Αριθμός Πρωτ. 23384 Β. 1142 27.05.2011 Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 6 ν.3714/2008 (Α΄ 231) για την εγγύηση των καταθέσεων από το ΤΕΚΕ

2011-07-25 14:10

Αριθμός Πρωτ. 23384 Β. 1142 27.05.2011 Παράταση ισχύος της διάταξης της παρ.1 του άρθρου 6 ν.3714/2008 (Α΄ 231) για την εγγύηση των καταθέσεων από το ΤΕΚΕ