Σ.Σ.Ε. 17-12-2010 (Π.Κ. 65/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας του προσωπικού των πάσης φύσεως επιχειρήσεων πετρελαίου και υγραερίων (συμπληρωματική και τροποποιητική)