Σχεδίου Νόμου για το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη»

2010-04-19 13:33

Σχεδίου Νόμου για το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη»

 

Παρασκευή, 16 Απριλίου 2010

Σήμερα κατατίθενται σε δημόσια διαβούλευση οι βασικοί άξονες  του Σχεδίου Νόμου για το «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων – Ορισμός του Επαγγελματία Αγρότη».

Για να είναι δυνατός ένας σύγχρονος, αξιόπιστος και αποτελεσματικός στρατηγικός σχεδιασμός για την αγροτική ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της γεωργικής δραστηριότητας, τη δίκαιη κατανομή των δημόσιων πόρων, τη διάφανη διαχείριση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και μέτρων και την προώθηση ολοκληρωμένων διατομεακών Πολιτικών η δημιουργία ενός Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων σε μία ενιαία βάση δεδομένων  κρίνεται απολύτως σκόπιμη αλλά και απαραίτητη και θα περιλαμβάνει τόσο αλφαριθμητικές όσο και χαρτογραφικές πληροφορίες.

Η κατάθεση των δικών σας απόψεων και προτάσεων καθώς και οι προτάσεις από τους αρμόδιους φορείς θα ληφθούν υπόψη, μετά από σχετική επεξεργασία από τα αρμόδια υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου, στο τελικό Σχέδιο Νόμου.

Το νομοσχέδιο θα ολοκληρωθεί και θα κατατεθεί προς συζητήση και ψήφιση στη Βουλή σε σύντομο χρονικό διάστημα και με τις κατάλληλες μεταβατκές διατάξεις ώστε να επιτευχθεί σύντομα η ενοποίηση της βάσης δεδομένων των υπαρχόντων Μητρώων, σε μία ενιαία βάση δεδομένων θα ονομάζεται «Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ).

Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23 Απριλίου και ώρα 18:00.

Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας,

Κατερίνα Μπατζελή

Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων