Ανακοίνωση σχετικά με διασταυρώσεις στοιχείων μέσω της διασύνδεσης τριών ηλεκτρονικών συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών

2010-05-03 14:33

Αθήνα, 02.05.2010 

 

Το Υπουργείο Οικονομικών προχώρησε σε διασταυρώσεις στοιχείων μέσω της διασύνδεσης τριών ηλεκτρονικών συστημάτων του. Πρόκειται για το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ (που χρησιμοποιείται για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης), το σύστημα TAXIS και το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων - ΙCIS.  

Οι διασταυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα που προέκυψαν είναι τα εξής:

  • Επιβεβαίωση της απαιτούμενης φορολογικής ενημερότητας (δυνατότητα έκδοσης ΑΦΕ)  των επιτηδευματιών - χρηστών του Συστήματος, προκειμένου να διαπιστωθεί η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε αυτούς μέσω του συστήματος Ήφαιστος.  Με τον έλεγχο αυτό βρέθηκαν πάνω από 1.000 φορολογικά μη ενήμεροι επιτηδευματίες, για τους οποίους αναστάλθηκαν οι πληρωμές μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου των στοιχείων.
  • Έλεγχος των εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων των χρηστών που απορρέουν από σύστημα Ήφαιστος και διεκπεραιώνονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου στις ΔΟΥ και τα Τελωνεία. Ο έλεγχος αφορούσε ποσά που οφείλονται λόγω της αναφορολόγησης των αποθεμάτων με βάση τις αλλαγές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης  στις 8/2/2010 και στις 3/3/2010.  Από τον έλεγχο αυτό βρέθηκε ότι έναντι συνολικά οφειλομένων περίπου 11 εκατ. ευρώ έχουν καταβληθεί συνολικά σε ΔΟΥ και Τελωνεία περίπου  3,5 εκατ. ευρώ.  Επομένως, το συνολικό ποσό που πρέπει να εισπράξει το κράτος μέσω του συστήματος Ήφαιστος ανέρχεται σε περίπου 7,5 εκατ. ευρώ.

Το Υπουργείο ανέστειλε προσωρινά (21-27/4/2010) τις πληρωμές των συναλλασσόμενων επιτηδευματιών για να προχωρήσει στην  υλοποίηση των παραπάνω διασταυρώσεων.  Μετά την ολοκλήρωση των επεξεργασιών ακολούθησε ο εμπλουτισμός του συστήματος με τα στοιχεία των διασταυρώσεων και η επανενεργοποίηση των πληρωμών.