά για τη διευκόλυνση πρόσβασης στην εργασία και τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, με αποτέλεσμα η απορρόφηση να φτάνει το 16,3%, δηλαδή 460 εκατ. ευρώ περίπου από 0,30% που ήταν πριν 19 μήνες.
    Προτεραιότητα για το 2011, όσο και για τα επόμενα χρόνια, είναι να υλοποιήσουμε στο έπακρο τις δεσμεύσεις που προκύπτουν από το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πρόγραμμα, αλλά, πάνω απ’ όλα, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, να στηρίξουμε περισσότερο τη διατήρηση και δημιουργία θέσεων εργασίας και να προασπίσουμε την κοινωνική συνοχή.
    IV. Προγραμματισμός για την περίοδο 2011-2015
    Επιτρέψτε μου να αναφερθώ σύντομα στις προγραμματισμένες δράσεις μας:
    1. Στο πλαίσιο του μεσοπρόθεσμου δημοσιονομικού προγράμματος επιδιώκουμε την εξοικονόμηση περίπου 6,7 δισεκ. ευρώ την περίοδο 2011-2015. Βασικές συνιστώσες του φιλόδοξου αλλά εφικτού αυτού στόχου αποτελούν:
    α) Η περαιτέρω μείωση της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης και των δαπανών υγείας με μέτρα όπως η επέκταση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σε όλους τους παρόχους υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και υγείας, η συνεχής ανατιμολόγηση των φαρμάκων, η εισαγωγή φαρμακευτικής τιμής για τα ασφαλιστικά ταμεία και η λειτουργία του νέου Εθνικού Οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας, του ΕΟΠΥ.
    β) Η εξοικονόμηση πόρων μέσω του ουσιαστικού εξορθολογισμού και της βελτίωσης της αποτελεσματικότητας παροχής των κοινωνικών επιδομάτων και μεταβιβάσεων. Με απογραφή όλων των δικαιούχων, καταγραφή και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συνόλου των κοινωνικών παροχών από όλους τους φορείς και επιλεκτική και στοχευμένη αναμόρφωση κριτηρίων επιλεξιμότητας δικαιούχων, εντατικοποίηση των ελέγχων, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων και αναβάθμιση διαδικασιών επαλήθευσης για την πιστοποίηση πληρωμών και τη συνεχιζόμενη επιλεξιμότητα των δικαιούχων. Επιδιώκουμε να μπει τέλος σε καταστρατηγήσεις, αλλά και να άρουμε συγχρόνως όλα τα υπάρχοντα αντικίνητρα για αναζήτηση εργασίας.
    γ) Η εξοικονόμηση πόρων μέσω της εισαγωγής σύγχρονων συστημάτων λογιστικής παρακολούθησης και ελέγχου, μηχανοργάνωσης και πληροφοριακής αναβάθμισης των ασφαλιστικών ταμείων με ουσιαστική βελτίωση της οικονομικής και λειτουργικής αποτελεσματικότητάς τους.
    δ) Η αύξηση των εσόδων μέσω της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας από το 26% που είναι σήμερα στο 16%, εντάσσοντας δηλαδή σταδιακά 480.000 εργαζομένων στην επίσημη αγορά εργασίας. Με μέτρα όπως η θεσμοθέτηση της κάρτας εργασίας με στοχευμένη εφαρμογή σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας, η καθιέρωση εργοσήμου για την ένταξη στο ασφαλιστικό σύστημα του οικόσιτου προσωπικού, όσων προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον, των εργατών του πρωτογενούς τομέα και των περιστασιακά εργαζομένων, η θεσμοθέτηση κινήτρου έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (μέχρι 10% για το 2011) υπό την προϋπόθεση συνεπούς καταβολής τρεχουσών εισφορών και ένταξη όλου του προσωπικού μιας επιχείρησης στο σύστημα της κάρτας εργασίας, η επιβολή υψηλών προστίμων και κυρώσεων στις περιπτώσεις παράβασης των διατάξεων της ασφαλιστικής νομοθεσίας και άλλα.
    ε) Η αύξηση των εσόδων μέσω της αξιοποίησης του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των ασφαλιστικών ταμείων, με βάση σύγχρονα εργαλεία και προϊόντα που παρέχουν σημαντικές αποδόσεις και ταυτόχρονα διασφαλίζουν την περιουσία των ασφαλισμένων.
    2. Για τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας προωθούμε:
    α) Συνεχιζόμενα και νέα προγράμματα μέσω του ΟΑΕΔ αλλά και του Υπουργείου Εργασίας για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη διαρθρωτική προσαρμογή επιχειρήσεων, την ένταξη και επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας, την προώθηση επιχειρηματικότητας ανέργων, την ενίσχυση ατόμων με αναπηρία και ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την αρχική επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση νέων.
    β) Προγράμματα δια βίου μάθησης, κατάρτισης, επανακατάρτισης, συμβουλευτικής και απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για εργαζόμενους και ανέργους μέσω πόρων του ΕΠΑΝΑΔ. Θα ήθελα εδώ να τονίσω τη σημασία που αποδίδουμε στην απόκτηση πρώτης επαγγελματικής εμπειρίας από τους νέους και την ενεργοποίηση του Συμφώνου Συνεργασίας που έχουμε συνάψει με το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τη στήριξη της νέας γενιάς που αντιμετωπίζει αυξημένα προβλήματα.
