Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»

2010-05-04 20:12

Αθήνα, 04.05.2010 

Ανακοίνωση σχετικά με την κατάθεση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομικών νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο»

Το Υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε σήμερα στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο».

Με το νομοσχέδιο αυτό προτείνονται μέτρα και πολιτικές που έχουν ως στόχο το εθνικό συμφέρον και την προστασία των Ελλήνων πολιτών, μετά τη δημιουργία και ενεργοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο του μηχανισμού χρηματοδοτικής στήριξης για την Ελλάδα και προστασίας της Ευρωζώνης. Το αίτημα της Κυβέρνησης για ενεργοποίηση αυτού του μηχανισμού αποτέλεσε πράξη ευθύνης και ιστορική υποχρέωση απέναντι στον κίνδυνο κατάρρευσης της οικονομίας λόγω αδυναμίας δανεισμού.

Το πρόγραμμα σταθερότητας που σχεδιάστηκε και τα πρόσθετα μέτρα που προτείνονται θέτουν σε εφαρμογή τον μηχανισμό στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ευρωζώνης και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την παροχή χρηματοδότησης ύψους 110 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 80 δισ. ευρώ σε διμερή δάνεια από τις χώρες της Ε.Ε. και 30 δισ. ευρώ από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εξ αυτών, 30 δισ. ευρώ θα διατεθούν το 2010.

Το πρόγραμμα για την ανάκαμψη της οικονομίας προβλέπει μέτρα δημοσιονομικής προσαρμογής που ανέρχονται σε 11 μονάδες του ΑΕΠ ή περίπου 30 δισ. ευρώ έως το 2013, με στόχο το 2014 το έλλειμμα να είναι κάτω από 3% του ΑΕΠ. Το μακροοικονομικό σενάριο προβλέπει ύφεση 4% το 2010 και επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης από το 2012 και μετά.

Με αφετηρία το έλλειμμα ύψους 13,6% του ΑΕΠ του  2009 και τις προοπτικές της οικονομίας κατά το τρέχον έτος, η συνολική δημοσιονομική προσαρμογή για το 2010 πλησιάζει το 9% του ΑΕΠ, ώστε να περιορίσουμε το δημοσιονομικό  έλλειμμά  περισσότερο από πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Στο Πρόγραμμα Σταθερότητας και Ανάπτυξης που ήδη υλοποιείται, προστίθενται με το παρόν πρόγραμμα μέτρα που αντιστοιχούν σε 2,5%  του ΑΕΠ ή 5,8 δισ.  ευρώ.

Το 2011 η συνολική δημοσιονομική προσπάθεια θα ξεπεράσει το 4% του ΑΕΠ  ή περίπου 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Το 2012 η αντίστοιχη προσπάθεια θα είναι πάνω από 2% του ΑΕΠ ή περίπου πέντε δισ. ευρώ και το 2013  περίπου 2% του ΑΕΠ ή περίπου 4,8 δισ. ευρώ. Στόχος είναι το έλλειμμα να βρεθεί κάτω από το 3% του ΑΕΠ το 2014.

Η Κυβέρνηση κατανοεί ότι τα μέτρα που προτείνονται είναι επώδυνα. Είναι όμως απαραίτητα, για να προστατευθεί το δημόσιο συμφέρον. Γιατί η εναλλακτική πορεία θα ήταν η κατάρρευση και η καταστροφή. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για να αυξηθούν τα έσοδα, να περιοριστούν οι δαπάνες, να συνεχιστεί η λειτουργία του κράτους, για να μπορέσει να ανταποκριθεί το κράτος στις συνταγματικές του υποχρεώσεις: να παρέχει ασφάλεια, υγεία, παιδεία και να ασκεί κοινωνική πολιτική. Για όλα αυτά, αλλά και για να θιγούν όσο γίνεται λιγότερο τα χαμηλά και μεσαία επίπεδα μισθών και συντάξεων, κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, καταβλήθηκε τεράστια προσπάθεια, και αυτό αποτυπώνεται στο σχέδιο νόμου και στο πρόγραμμα.

Με το σχέδιο νόμου, εισάγονται αλλαγές που κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να σταλεί το μήνυμα ότι η χώρα έχει λάβει την αμετακίνητη απόφαση να τα καταφέρει. Οι μεγάλες αυτές θυσίες αντισταθμίζονται με μια σειρά έκτακτων μέτρων που στηρίζουν την πραγματική οικονομία και την κοινωνική συνοχή. Τα μέτρα αυτά αφορούν πρωτίστως την προστασία των ανέργων και των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Το μέγεθος του χρέους και του ελλείμματος που διαμόρφωσε και έκρυβε κατά την αποχώρησή της η προηγούμενη Κυβέρνηση είναι τεράστιο και οι συνέπειές του πολλαπλές και τραγικές. Τώρα όμως, είναι η ώρα να εδραιώσουμε την εμπιστοσύνη προς τη χώρα μας απέναντι στους εταίρους μας στην Ε.Ε. αλλά και στις διεθνείς αγορές. Να εδραιωθεί η εμπιστοσύνη του Έλληνα πολίτη προς τους θεσμούς και στο πολιτικό μας σύστημα. Να δημιουργηθεί κράτος υπεύθυνο, κοινωνία δικαίου, όπου η δημοκρατική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματα του Έλληνα πολίτη. 

  • Σχέδιο Νόμου
  • Εισηγητική Έκθεση
  • Παράρτημα Ι
  • Παράρτημα ΙΙ
  • Παράρτημα ΙΙΙ
  • Παράρτημα ΙV