Σ.Σ.Ε. 26-11-2010 (Π.Κ. 50/7-12-2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργατοτεχνιτών - τριών Σπορελαιουργίας, Πυρηνελαιουργίας, Σαπωνοποιίας όλης της χώρας

2010-12-28 16:47