Σ.Σ.Ε. 21-1-2011 (Π.Κ. 5/25-1-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών αγγειοπλαστών, φαγεντιανών ειδών, ειδών υγιεινής, πλακιδίων και ηλεκτρικών εξαρτημάτων όλης της χώρας ετών 2010 - 2012