    γ) Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας για άμεση τοποθέτηση, εντός του 2011, στην αγορά εργασίας ανέργων για την υλοποίηση δράσεων και έργων συλλογικού σκοπού (55.000 ωφελούμενοι).
    δ) Την υλοποίηση, από τον Σεπτέμβριο του 2011, 13 Τοπικών Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ), σε στενή συνεργασία με της 13 Περιφέρειες, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο και για την υποστήριξη των αναπτυξιακών δράσεων της κάθε Περιφέρειας (37.000 ωφελούμενοι).
    ε) Την ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (EΤΠΠ), για την παροχή στήριξη στους εργαζόμενους που έχουν χάσει τη δουλειά τους εξαιτίας των αλλαγών στο διεθνές εμπόριο.
    3. Για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και τη διατήρηση θέσεων εργασίας:
    α) Παρακολουθούμε στενά τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην αγορά εργασίας και, μετά από την ολοκλήρωση της διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους, προωθούμε, τον επόμενο μήνα, βελτιωτικές ρυθμίσεις για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας, την άρση αντικινήτρων στη χρήση συμβάσεων ορισμένου χρόνου και την παροχή πρόσθετων κινήτρων για πρόσληψη νέων για την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας.
    β) Μειώνουμε το μη μισθολογικό κόστος μέσω ειδικών ρυθμίσεων και κινήτρων, όπως τις κάρτες εργασίας.
    γ) Την ερχόμενη εβδομάδα κατατίθεται στη Βουλή ο νόμος για την αναβάθμιση του ΣΕΠΕ που θα επιτρέψει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στον συμφιλιωτικό, ελεγκτικό και κυρωτικό ρόλο του Οργανισμού.
    δ) Τέλος, προωθείται η αναβάθμιση του ρόλου και της λειτουργίας του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας και η ολοκλήρωση της κωδικοποίησης αλλά και της απλοποίησης της εργασιακής νομοθεσίας που αποτελεί ζητούμενο δεκαετιών.
    4. Για την προώθηση της κοινωνικής συνοχής και προστασίας, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την υποστήριξη ευάλωτων ομάδων:
    α) Δημιουργούμε ένα ισχυρό δίκτυο κοινωνικής ασφάλειας επεκτείνοντας τη δυνατότητα πρόσβασης για όλους σε βασικές υπηρεσίες, όπως η τροφή, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση. Βασικοί στόχοι, στο πλαίσιο και του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού Προγράμματος, είναι μέχρι το 2020 το 70% του πληθυσμού από 20 έως 64 ετών να έχει απασχόληση από το 64% που είναι σήμερα και να μειωθεί ο αριθμός των ατόμων, ιδιαίτερα των παιδιών και των νέων, που απειλούνται από την φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 100.000.
    β) Δημιουργούμε ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με στόχο την ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων για την εξυπηρέτηση κοινωνικών σκοπών.
    γ) Δημιουργούμε το Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας ως ένα νέο χρηματοδοτικό εργαλείο για την παροχή μικροπιστώσεων και μικροδανείων με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για δράσεις που αποσκοπούν στην ένταξη στην οικονομική ζωή συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων, π.χ. γυναίκες, νέοι, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες ή άτομα που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.
    δ) Υλοποιούμε, σε συνεργασία με το δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, δράσεις καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας, ώστε να πετύχουμε το στόχο του Εθνικού Μεταρρυθμιστικού μας Προγράμματος.
    V. Επίλογος
    Φίλες και Φίλοι,
    Είμαστε στη μέση ενός ανηφορικού δρόμου. Έχουμε αποδείξει ότι οι προσπάθειές μας παράγουν αποτέλεσμα.
    · Διασφαλίζουμε τη βιωσιμότητα των Ταμείων
    · Βάζουμε ανάχωμα στην ανεργία
    · Υλοποιούμε ενεργητικές πολιτικές για τη στήριξη της εργασίας και την προστασία των ευάλωτων ομάδων
    Πόσο αισιόδοξοι, επομένως, μπορούμε να είμαστε;
    Πιστεύω ότι μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι κάτω από 3 προϋποθέσεις:

    1. Ότι θα προχωρήσουμε όσο πιο αποτελεσματικά γίνεται στην υλοποίηση των μέτρων που έχουν δρομολογηθεί ή αποφασιστεί, ανοιχτοί στον διάλογο και σε βελτιωτικές ρυθμίσεις ―όπου αυτές απαιτούνται―, αλλά αποφασισμένοι να οικοδομήσουμε μια νέα, ανταγωνιστική, βιώσιμη οικονομία. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει.
    2. Ότι οι εταίροι μας θα λάβουν όλες τις απαραίτητες αποφάσεις για τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και την εξασφάλιση ρευστότητας στην Ευρωζώνη. Πιστεύω ότι αυτό θα γίνει το συντομότερο δυνατόν για το καλό της Ευρωζώνης και της Ευρώπης.
    3. Ότι θα επικρατήσει σύνεση και ωριμότητα από κόμματα, κοινωνικούς εταίρους και πολίτες γιατί η έξοδος από την κρίση δεν είναι έργο μιας κυβέρνησης, αλλά απαίτηση ολόκληρης της κοινωνίας.
    Ακόμη και εκεί που υπάρχουν διαφωνίες και εναλλακτικές προσεγγίσεις, πιστεύω ότι στο τέλος όλοι θα σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων.
    Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε.
    Ευχαριστώ.

Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης