Σ.Σ.Ε. (15-9-2010) (Π.Κ. 25/21-9-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών στις Βιομηχανικές Επιχειρήσεις όλης της χώρας

2010-09-21 16:36

 

            (Π.Κ. 25/21-9-2010)