Σ.Σ.Ε. 12-5-2011 (Π.Κ. 26/13-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας

2011-05-19 12:03

Σ.Σ.Ε. 12-5-2011 (Π.Κ. 26/13-5-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των οδηγών Τουριστικών Λεωφορείων όλης της χώρας