ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΕΦΚ5048297ΕΞ2010 19.11.2010 Συντελεστές τέλους ταξινόμησης επιβατικών αυτοκινήτων με την εφαρμογή των αριθμ. 715/2007 και 692/2008 Κανονισμών Ε.Κ.

2010-12-07 16:01