Ανακοίνωση σχετικά με την αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού και σημερινά δημοσιεύματα

2011-03-04 18:41

  

Το Υπουργείο Οικονομικών, με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την αναπροσαρμογή τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των ακινήτων που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου του Δήμου Ψυχικού Νομού Αττικής, διευκρινίζει ότι η νέα προσαρμογή έχει προκύψει κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Επικρατείας.

Η απόφαση του Συμβουλίου αφορούσε στη ζώνη Β΄ του Δήμου Ψυχικού Νομού Αττικής. Προκειμένου να αντιμετωπισθεί η απώλεια εσόδων για το κράτος και η αναστάτωση που προκλήθηκε σε φορολογούμενους και φορείς από τη ακύρωση της τιμής αποφασίστηκε να επισπευστεί η αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών σε όλο το Δήμο Ψυχικού. Να σημειωθεί πως μετά την ακύρωση της τιμής της Β’ Ζώνης Ψυχικού τα ακίνητα αυτά υπολογίζονται με τις τιμές που ορίσθηκαν από 1/1/2006, ενώ τα ακίνητα του υπόλοιπου Δήμου υπολογίζονται με τις τιμές που ορίστηκαν από 1/3/2007.

Στο πλαίσιο αυτό, συνεδρίασε κατά προτεραιότητα για το Δήμο Ψυχικού η αρμόδια Επιτροπή νομού Αττικής του άρθρου 41 του ν.1249/1982 που είχε ήδη συγκροτηθεί, για να εισηγηθεί τιμές ακινήτων στο πλαίσιο της επικείμενης αναπροσαρμογής αντικειμενικών αξιών. Ωστόσο, η Υπουργική Απόφαση όρισε χαμηλότερες τιμές από αυτές της επιτροπής, ώστε να μην ισοπεδώσει την αγορά ακινήτων. Με αυτό τον γνώμονα άλλωστε θα γίνει και η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών στις αρχές του β’ εξαμήνου 2011, λαμβάνοντας υπόψη επιπλέον και την ιδιομορφία κάθε περιοχής, όπως άλλωστε συνέβη και με την επέκταση του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, όταν έγινε ένταξη νέων περιοχών εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού που βρίσκονται σε 25 νομούς της χώρας.

 

 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών