Σ.Σ.Ε. 9-3-2011 (Π.Κ. 13/9-3-2011) των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στις εγκαταστάσεις, γραφεία και λοιπούς χώρους του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού

2011-03-09 15:59

Σ.Σ.Ε. 9-3-2011 (Π.Κ. 13/9-3-2011) των εργαζομένων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου που υπηρετούν στις εγκαταστάσεις, γραφεία και λοιπούς χώρους του Ναυστάθμου Σαλαμίνας, καθώς και τις λοιπές υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού ( μέλη του Συνδέσμου Ιδιωτικού Προσωπικού Ναυστάθμου Σαλαμίνας)