Σ.Σ.Ε. (14-6-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω. (α/α 5)

2013-09-26 10:08

Σ.Σ.Ε. (14-6-2013) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων νήσου Κω. (α/α 5)