Σ.Σ.Ε. 23-11-2010 (Π.Κ. 54/9-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των Εργοδηγών - Σχεδιαστών που απασχολούνται στις βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας