Ξεκίνησε η ηλεκτρονική υποβολή καταστάσεων πελατών και προμηθευτών

2011-07-02 18:31

Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα 1/7/2011 τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία, στο περιβάλλον του νέου TAXISnet, η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών, προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων.  

Η υποβολή των καταστάσεων από φέτος μπορεί να γίνει για πρώτη φορά με δύο τρόπους:

Με την απευθείας συμπλήρωση διαδικτυακής ηλεκτρονικής φόρμας. Αυτή συμπληρώνεται μέσα από τον λογαριασμό του χρήστη στο περιβάλλον του νέου TAXISnet. Η δυνατότητα αυτή προσφέρεται για καταστάσεις που περιλαμβάνουν μέχρι και 50 εγγραφές. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η υποβολή δηλώσεων από φορολογούμενους με σχετικά μικρό όγκο κινήσεων.

Με τη δημιουργία και υποβολή κατάλληλου αρχείου. Το αρχείο αυτό συχνά παράγεται αυτόματα από το σύστημα μηχανογραφημένης λογιστικής της κάθε επιχείρησης. Επιπλέον, το αρχείο μπορεί να δημιουργηθεί και με εφαρμογή της ΓΓΠΣ που ο χρήστης εγκαθιστά στον προσωπικό του υπολογιστή. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη από το διαδικτυακό τόπο της ΓΓΠΣ www.gsis.gr.

Η υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών και πιστωτικών υπολοίπων προβλέπεται από το άρθρο 20 του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ). Η προθεσμία υποβολής των καταστάσεων λήγει την 30η Σεπτεμβρίου 2011.

 Πηγή: Υπουργείο Οικονομικών