Ανακοίνωση σχετικά με την ψηφοφορία των πολιτών στο πλαίσιο της ανοιχτής πρόσκλησης για υποβολή ιδεών του Υπουργείου Οικονομικών, «Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση»

2010-10-17 22:09

  

Ξεκινά αύριο, Δευτέρα 18 Οκτωβρίου, η ψηφοφορία των πολιτών για την επιλογή των δέκα καλύτερων από τα συνολικά 122 βίντεο, που υποβλήθηκαν στην ανοιχτή πρόσκληση του Υπουργείου Οικονομικών «Οι πολίτες δημιουργούν φορολογική συνείδηση».

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει επτά μέρες, μέχρι και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα να ψηφίζουν μέσω της ιστοσελίδας http://www.youtube.com/minfingre , διαλέγοντας την θετική επιλογή “like” που βρίσκεται δεξιά από τον τίτλο της συμμετοχής.

Οι διακριτοί τίτλοι όλων των συμμετοχών - όπως αυτοί έχουν υποβληθεί από τους διαγωνιζόμενους - αφαιρέθηκαν από την ιστοσελίδα και θα αναρτηθούν εκ νέου μόνο με αρίθμηση, προκειμένου η διαδικασία ψηφοφορίας να γίνει με ίσους όρους για όλους τους συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα αυτής της ψηφοφορίας θα συνυπολογιστούν στην τελική επιλογή που θα κάνει η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία και θα εισηγηθεί τις δέκα καλύτερες συμμετοχές με σειρά κατάταξης αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται ότι οι δέκα καλύτερες συμμετοχές θα βραβευθούν με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και θα λάβουν χρηματική αμοιβή ως εξής: 5.000 ευρώ για την πρώτη καλύτερη συμμετοχή, 3.000 ευρώ για τη δεύτερη καλύτερη συμμετοχή, 2.000 ευρώ για την τρίτη καλύτερη συμμετοχή, και από 1.000 ευρώ για τις επτά επόμενες καλύτερες συμμετοχές που αξιολογούνται στις θέσεις 4 έως και 10.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και από την κριτική επιτροπή, η ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων και η βράβευση των νικητών θα γίνουν σε ειδική εκδήλωση, ο χρόνος και ο τόπος της οποίας θα ανακοινωθεί από το Υπουργείο Οικονομικών.