Σ.Σ.Ε. 9-9-2010 (Π.Κ. 29/1-10-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Δενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη 2010, 2011, 2012

2010-10-01 14:45