Κατώφλια εξομοίωσης για το έτος 2011

2011-02-02 14:43

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Πειραιάς, 24 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (INTRASTAT)

    Η Ελληνική Στατιστική Αρχή ανακοινώνει ότι βάσει του τροποποιητικού Κανονισμού της Ε.Ε με αρ. 222/2009 του Βασικού Κανονισμού της Ε.Ε. με αρ. 638/2004, άρθρο 10 παρ. 3, τα στατιστικά κατώφλια εξομοίωσης τα οποία θα ισχύουν από 1/1/2011 έως 31/12/2011 διαμορφώνονται ως εξής:

 

ΚΑΤΩΦΛΙ ΕΞΟΜΟΙΩΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2011
ΑΦΙΞΕΙΣ                      ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ
130.000 €                        90.000 €

 

Πηγή:Ελληνική Στατιστική Αρχή