Σ.Σ.Ε. 7-4-2011 (Π.Κ. 21/7-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων Α.Ν. 89/67

2011-04-11 11:38

Σ.Σ.Ε. (7-4-2011 (Π.Κ. 21/7-4-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων σε διαχειρίστριες εταιρίες ποντοπόρων φορτηγών πλοίων Α.Ν. 89/67