Σ.Σ.Ε. 27-1-2010 (Π.Κ. 16/21-3-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που απσχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές κλπ. επιχειρήσεις όλης της χώρας

2011-03-22 14:47

Σ.Σ.Ε. 27-1-2010 (Π.Κ. 16/21-3-2011) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Γεωπόνων Ανωτάτων Τεχνολογικών Ιδρυμάτων που απσχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές, εμπορικές κλπ. επιχειρήσεις όλης της χώρας