Δ.Α. 49/2010 (Π.Κ. 28/29-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των τεχνολόγων τροφίμων - τεχνολόγων διατροφής - αποφοίτων σχολών τριτοβάθμιας τεχνολογικής εκπαίδευσης που απασχολούνται σε βιομηχανικές επιχειρήσεις όλης χώρας